เครื่องวัดความเข้มแสง

เครื่องวัดความเข้มแสง (Lux Light Meter) ใช้ในการวัดปริมาณแสงที่ได้จากแหล่งกำเนิดแสงสว่างเป็นอุปกรณ์ที่มีเซนเซอร์ในการตรวจสอบระดับของแสงที่ส่งจากแหล่งกำเนิด หน่วยของแสงใน (SI Unit) คือ Lux (ลักซ์) เป็นหน่วยที่ใช้ทั่วโลกและฟุตแคนเดิล (Foot candle) เป็นหน่วยที่ใช้ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เครื่องวัดความเข้มแสงใช้วัดความสว่างของแสงในสถานที่ทำงาน โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939  E-mail: sale@neonics.co.th  LINE ID:neonicstool

Showing all 15 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th