TDS Meter

  ฿45,600.00 ฿38,000.00

  มีย่านการวัดค่า EC ระหว่าง 0.00 ถึง 500.0 mS/cm ด้วยความถูกต้อง ±1% ย่านการวัดค่า TDS ระหว่าง 0.00 ถึง 400.0 g/L ด้วยความถูกต้อง ±1% และย่านการวัดความเค็ม 0.0 ถึง 400.0 % และ NaCl 2.00 ถึง 42.00 PSU และ 0.0 ถึง 80.0 g/L ด้วยความถูกต้อง ±1% ด้วยการออกแบบที่ก้าวล้ำเป็นสุดยอดของวิสัยทัศน์ ด้วยความสามารถในการออกแบบและด้วยการวิจัยและพัฒนาระดับโลก HI2003 Edge เป็นเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC TDS ความเค็ม (Salinity) และอุณหภูมิที่ใช้งานง่าย ให้ความอย่างเที่ยงตรงและความเรียบง่ายในการออกแบบทันสมัยและเพรียวบาง เครื่องวัดจะรับรู้สถานะหัววัด (Electrode) โดยอัตโนมัติโดยรู้ข้อมูลการสอบเทียบ เชื่อมต่อกับเครื่อง PC ผ่าน Port USB

  เครื่องวัด EC TDS Salinity Benchtop Meter รุ่น HI2003-02 ทำให้การวัดค่า EC TDS และการวัดความเค็ม Salinity ทำได้ง่ายรวดเร็วและแม่นยำกว่าที่เคย ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ การผสมผสานเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงเข้ากับขนาดและรูปแบบที่ใช้งานง่าย เป็นเครื่องวัดที่ต้องมีสำหรับห้องปฏิบัติการ คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานและมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿48,000.00 ฿40,000.00

  เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบตั้งโต๊ะรุ่น HI2040-02 (มี Option ให้เลือกโดยที่สามารถเปลี่ยนหัววัดเพื่อให้สามารถวัดค่า pH EC TDS Salinity เป็นเครื่องวัดแบบ 5 in 1) ด้วยการออกแบบที่ก้าวล้ำเป็นสุดยอดของวิสัยทัศน์ ด้วยความสามารถในการออกแบบและด้วยการวิจัยและพัฒนาระดับโลก ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด DO: 0.00 ถึง 45.00 ppm และ 0.0 ถึง 300.0%
  2. ความแม่นยำ DO: ± 1.5%
  3. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿49,200.00 ฿41,000.00

  เครื่องวัด Portable EC/TDS/Resistivity/Salinity Meter Waterproof รุ่น HI98192 กันน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน IP67 ข้อมูล GLP รวมถึงวันที่เวลาสอบเทียบและน้ำยาสอบเทียบที่ใช้ รวมถึงการชดเชยอุณหภูมิ ถูกบันทึกเก็บข้อมูลได้ถึง 1000 ครั้ง ข้อมูลนี้จะสามารถถ่ายโอนไปยังเครื่องพีซีได้โดยใช้สาย USB เหมาะกับการใช้งานภาคสนามคุณภาพสูงเทียบเท่ากับเครื่องวัดระดับงานวิจัย ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด EC 0.000 ถึง 1,000.0 mS/cm (ความแม่นยำ ± 1%)
  2. ช่วงการวัด TDS ช่วง 0.00 ถึง 400.0 ppt (g/L) (ความแม่นยำ ± 1%)
  3. ช่วงการวัดความต้านทาน 1.0 ถึง 100.0 MΩ•cm (ความแม่นยำ ± 1%)
  4. ช่วงการวัดความเค็ม NaCl: 0.0 ถึง 400.0% (ความแม่นยำ ± 1%)
  5. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.2 ° C)
  6. พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿50,400.00 ฿42,000.00

  900P เป็นเครื่องวัดคุณภาพสามารถวัด pH ORP EC TDS DO Salinity Resistivity และ ISE ประกอบด้วยโหมดวัด 8 แบบ มีชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติให้การอ่านที่ถูกต้องในช่วงทั้งหมด Calibration Due Alarm แจ้งให้ผู้ใช้สอบเทียบเครื่องวัดเป็นประจำ ตัวบ่งชี้ความเสถียรแสดงเมื่อวัดได้รับการยอมรับว่ามีเสถียรภาพ Auto-Hold มีหน่วยความจำภายในเก็บข้อมูลได้ 500ค่า สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

