วัดบริกซ์สำหรับวัดความหวานอาหาร

แนะนำเครื่องวัดบริกซ์สำหรับวัดความหวานอาหาร

เครื่องวัดบริกซ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทำงานโดยเครื่องวัดการหักเหของแสงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อตรวจหาปริมาณน้ำตาลซูโครส (วัดความหวาน) ในเครื่องดื่ม อาหาร ผักและผลไม้ โดยค่าที่วัดได้เรียกว่า “เปอร์เซ็นต์บริกซ์” โดยมีความหมายของบริกซ์คือ หนึ่งเปอร์เซ็นต์บริกซ์คือปริมาณซูโครส 1 กรัมในสารละลายทั้งหมด 100 กรัมและแสดงถึงเข้มข้นของสารละลายเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวล

หลักการทำงานของเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์บริกซ์

เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์บริกซ์มีหลักการทำงานโดยการวัดดัชนีหักเหของแสง เมื่อแสงเข้าสู่ของเหลวมุมจะเปลี่ยนทิศทาง ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการหักเหของแสง แสงจะหักเหมากขึ้นเมื่อเดินทางผ่านของเหลวที่มีความเข้มข้นสูงหรือมีสารแขวนลอยที่ละลายในน้ำมาก ดังนั้นจึงสามารถใช้การหักเหของแสงเพื่อวัดความเข้มข้นของของแข็งที่ละลาย เครื่องวัดการหักเหของแสงเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่วัดมุมการหักเหของแสงและเปรียบเทียบกับดัชนีหักเห (nD) ที่กำหนดไว้แล้ว จึงแปลงออกมาเป็นความหวานในหน่วยเปอร์เซ็นต์บริกซ์

หลักการทำงานเครื่องวัดบริกซ์

เปอร์เซ็นต์บริกซ์หรือองศาบริกซ์คืออะไร

องศาบริกซ์ (สัญลักษณ์ °Bx) คือปริมาณน้ำตาลของสารละลายในน้ำ บริกซ์หนึ่งองศาคือซูโครส 1 กรัมในสารละลาย 100 กรัมและแสดงถึงความแข็งแรงของสารละลายเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวล ถ้าสารละลายมีของแข็งที่ละลายได้นอกเหนือจากซูโครสบริสุทธิ์ °Bx จะประมาณเฉพาะปริมาณของแข็งที่ละลาย

 

เปอร์เซ็นต์บริกซ์เป็นมาตราส่วนยอดนิยมที่ได้มาจากดัชนีหักเหของสารละลายที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยกำหนดเปอร์เซ็นต์ของซูโครส (โดยน้ำหนัก) ที่ละลายในสารละลายซูโครสและน้ำ กล่าวอีกนัยหนึ่งการละลายซูโครส 10 กรัมในน้ำ 90 กรัมจะทำให้ได้สารละลายบริกซ์ 10% เครื่องวัดชนิดนี้สามารถหาค่าความเข้มข้นของของเหลวหลายชนิดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ บริกซ์ยังทำหน้าที่เป็นรากฐานในการสร้างและใช้เครื่องชั่งมาตรฐานจำนวนมากที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นยา เครื่องสำอาง ยานยนต์และ R & D

 

การใช้งานที่พบบ่อยที่สุดสำหรับเครื่องวัดความหวานในปัจจุบันคือการหาค่าของแข็งที่ละลายในน้ำ (ระดับน้ำตาล) ในผลิตภัณฑ์ผักผลไม้สด มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างค่าบริกซ์ ของพืชกับรสชาติและคุณภาพโดยรวม บริกซ์ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม การเปลี่ยนค่าบริกซ์แม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากระหว่างสินค้าในแต่ละ lot ดังนั้นจึงใช้เครื่องวัดความหวานที่มีความแม่นยำสูงเพื่อรักษาความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติและการควบคุมคุณภาพ

