เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) เป็นเครื่องมือสำหรับการวัดความเร็วลม วัดแรงลม ความเร็วของก๊าซเช่นการไหลของอากาศในท่อ การไหลของลมเช่นความเร็วลมในบรรยากาศ สำหรับการวัดความเร็วของการไหลของอากาศในอุโมงค์ลม เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับตรวจวัดความเร็วลม (Velocity) ซึ่งการวัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots และสามารถวัดการไหลของลมหรือ Flow ลมในหน่าย CFM CMM และ CMS มีสินค้าหลายชนิดได้แก่แบบใบพัด และแบบ Hotwire ซึ่งเหมาะกับการวัดความเร็วลมในท่อลม ระบบระบายอากาศเป็นต้น

 

สินค้าหลายรุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบจากโรงงานและสามารถออกใบรับรอง (Certificate of Calibration) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th

วัดความเร็วลมแบบใบพัด

วัดความเร็วลมแบบ Hotwire

วัดความเร็วลม CFM CMM

Anemometer

  ฿2,500.00 ฿1,500.00

  GM816A มีฟังก์ชั่นหลากหลายวัดความเร็วและอุณหภูมิของลม สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ย่านการวัด 0 – 30m/s ด้วยค่าความแม่นยำ +/- 5% หน่วยอุณหภูมิสามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์

  1. ช่วงการวัด: 0 – 30m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  ฿2,500.00 ฿1,500.00

  GM816 มีฟังก์ชั่นหลากหลายวัดความเร็วและอุณหภูมิของลม สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots (มีย่านการวัด 0 – 30m/s, 0 – 90km/h, 0 – 5860ft/min, 0 – 65mph, 0 – 55Knots) ด้วยค่าความแม่นยำ +/- 5% หน่วยอุณหภูมิสามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์

  1. ช่วงการวัด: (0 – 30m/s, 0 – 90km/h, 0 – 5860ft/min, 0 – 65mph, 0 – 55Knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  6. ใช้แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ CR2032
  ฿2,500.00 ฿1,500.00

  GM8908 มีฟังก์ชั่นหลากหลายวัดความเร็วและอุณหภูมิของลม สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots (มีย่านการวัด 0 – 30m/s, 0 – 90km/h, 0 – 5860ft/min, 0 – 65mph, 0 – 55Knots) ด้วยค่าความแม่นยำ +/- 5% หน่วยอุณหภูมิสามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์ หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED Backlight

  1. ช่วงการวัด: (0 – 30m/s, 0 – 90km/h, 0 – 5860ft/min, 0 – 65mph, 0 – 55Knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  ฿2,640.00 ฿2,200.00

  HT9819 ถูกออกแบบมาให้มีสายโพรบวัดลมแยกออกมาจากตัวเครื่องจึงเหมาะกับการวัดในที่ๆ มีพื้นที่แคบ เครื่องมือวัดความเร็วลม Anemometer รุ่นนี้มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ วัด CFM CMM หน้าจอขนาดใหญ่ สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย

  1. ช่วงการวัด: (0.40~30.00m/s ,80~5900ft/min, 1.4~108.0km/h, 0.9~67.0MPH, 0.8~58.0Knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. วัด CFM CMM ได้
  ฿2,760.00 ฿2,300.00

  HT-807 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลม ที่สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย คือ (Ft/min) (m/s) (Km/h) (Mile/hour) (Nautical mile/hour) สามารถสร้างแผนภูมิดิจิตอลกราฟแนวโน้ว บันทึกและแสดงข้อมูลเป็น Xls และ jpg สามารถส่งข้อมูลระยะไกลผ่าน Bluetooth ผ่าน App ของ Android และ IOS

  1. ช่วงการวัด: (1.0~30.00m/s, 196~5900ft/min, 3.6~108.0km/h, 2.24~67.0mph, 1.94~58.0 knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. สามารถบันทึกและแสดงข้อมูลเป็น Xls และ jpg 
  6. สามารถส่งข้อมูลระยะไกลผ่าน Bluetooth ผ่าน App ของ Android และ IOS 
  ฿4,000.00 ฿2,700.00