  1. ช่วงการวัด pH -2.000 ~ 20.000pH (ความแม่นยำ ± 0.002pH)
  2. ช่วงการวัด ORP ± 1999.9mV (ความแม่นยำ ± 0.2mV)
  3. ช่วงการวัด EC 0.01 ~ 200.0 mS/cm (ความแม่นยำ ± 0.5%)
  4. ช่วงการวัด TDS 0 ~ 200ppt (ความแม่นยำ ± 1%)
  5. ช่วงการวัดความเค็ม 0.00 ~ 80.00ppt (ความแม่นยำ ± 1%)
  6. ช่วงการวัดความต้านทานในน้ำ 0.00 ~ 20.00MΩ (ความแม่นยำ ± 1%)
  7. ช่วงการวัด DO 0.00 ~ 20.00 mg/L (ความแม่นยำ ± 0.2 mg/L)
  ฿50,000.00 ฿45,000.00

  เครื่องวัด EC TDS Salinity Benchtop Meter รุ่น HI2030 เป็นเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC TDS ความเค็ม (Salinity) และอุณหภูมิที่ใช้งานง่าย ให้ความอย่างเที่ยงตรงและความเรียบง่ายในการออกแบบทันสมัยและเพรียวบาง เครื่องวัดจะรับรู้สถานะหัววัด (Electrode) โดยอัตโนมัติโดยรู้ข้อมูลการสอบเทียบ (มี Option ให้เลือกโดยที่สามารถเปลี่ยนหัววัดเพื่อให้สามารถวัดค่า pH และ DO เป็นเครื่องวัดแบบ 5 in 1) คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานและมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿55,000.00 ฿50,000.00

  เครื่องวัดคุณภาพน้ำ EC TDS Salt Meter จาก Hanna รุ่น HI9835 เป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดค่าการนำไฟฟ้า (EC) และ Total Dissolved Solids (TDS) ความเค็ม (NaCl) และอุณหภูมิภายในเครื่องวัดเครื่องเดียว มีย่านการวัด EC ระหว่าง 0.00-500.0 mS/cm และย่านการวัดค่า TDS 0.00-100.0 g/L และย่านการวัดความเค็ม (NaCl) 0.0 – 400.0% NaCl มีการชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ (ATC) หรือ MTC ปรับค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิได้ (β) และสามารถปรับค่า TDS conversion factor ได้ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ EC TDS Salt Meter จาก Hanna รุ่น HI9835 กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67และทนทานต่อการใช้งานเหมาะกับการใช้งานภาคสนาม คุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿68,400.00 ฿57,000.00

  เครื่องวัด EC TDS Resistivity Salinity Benchtop Meter รุ่น HI5321-02 มีย่านการวัดค่า EC ระหว่าง 0.00 ถึง 1000.0 mS/cm ด้วยความถูกต้อง ±1% ย่านการวัดค่า TDS ระหว่าง 0.00 ถึง 400.0 g/L ด้วยความถูกต้อง ±1% และย่านการวัดความเค็ม 0.00 ถึง 42.00 psu และ 0.00 ถึง 80.00 ppt และ percent scale: 0.0 ถึง 400.0% ด้วยความถูกต้อง ±1% ย่านการวัดค่า Resistivity 10.0 ถึง 100.0 MΩ•cm ด้วยความถูกต้อง ±1% แม่นยำ ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ การผสมผสานเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงเข้ากับขนาดและรูปแบบที่ใช้งานง่าย เป็นเครื่องวัดที่ต้องมีสำหรับห้องปฏิบัติการ คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานและมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿68,000.00 ฿58,000.00