เปอร์เซ็นต์บริกซ์หรือองศาบริกซ์

ประโยชน์ของเครื่องวัดบริกซ์

เครื่องวัดBrix สามารถใช้วัดน้ำตาลซูโครสที่พบในผัก น้ำผลไม้ น้ำอัดลม ไวน์ เบียร์และอาหารจากพืชอื่นๆ สิ่งที่สำคัญในเชิงพาณิชย์คือความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างค่าบริกซ์กับรสชาติ คุณภาพ ปริมาณน้ำตาลและปริมาณแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ ข้อมูลด้านล่างสำหรับตัวอย่างค่าเปอร์เซ็นต์บริกซ์สำหรับอาหารทั่วไปบางอย่าง

 • 1) ส้มมีค่าความหวานบริกซ์ระหว่าง 4 ถึง 13 บริกซ์
 • 2) น้ำอัดลมมีค่าความหวานบริกซ์ 5 ถึง 15 บริกซ์
 • 3) แอปเปิ้ลมีค่าความหวานบริกซ์ 11 ถึง 18 บริกซ์
 • 4) น้ำผลไม้เข้มข้นมีค่าความหวานบริกซ์ 42 ถึง 68 บริกซ์
 • 5) แยมและเยลลี่มีค่าความหวานบริกซ์ 60 ถึง 70 บริกซ์
ประโยชน์ของเครื่องวัดบริกซ์

ประเภทของของเครื่องวัดบริกซ์

เครื่องวัดBrix ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมีสองชนิดได้แก่แบบส่องกล้องและแบบดิจิตอล แม้ว่าทั้งสองประเภทจะทำงานโดยใช้หลักการเดียวกันแต่ก็แตกต่างกันเล็กน้อย

 

เครื่องวัดบริกซ์แบบดิจิตอล

มีหลักการทำงานโดยวัดการหักเหของแสงจากนั้นเครื่องวัดจะแปลงเป็นค่าตัวเลขตามมาตราส่วน Brix และแสดงสิ่งนี้บนหน้าจอ LCD ทั้งหมดนี้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ข้อดีของเครื่องวัดแบบดิจิตอลคือสามารถแสดงค่าเป็นตัวเลข อ่านค่าได้ง่ายและใช้งานง่าย

ตัวอย่างเครื่องวัดบริกซ์แบบดิจิตอล

เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer แบบดิจิตอล HI96801

การใช้งานเครื่องวัดบริกซ์

ค่าบริกซ์ °Bx สอดคล้องโดยตรงกับมาตราส่วนดัชนีหักเหและใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยวัดและประเมินค่าความหวานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่:

 • 1) การผลิตไวน์
 • 2) การต้มเบียร์
 • 3) การกลั่นน้ำตาล
 • 4) การแปรรูปน้ำผึ้งและน้ำผลไม้
 • 5) การแปรรูปมะเขือเทศ (ซอสมะเขือเทศ)
 • 6) การประมวลผลแยม

 

เครื่องวัดบริกซ์ยังสามารถใช้สำหรับ:

 • 1) ใช้สำหรับการประเมินพารามิเตอร์องค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญเช่นของแข็งที่ละลายน้ำได้ ในผลิตภัณฑ์อาหารเช่นผลไม้และน้ำผลไม้
 • 2) การคำนวณการเจริญเติบโตของพืชโดยผลไม้ที่มีค่าบริกซ์สูงแสดงว่าพืชนั้นได้รับธาตุอาหารที่สมบูรณ์
 • 3) การประเมินความหวานในการแปรรูปผลไม้ ยิ่งค่าบริกซ์สูงผลไม้หรือน้ำผลไม้ก็ยิ่งหวานมากขึ้นเท่านั้น
 • 4) การประเมินผลผลิตการหมักการผลิตไวน์และบริกซ์ยังประเมินความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ของไวน์ขั้นสุดท้าย

สรุป

เครื่องวัดบริกซ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทำงานโดยเครื่องวัดการหักเหของแสงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อตรวจหาปริมาณน้ำตาลซูโครส และยังมีประโยชน์สำหรับเกษตรกรที่ใช้ในการตรวจประเมินความสุกของผลไม้และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นต้น

TAG:

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th