  GM8901 ถูกออกแบบมาให้มีสายโพรบวัดลมแยกออกมาจากตัวเครื่องจึงเหมาะกับการวัดในที่ๆ มีพื้นที่แคบ สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  มีย่านการวัดระหว่าง 0 – 45 m/s (0 – 8800 ft/min) ด้วยค่าความแม่นยำ (Accuracy): +/- 3% เหมาะสำหรับการตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศเป็นต้น

  1. ช่วงการวัด: (0.8 – 45m/s, 0 – 140km/h, 0 – 8800ft/min, 0 – 1000mph, 0 – 88Knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  6. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9V 

   

  ฿4,000.00 ฿3,000.00

  MS6252A เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอล วัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  มีย่านการวัดระหว่าง 0.8 – 30m/s ด้วยค่าความแม่นยำ (Accuracy): +/- 2% สามารถวัด Air Volume ได้แก่ CFM CMM CMS ได้เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ การทดสอบอากาศพลศาสตร์ของโรงงาน การบำรุงรักษาโรงงาน

  1. ช่วงการวัด: (0.8 – 30m/s, 1.4 – 108km/h, 78 – 5900ft/min, 0.9 – 67.2mph, 0.8 – 58.3Knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  6. วัด CFM CMM ได้
  7. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9V 
  ฿3,900.00 ฿3,000.00

  PM6252A เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพหน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots มีย่านการวัดระหว่าง 0.4 to 30 m/s ด้วยค่าความแม่นยำ (Accuracy): +/-( 2% +50 ) สามารถวัดอัตราไหลของลมในหน่วย CFM CMM และ CMS (รุ่น MS6252B สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้ในขณะวัดความเร็วลม) ผ่านมาตรฐาน CE, และ ROHS

  1. ช่วงการวัด: (0.4 – 30m/s, 1.4 – 108km/h, 80 – 5900ft/min, 0.9 – 67mph, 0.8 – 58Knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± ( 2%+50 )
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  5. วัด CFM CMM ได้
  6. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9V 
  ฿4,000.00 ฿3,400.00

  GM8909 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพมี Temperature & RH เซ็นเซอร์มีคุณภาพสูงด้ามจับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้จับได้ถนัดมือสามารยืดหดได้ วัดการไหลของลม Air Volume (CFM,CMM) 0-999900 m3/min หรือ 0-999900 ft3/min สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  มีย่านการวัดระหว่าง 0.4 to 30 m/s ด้วยค่าความแม่นยำ (Accuracy): +/- 3% เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: (0 – 45m/s, 0 – 140km/h, 0 – 8800ft/min, 0 – 100mph, 0 – 88knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  6. วัด CFM CMM ได้
  7. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 x 1.5V  AAA Batteries
  ฿4,000.00 ฿3,400.00

  GM8910 เป็นเครื่องแบบพกพา วัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม จุดน้ำค้าง (Dew Point) ความดันบรรยากาศ ความสูงและความส่องสว่าง GM8910 มีย่านการวัดความเร็วลม 0.7 – 30m/s ย่านการวัดความดันบรรยากาศ (Barometric pressure) 300-1100hPa ย่านการวัดความสูงจากระดับน้ำทะเล (Altitude) -500 – 9000เมตร และวัด Illumination โดยที่มีย่านการวัด 0-55000Lx เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: (0.7 – 30 m/s)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. มีไฟ LED Backlight
  ฿4,200.00 ฿3,500.00

  AS806 เป็นเครื่องวัดที่สามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่วัดความเร็วและอุณหภูมิของลม  หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน รายละเอียดการวัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  (มีย่านการวัด 0.3 – 45m/s)  ด้วยค่าความแม่นยำ (Accuracy): +/- 3% สินค้าของแท้

