Benchtop pH Meter

Benchtop pH Meter หรือ เครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter แบบตั้งโต๊ะ มีมาตรฐานและคุณภาพสูง คุณภาพเกรดงานวิจัยเหมาะสำหรับงานที่ต้องการผลการวัดที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรง สำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของเหลวหรือกึ่งแข็งในหลายอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดื่ม อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การทดสอบทางเคมี เภสัชกรรม สถาบันวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ผ่านพอร์ต USB มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939  E-mail: sale@neonics.co.th  LINE ID:neonicstool

Showing all 33 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th