  เครื่องวัด pH และเครื่องวัด ORP Meter และ ISE EC TDS NaCl Temperature จาก Hanna รุ่น HI2550 แบรนด์ Hanna มีความแม่นยำสูง เครื่องวัดนี้สามารถวัดค่าได้ถึง 7 ค่าในเครื่องเดียวกันได้แก่ pH ORP ISE EC TDS ความเค็มและอุณหภูมิ HI2550 เป็นเครื่องวัดสำหรับมืออาชีพระดับงานวิจัย มี 2 Chanel จอกราฟฟิกแอลซีดีซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ได้ผลการตรวจสองทางห้องปฏิบัติการที่แม่นยำ HI2550 มีฟังก์ชั่นในการบันทึกข้อมูลและมีพอร์ต USB สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

  ฿72,000.00 ฿60,000.00

  เครื่องวัด EC TDS Salinity and Temperature รุ่น HI2300 แบรนด์ Hanna เป็นเครื่องวัดที่มีความแม่นยำสูง เครื่องวัดนี้สามารถวัดค่าได้ถึง 4 ค่าในเครื่องเดียวกันได้แก่ EC TDS Salinity เเละ Temperature HI2300 เป็นเครื่องวัดสำหรับมืออาชีพระดับงานวิจัย มี 2 Chanel จอกราฟฟิกแอลซีดีซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ได้ผลการตรวจสองทางห้องปฏิบัติการที่แม่นยำ HI2300 มีฟังก์ชั่นในการบันทึกข้อมูลและมีพอร์ต USB สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

  เครื่องวัด EC TDS Salinity and Temperature รุ่น HI2300 มาพร้อมกับหัววัดรุ่น HI76310 สำหรับการตรวจสอบค่า EC TDS ความเค็ม เครื่องวัด HI2550 มีคุณสมบัติหลายอย่างรวมถึงการสอบเทียบค่า EC และ TDS แบบอัตโนมัติ 1จุดสามารถเลือกได้ 6ย่านการวัด Salinity สามารถสอบเทียบได้ 1 จุดโดยใช้ HI7037 standard solution การบันทึกข้อมูลข้อมูลแบบอัตโนมัติ GLP ที่ครอบคลุมและการเชื่อมต่อพีซีผ่าน USB เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย สามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 500 จุด สามารถเรียกคืนข้อมูลได้จากหน้าจอมิเตอร์โดยการกดปุ่ม “RCL”

  เครื่องวัด EC TDS Salinity and Temperature รุ่น HI2300 เป็นครื่องทดสอบแบบตั้งโต๊ะความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานด้านการวิจัย สามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมี โลหะ สิ่งแวดล้อม ยา ชีวเคมี อาหาร สินคุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿78,000.00 ฿65,000.00

  HI3512 เป็นเครื่องวัดค่า pH และเครื่องวัด ORP Meter ISE EC TDS NaCl และ Temperature Meter เป็นเครื่องวัดสำหรับมืออาชีพระดับงานวิจัย มี 2 Chanel จอกราฟฟิกแอลซีดีซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ได้ผลการตรวจสองทางห้องปฏิบัติการที่แม่นยำ Channel 1 สำหรับวัดค่า pH ORP ISE และอุณหภูมิ ในขณะที่ Channel 2 สำหรับวัดค่า EC TDS NaCl Resistivity และอุณหภูมิ เครื่องวัดคุณภาพสูงเกรดงานวิจัย เหมาะสำหรับสถาบันวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานสูง และอุตสาหกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำ

  1. ช่วงการวัด pH -2.000 ถึง 20.000 pH (ความแม่นยำ ± 0.002 pH)
  2. ช่วงการวัด ORP: ± 2000 mV (ความแม่นยำ: ± 0.2 mV)
  3. ช่วงการวัด EC: 0 μS/cm ถึง 1000 mS/cm  (ความแม่นยำ EC ± 1%)
  4. ช่วงการวัด TDS: 0.000 ถึง 400.0 g/L (ความแม่นยำ TDS  ± 1%)
  5. ช่วงการวัดความต้านทาน: 1.0 ถึง 100.0 MΩ• cm (ความแม่นยำ: ± 1%)
  6. ช่วงการวัดความเค็ม: 0.0 ถึง 400.0% NaCl (ความแม่นยำ ± 1%)
  7. ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -20.0 ถึง 120.0 ° C (ความแม่นยำ: ± 0.2 ° C)
  ฿75,000.00 ฿66,000.00