  1. ช่วงการวัด: (0.3 – 45m/s, 0 – 140km/h, 0 – 8800ft/min, 0 – 100mph, 0 – 88knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  5. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  6. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  7. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9V 
  ฿4,800.00 ฿3,800.00

  GM8902 มี Temperature & RH เซ็นเซอร์มีคุณภาพสูง สามารถวัดการไหลของลม Air Volume (CFM,CMM) หน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ความแม่นยำ (Accuracy): ± 3% ± 0.1dgts มาพร้อมกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: (0 – 45m/s)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. วัด CFM,CMM ได้
  6. เก็บข้อมูลได้ 500 ค่า
  7. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  8. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  9. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด4x 1.5V  AAA
  ฿4,800.00 ฿4,000.00

  MS6252B สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในขณะที่การทดสอบความเร็วลม เลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  มีย่านการวัดระหว่าง 0.8 – 30m/s ด้วยค่าความแม่นยำ (Accuracy): ± 2%+50สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้ในขณะวัดความเร็วลม วัด Air volume (CMS, CMM, CFM) มาพร้อมกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB ได้รับมาตรฐาน CE, EMS และ ROHS เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: (0.8 – 30m/s, 1.4 – 108km/h, 78 – 5900ft/min, 0.9 – 67.2mph, 0.8 – 58.3Knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%+50
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  6. วัด CFM CMM ได้
  7. วัดอุณหภูมิ (-20 ถึง 60 องศาเซลเซียส และความชื้น (20-80%)RH  ได้
  8. มี Ambient, Dewpoint, Wet Bulb
  9. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9V 
  ฿5,500.00 ฿4,000.00

  AS836 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ (วัดความเร็วและอุณหภูมิของลม) หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน รายละเอียดการวัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  (มีย่านการวัด 0 – 45m/s) ด้วยค่าความแม่นยำ (Accuracy): ± 3% rdg±0.1 สินค้าของแท้ คุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน สินค้าของแท้ เราเป็นตัวแทนจำหน่าย SmartSensor โดยตรง ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด: (0.3 – 45m/s)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% rdg±0.1
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ m/s,  Km/h, mph, ft/min และ Knots
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  5. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  6. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  7. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9V 
  ฿4,800.00 ฿4,000.00

  PM6252B  มี Temperature & RH เซ็นเซอร์ ในตัวที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในขณะที่การทดสอบความเร็วลม หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน วัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots มีย่านการวัดระหว่าง 0.4 to 30 m/s ด้วยค่าความแม่นยำ (Accuracy): ± ( 2%+50 )สามารถวัดอัตราการไหลของลม CFM CMM และ CMS (รุ่น MS6252B สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้ในขณะวัดความเร็วลม)  ได้รับมาตรฐาน CE,และ ROHS 

  1. ช่วงการวัด: (0.4 – 30m/s, 1.4 – 108km/h, 80 – 5900ft/min, 0.9 – 67mph, 0.8 – 58Knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± ( 2%+50 )
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  6. มี Ambient, Dewpoint, Wetbulb
  7. วัด CFM CMM ได้
  8. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  9. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9V 
  ฿5,500.00 ฿4,500.00

  GM8902+ เป็นเครื่องมี Temperature & RH เซ็นเซอร์มีคุณภาพสูง สามารถวัดการไหลของลม Air flow (CFM,CMM) 0-999900 m3/min หรือ 0-999900 ft3/min สามารถเลือกหน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  มีย่านการวัดระหว่าง 0 to 45 m/s ด้วยค่าความแม่นยำ (Accuracy): +/- 3% ± 0.1dgts  หัววัดสามารถยืดได้ทำให้การวัดสะดวกสบาย

  1. ช่วงการวัด: (0 – 45m/s)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. วัด CFM,CMM ได้
  6. เก็บข้อมูลได้ 500 ค่า
  7. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  8. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  9. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด4x 1.5V  AAA
  10. หัววัดสามารถยืดได้
  ฿5,400.00 ฿4,500.00

  HT-9829เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ หัววัดสามารถโค้งงอได้

