Moisture Analyzer

Moisture Analyzer (เครื่องวิเคราะห์ความชื้น) หรือเครื่องวิเคราะห์ความชื้นสามารถเป็นเครื่องวัดความชื้นแบบพกพาหรือแบบคงที่สำหรับการกำหนดความชื้นตามหลักการวัดความชื้นที่กำหนดไว้ ใช้ในการเกษตร, การแปรรูปอาหาร, ชีวมวล, เยื่อกระดาษและกระดาษ, ยา, การผลิต, การก่อสร้างและอุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ความชื้นของบริษัท นีโอนิคส์ มี Moisture Analyzer คุณภาพสูงใช้หลอดฮาโลเจน PCE สร้างความสมดุลการทำงาน

Moisture Analyzer เครื่องวิเคราะห์ความชื้นถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้แก่

  • อุตสาหกรรมอาหาร: การควบคุมความชื้นนั้นสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมอาหาร ความชื้นที่มากเกินไปอาจนำไปสู่การเจริญเติบโตของแบคทีเรียและอายุการเก็บรักษาลักษณะและอื่นๆ ในขณะที่ความชื้นที่น้อยเกินไปทำให้อาหารแห้งมีผลต่อรสชาติ
  • ห้องปฏิบัติการ: เครื่องวิเคราะห์ความชื้นมักใช้ในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพและห้องปฏิบัติการอื่น ๆ การวิเคราะห์ความชื้นใช้ในหลายสาขาเพื่อกำหนดปริมาณน้ำในน้ำมันดิบเชื้อเพลิงกากตะกอนน้ำเสียและสารเคมีอื่น ๆ ของแข็งและของเหลว

Moisture Analyzer เหมาะสำหรับการทดสอบความชื้นและการวิเคราะห์ตัวอย่างของวัสดุเช่นไม้, ชีวมวล, เม็ด, อาหารสัตว์, ผลิตภัณฑ์อาหาร ชา กาแฟ เมล็ดพันธ์พืชเช่นข้าว และครีมเป็นต้น

moisture analyzer

Moisture Analyzer เหมาะสำหรับการทดสอบความชื้นและการวิเคราะห์ตัวอย่างของวัสดุเช่นไม้, ชีวมวล, เม็ด, อาหารสัตว์, ผลิตภัณฑ์อาหาร ชา กาแฟ เมล็ดพันธ์พืชเช่นข้าว และครีมเป็นต้น

Showing all 7 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th