  เครื่องวัด pH และเครื่องวัด ORP Meter และ EC TDS Salinity Resistivity และ Atmospheric Pressure รุ่น HI98195 เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำ แบบ Multiparameter แบบพกพากันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP68 ซึ่งสามารถตรวจสอบพารามิเตอร์คุณภาพน้ำได้ถึง 7 แบบ ฟังก์ชั่น GLP Data บันทึกข้อมูลการสอบเทียบ รวมถึงวัดและเวลา ฟังก์ชั่น Data Logging คุณภาพสูงจาก USA  ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.02 pH)
  2. ช่วงการวัด ORP ± 600.0 mV (ความแม่นยำ ± 0.5 mV)
  3. ช่วงการวัด ORP ± 2000.0 mV (ความแม่นยำ ± 1.0 mV)
  4. ช่วงการวัด EC 0 ถึง 400.0 mS/cm (ความแม่นยำของ EC ± 1%)
  5. ช่วงการวัด TDS ช่วง 0 ถึง 400.0 ppt (g/L) (ความแม่นยำ ± 1%)
  6. ช่วงการวัดความต้านทาน 0 ถึง 1.0000 MΩ•cm
  7. การเชื่อมต่อพีซี USB กับพีซี
  8. ใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿79,200.00 ฿66,000.00

  เครื่องวัด pH/เครื่องวัด ORP Meter/ISE/ เครื่องวัด EC Meter/เครื่องวัด TDS Meter/Resistivity/Salinity and Temperature รุ่น HI5522 เป็นเครื่องวัดค่าแบบตั้งโต๊ะ Research Gradeจอ LCD ขนาดใหญ่ สัมผัสแบบ Capacitive และพอร์ต USB สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หัววัดค่า pH Electrode คุณภาพสูงทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 100 องศาเซลเซียส ย่านการวัดค่า pH 2.0 to 20.0 pH; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูงเกรดงานวิจัย เหมาะสำหรับสถาบันวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานสูง และอุตสาหกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำ สินค้าคุณภาพ มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿90,000.00 ฿75,000.00

  Ultra Pure Water EC TDS Resistivity Waterproof Portable Meter รุ่น HI98197 เป็นเครื่องวัดสำหรับงานภาคสนาม มีย่านการวัดค่า EC 0.000 ถึง 1000.0 mS/cm ความถูกต้อง ±1% ย่านการวัดค่า TDS 0.00 ถึง 400.0 ppt (g/L) ความถูกต้อง ±1% ย่านการวัดค่า Resistivity 0.00 ถึง 100.0 MΩ•cm ความถูกต้อง ±1% เครื่องวัดกันน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน IP67 ข้อมูล GLP รวมถึงวันที่เวลาสอบเทียบและน้ำยาสอบเทียบที่ใช้ รวมถึงการชดเชยอุณหภูมิ ถูกบันทึกเก็บข้อมูลได้ถึง 1000 ครั้ง ข้อมูลนี้จะสามารถถ่ายโอนไปยังเครื่องพีซีได้โดยใช้สาย USB คุณภาพสูงเทียบเท่ากับเครื่องวัดระดับงานวิจัย มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿95,000.00 ฿88,000.00

  เครื่องวัด pH และเครื่องวัด ORP Meter และ  EC TDS DO Salinity Resistivity และ Atmospheric Pressure รุ่น HI98194 เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำ แบบ Multiparameter แบบพกพาแบบ กันน้ำซึ่งสามารถตรวจสอบพารามิเตอร์คุณภาพน้ำได้ถึง 12 แบบได้แก่ pH ORP EC TDS DO Salinity Resistivity และ Atmospheric Pressure เป็นต้น มีฟังก์ชั่น GLP Data บันทึกข้อมูลการสอบเทียบ รวมถึงวัดและเวลา มีฟังก์ชั่น Data Logging ทำให้สามารถบันทึกและเก็บผลการวัดได้ 45,000 ค่า และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ผ่าน Port USB (สามารถเลือกรุนที่มีสายวัดยาว 10เมตร และ 20เมตรได้) สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  Showing 41–54 of 54 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th