  1. ช่วงการวัด: (0.1 – 25m/s, 0.3~90km/h, 20~4926ft/min, 0.5~55.8mph, 0.2~48.5 Knots))
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ
  6. วัด CFM,CMM ได้
  7. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด9V
  ฿8,000.00 ฿5,000.00

  AS856มี Temperature & RH เซ็นเซอร์มีคุณภาพสูง สามารถวัดการไหลของลม Air flow (CMM) 0-999900 m3/min สามารถเลือกหน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  มีย่านการวัดระหว่าง 0.3 – 45 m/s ด้วยค่าความแม่นยำ (Accuracy): +/- 3% มาพร้อมกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในขณะที่การทดสอบความเร็วลม หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน 

  1. ช่วงการวัด: (0.3 – 45m/s)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2.5% rdg±0.1
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ m/s,  Km/h, mph, ft/min และ Knots
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  5. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  6. เก็บข้อมูลได้ 500 ค่า
  7. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  8. วัด CFM,CMM ได้
  9. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  10. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9V 

   

  ฿7,500.00 ฿6,000.00

  DT-186 เป็นเครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Data Logger สำหรับความเร็วลม ย่านการวัด 1.1-20m/s ด้วยความแม่นยำ +/- 3%  เลือกรอบการวัดและบันทึกความเร็วลมได้อย่างอิสระจากบันทึกทุกๆ 2 วินาทีถึง 24 ชั่วโมง หลังจากที่บันทึกความเร็วลมแล้วสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB เพื่อเก็บข้อมูล เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: (1.1 – 20.00 m/s, 0.8 – 72.0 km/h, 80 – 3937ft/min, 0.9 – 44.8mph, 0.8 to 38.8 Knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ m/s,  Km/h, mph, ft/min และ Knots
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  5. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  6. เก็บข้อมูลได้ 32,000 ค่า
  7. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  ฿8,000.00 ฿6,600.00

  GM8903 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ ย่านการวัดความเร็วลม 0.0~30 m/s, 0~90km/hr, 0~5860Ft/min, 0~55Knots, 0~65mph สามารถวัดค่าความเร็วลมและอุณหภูมิ ด้วยความแม่นยำ ±3% หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ การใช้งานเครื่องวัดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศเป็นต้น

  1. ช่วงการวัด: (0 – 30m/s)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. วัด CFM,CMM ได้
  6. เก็บข้อมูลได้ 350 ค่า
  7. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  8. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  9. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด4x 1.5V  AAA
  ฿8,500.00 ฿7,500.00

  Hotwire Anemometer SmartSensor รุ่น AR866A เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ ย่านการวัดความเร็วลม 0~30m/s เลือกหน่ายวัดความเร็วลมm/s, Ft/min, Knots, km/hr, Mph ด้วยความถูกต้อง ±1% สามารถวัดค่า Air Quantity (CFM, CMM) ความเร็วลมและอุณหภูมิ หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ 

  1. ช่วงการวัด: (0 – 30m/s)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 1%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ m/s,  Km/h, mph, ft/min และ Knots
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  5. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  6. เก็บข้อมูลได้ 500 ค่า
  7. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  8. วัด CFM,CMM ได้
  9. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  10. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9V 

   

  ฿12,000.00 ฿9,000.00

  Hotwire Anemometer จาก CEM รุ่น DT-8880 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดความเร็วลมแบบ Hotwire วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ ย่านการวัดความเร็วลม  0.1~25.0m/s, 0.3~90.0km/h, 20~4925ft/min, 0.2~55.8MPH, 0.2~48.5knots ความเร็วลมและอุณหภูมิ ด้วยความแม่นยำ ±5%  การใช้งานเครื่องวัดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: (0.1~25.00 m/s, 0.3~90.0 km/h, 20~4925ft/min, 0.2~55.8mph, 0.2~48.5 Knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ m/s,  Km/h, mph, ft/min และ Knots
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  5. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  6. หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ
  7. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  8. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9V 

   

  Showing all 22 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th