หน่วยของความชื้น (Unit of Humidity)

ไม่มีหน่วย SI อย่างเป็นทางการสำหรับการวัดความชื้น โดยที่Moistureหมายถึงอัตราส่วนระหว่างความดันไอของไอน้ำในอากาศต่อความดันไอที่ความอิ่มตัว จะแสดงในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม เราแบ่งMoistureได้หลายชนิดและมีหน่วยการวัดดังต่อไปนี้

หน่วยความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)

ความชื้นสัมพัทธ์เป็นที่คุ้นเคยของส่วนใหญ่และเป็นคำที่สำคัญมากสำหรับการควบคุมMoistureเนื่องจากการใช้งานในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับสภาพอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์มักเรียกว่า“ RH” และมีหน่วยเปอร์เซ็นต์ (%) แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0% ถึง 100% RH แสดงปริมาณมอยเจอร์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณสูงสุดที่สามารถผสมกับอากาศที่อุณหภูมิ ปริมาณไอน้ำสูงสุดในบรรยากาศเกิดขึ้นเมื่อความดันไอน้ำบางส่วนเท่ากับความดันไอของน้ำที่อุณหภูมินั้น นี่คือจุด 100% RH

สูตรความชื้นสัมพัทธ์ RH

ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) คือปริมาณของไอน้ำที่เกิดขึ้นจริงซึ่งสัมพันธ์กับการเก็บไอน้ำในอากาศ ที่อากาศมีอุณหภูมิเฉพาะ ความชื้นสัมพัทธ์สามารถแสดงออกได้ในรูปของความดันหรือความหนาแน่นเช่นเดียวกับไอน้ำ 

หน่วยความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute humidity)

ความชื้นสัมบูรณ์เป็นการวัดไอน้ำหรือความชื้นโดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิ โดยที่แสดงเป็นกรัมของไอน้ำต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ (g / m3) ความชื้นสัมบูรณ์ของอากาศอุ่นที่ 30 ° C คือประมาณ 30 กรัมของไอน้ำ 30g/m3 ความชื้นสัมบูรณ์สูงสุดของอากาศเย็นที่ 0 ° C คือประมาณ 5g ของไอน้ำ 5g/m3 เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อความชื้นสัมบูรณ์อย่างต่อเนื่องดังนั้นค่าความชื้นสัมบูรณ์จึงไม่ได้ถูกใช้งานเนื่องจากมีประโยชน์น้อยกว่า

ชนิดของความชื้น (Moisture or Humidity)

คำภาษาไทยคือความชื้นซึ่งอาจหมายถึงในอากาศ ในวัสดุต่างๆ เช่นอาหาร ไม้ คอนกรีต เป็นต้น ซึ่งแบ่งแยกไม่ชัดเจนสำหรับภาษาอังกฤษได้จำแแนกได้ว่า

  • 1) ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศคือ Relative Humidity (RH) หน่วยเป็น % RH
  • 2) ความชื้นในวัสดุ (Moisture Content) มีหน่วยเป็น %

หน่วยของความชื้นในวัสดุอื่นๆ

การวัดน้ำในวัสดุใช้เพื่อวัดเปอร์เซ็นต์ของน้ำในสารที่กำหนด ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุนั้นพร้อมใช้งานหรือไม่เปียกหรือแห้งโดยไม่คาดคิดหรือต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษมีความไวต่อมอยเจอร์มาก คุณสมบัติทางกายภาพได้รับผลกระทบอย่างมากจากปริมาณMoistureและMoistureที่สูงเป็นระยะเวลาหนึ่งอาจทำให้วัสดุย่อยสลายได้

 

มอยเจอร์ยังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความไวต่อมอยเจอร์สูงเช่นยาบางชนิด เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้จนกว่าจะไม่มีประโยชน์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เช่นยาเม็ดและผงแห้งถูกเก็บไว้ในสภาวะควบคุมที่ระดับMoistureและอุณหภูมิที่แม่นยำ

ความชื้นในวัสดุหน่วยเป็น % (Moisture Content)

อุปกรณ์วัดมอยเจอร์เป็นเครื่องมือใช้ในการวัดค่าการมีอยู่ของของเหลวซึ่งมีอยู่ในรูปมอยเจอร์ในอากาศและวัสดุโดยทั่วไปในรูปของน้ำ พบมอยเจอร์ได้เกือบทุกที่รวมถึงวัสดุที่เราพิจารณาว่าเป็น “แห้ง”

 

Moisture meter เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่สามารถวัดปริมาณMoistureในของแข็ง ก๊าซ ของเหลวและไฮโดรคาร์บอน การควบคุมMoistureมีความสำคัญเนื่องจากไอน้ำที่สูงกว่าระดับที่กำหนดอาจทำให้เกิดการควบแน่นการกัดกร่อนแม่พิมพ์หรือปัญหาการเกิดเชื้อราในไม้ ในอาหารและเกิดปัญหาอื่นๆ เป็นต้น

 

การวัดเปอร์เซ็นต์ของน้ำหรือมอยเจอร์ในสารที่กำหนดในหน่วย % ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุพร้อมใช้งานโดยเปียกหรือแห้งหรือไม่เช่นนั้นจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเช่น ผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษมีความไวต่อMoisture คุณสมบัติทางกายภาพได้รับผลกระทบอย่างมากจากมอยเจอร์โดยมอยเจอร์เป็นระยะเวลาหนึ่งอาจทำให้วัสดุเสื่อมคุณภาพ ดูรายละเอียดเครื่องมือที่สามารถวัดMoistureต่างๆ ได้ดังนี้

เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นรุ่นแนะนำ

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th