Thermoscan

Thermoscan เป็นกล้องสำหรับถ่ายภาพความร้อน เดิมทีถูกพัฒนาเพื่อการใช้งานทางทหาร ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพความร้อนได้ถูกนำไปใช้ในงานด้านอื่นๆ เช่นสำหรับนักผจญเพลิงใช้เพื่อดูผ่านควันเพื่อค้นหาผู้ประสบภัยและค้นหาจุดฮอตสปอตของไฟ และยังเหมาะสำหรับงานด้านไฟฟ้ากำลังช่างเทคนิคและวิศวกรในการบำรุงรักษาสายไฟ ฉนวนไฟฟ้าเพื่อจะค้นหาชิ้นส่วนที่ร้อนเกินไปเพื่อกำจัดความผิดพลาดและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และยังเหมาะสำหรับงานด้านการก่อสร้างเพื่อหาความผิดปรกติของฉนวนกันความร้อนในอาคารทำให้สามารถมองเห็นการรั่วไหลของความร้อนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำความเย็น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือทั่วไปที่ใช้โดยผู้ตรวจสอบที่บ้าน

Showing all 5 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th