Moisture Analyzer

Moisture Analyzer (เครื่องวิเคราะห์ความชื้น) หรือเครื่องวิเคราะห์ความชื้นสามารถเป็นเครื่องวัดความชื้นแบบพกพาหรือแบบคงที่สำหรับการกำหนดความชื้นตามหลักการวัดความชื้นที่กำหนดไว้ ใช้ในการเกษตร, การแปรรูปอาหาร, ชีวมวล, เยื่อกระดาษและกระดาษ, ยา, การผลิต, การก่อสร้างและอุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ความชื้นของบริษัท นีโอนิคส์ มี Moisture Analyzer คุณภาพสูงใช้หลอดฮาโลเจน PCE สร้างความสมดุลการทำงาน

Moisture Analyzer เครื่องวิเคราะห์ความชื้นถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้แก่

 • อุตสาหกรรมอาหาร: การควบคุมความชื้นนั้นสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมอาหาร ความชื้นที่มากเกินไปอาจนำไปสู่การเจริญเติบโตของแบคทีเรียและอายุการเก็บรักษาลักษณะและอื่นๆ ในขณะที่ความชื้นที่น้อยเกินไปทำให้อาหารแห้งมีผลต่อรสชาติ
 • ห้องปฏิบัติการ: เครื่องวิเคราะห์ความชื้นมักใช้ในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพและห้องปฏิบัติการอื่น ๆ การวิเคราะห์ความชื้นใช้ในหลายสาขาเพื่อกำหนดปริมาณน้ำในน้ำมันดิบเชื้อเพลิงกากตะกอนน้ำเสียและสารเคมีอื่น ๆ ของแข็งและของเหลว

Moisture Analyzer เหมาะสำหรับการทดสอบความชื้นและการวิเคราะห์ตัวอย่างของวัสดุเช่นไม้, ชีวมวล, เม็ด, อาหารสัตว์, ผลิตภัณฑ์อาหาร ชา กาแฟ เมล็ดพันธ์พืชเช่นข้าว และครีมเป็นต้น

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางบริษัท นีโอนิคส์ ติดต่อ โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th

moisture analyzer

Moisture Analyzer เหมาะสำหรับการทดสอบความชื้นและการวิเคราะห์ตัวอย่างของวัสดุเช่นไม้, ชีวมวล, เม็ด, อาหารสัตว์, ผลิตภัณฑ์อาหาร ชา กาแฟ เมล็ดพันธ์พืชเช่นข้าว และครีมเป็นต้น

  ฿20,400.00 ฿17,000.00

  Grain Moisture Meter รุ่น LDS-1G เป็นเครื่องวัดความชื้นในอาหาร เมล็ดพันธ์พืชได้แก่วัสดุที่เป็นอโลหะเช่นธัญพืช ข้าวสาลี ถั่วเหลือง เมล็ดพืช ข้าวโพดและอื่นๆ สามารถใช้งานกับไฟ AC หรือใช้แบตเตอรี่ชนิด AA จำนวน 4ก้อน ทำให้พกพาไปใช้งานได้สะดวก

  1. ช่วงการวัดความชื้น: 3-35%
  2. ข้อผิดพลาดการวัด: ≤± 0.5%
  3. สภาพแวดล้อมการทำงาน: 0-40 ° C
  4. การชดเชยอุณหภูมิ: อัตโนมัติ
  ฿42,000.00 ฿35,000.00

  Moisture Analyzer เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้นรุ่น DW-110MW เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น หน่ายการวัดความชื้นในหน่วย % Moisture Content

  1. Max Capacity 110 กรัม
  2. ความละเอียดแสดงผล 0.01g
  3. แหล่งความร้อนหลอดฮาโลเจน
  4. ช่วงการวัดความชื้น 0.0% -100%
  5. ความแม่นยำความชื้น 0.2%
  ฿45,600.00 ฿38,000.00

  เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer รุ่น DSH-50-10 เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้น (Moisture Analyzer) ในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก

  1. ความจุ (g) 50 กรัม
  2. ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 0.01 กรัม
  3. แหล่งความร้อนหลอดฮาโลเจน
  4. ช่วงการวัดความชื้น 0.0% -100%
  5. ความแม่นยำความชื้น 0.5%
  ฿48,000.00 ฿40,000.00

  Moisture Analyzer เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้นรุ่น DW-105MW เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น

  1. Max Capacity 110 กรัม
  2. ความละเอียดแสดงผล 0.005g
  3. แหล่งความร้อนหลอดฮาโลเจน
  4. ช่วงการวัดความชื้น 0.0% -100%
  5. ความแม่นยำความชื้น 0.2%
  ฿72,000.00 ฿60,000.00

  Moisture Analyzer เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้นจาก REDWAG รุ่น MA50.R เป็นเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความชื้นสัมพัทธ์สำหรับตัวอย่างวัสดุขนาดเล็ก มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

  1. ความจุสูงสุด [สูงสุด] 50 กรัม
  2. ความสามารถในการอ่าน  1 มก
  3. ช่วงการวัดความชื้น 0.00%-100.00%
  4. สามารถอ่านค่าความชื้นได้ 0.001%
  5. อินเตอร์เฟซการสื่อสาร RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi®
  6. สินค้าคุณภาพสูงจากโปแลนด์
  ฿79,200.00 ฿66,000.00

  เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer จาก SHIMADZU รุ่น MOC-63U เป็นเครื่องวัดความชื้นในอาหารตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ ขายราคาถูก

  1. เครื่องชั่งและวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ แบบอัตโนมัติ
  2. มีจอแสดงผลเป็น ฺLCD มีไฟ Backlit
  3. ส่วนให้ความร้อนเป็นแบบ Halogen (Straight tube) โดยใช้กำลังไฟที่ 400 วัตต์
  4. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 50-200 °C ปรับเพิ่ม/ลดได้ครั้งละ 1 °C
  5. มีระบบการชั่งที่ใช้เทคโนโลยีแบบ UniBloc ทำให้สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  6. ชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 60 กรัม โดยอ่านละเอียด 0.001 กรัม และอ่านละเอียด 0.01% สำหรับค่าความชื้น
  7. จานชั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 95 มิลลิเมตร
  ฿156,000.00 ฿130,000.00

  Moisture Analyzer เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้นจาก SHIMADZU รุ่น MOC-120H เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัย อุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์ความชื้น เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกผลการวัดใน Excel

  1. ความจุตัวอย่างสูงสุด 120 กรัม
  2. จอแสดงผลขั้นต่ำในการชั่งน้ำหนัก 0.001g
  3. ช่วงการวัดความชื้น 0.01% ถึง 100.00%
  4. แสดงผลความชื้นขั้นต่ำ 0.01%
  5. การตั้งค่าอุณหภูมิในช่วง 30 ° C ถึง 180 ° C (เพิ่มขึ้น 1 ° C)
  6. ขนาดและน้ำหนัก W220xD415xH190 (มม.)
  Showing all 7 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th