ความหวานคือ

ความหวานคืออะไร

ความหวานเป็นรสชาติพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่รับรู้เมื่อรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยน้ำตาล โดยทั่วไปแล้วรสชาติหวานถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจยกเว้นเมื่ออยู่ในปริมาณที่มากเกินไป นอกจากน้ำตาลเช่นซูโครสแล้วสารประกอบทางเคมีอื่นๆ อีกมากมายที่มีรสหวานรวมทั้งอัลดีไฮด์ คีโตนและน้ำตาลแอลกอฮอล์บางชนิดมีรสหวานที่ความเข้มข้นต่ำมากทำให้สามารถใช้แทนน้ำตาลที่ไม่มีแคลอรี่ได้ สารให้ความหวานที่ไม่ใช่น้ำตาลดังกล่าวได้แก่ขัณฑสกรและสารให้ความหวาน สารประกอบอื่นๆ เช่นมิราคูลินอาจเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความหวานได้

หน่วยวัดความหวานคือ (Unit of sweetness)

หน่วย” ของความหวานโดยทั่วไปใช้ความหวานของน้ำตาลซูโครสเป็นที่อ้างอิง ซูโครสในสารละลายมีระดับการรับรู้ความหวานเท่ากับ 1 และสารอื่นๆ ได้รับการจัดอันดับเมื่อเทียบกับสิ่งนี้ ตัวอย่างเช่นน้ำตาลอีกชนิดหนึ่งฟรุกโตสจะค่อนข้างหวานกว่าโดยให้คะแนนความหวาน 1.7 เท่าของซูโครส กรดอะมิโนบางชนิดมีรสหวานเล็กน้อย อะลานีนไกลซีนและซีรีนมีรสหวานที่สุด กรดอะมิโนอื่นๆ บางชนิดถูกมองว่ามีทั้งรสหวานและขม

 

* หมายเหตุ:ซูโครส (ภาษาอังกฤษ: Sucrose) เป็นไดแซ็กคาไรด์ชนิดหนึ่ง มีชื่อสามัญว่า “น้ำตาลทราย” (table sugar) ซูโครส 1 โมเลกุลประกอบด้วยมอโนแซ็กคาไรด์ 2 โมเลกุลได้แก่กลูโคสและฟรุคโตส

วิเคราะห์ค่าความหวาน

ค่าความหวานของสารประกอบต่างๆ เมื่อเทียบกับซูโครส (ค่าอ้างอิง)

1) ซูโครส (Sucrose) มีความหวาน 1.00 (เป็นค่าอ้างอิง)

2) แล็กโทส (Lactose) มีความหวาน 0.16

3) มอลโตส (Maltose) มีความหวาน 0.33 – 0.45

4) ซอร์บิทอล (Sorbitol) มีความหวาน 0.6

5) กลูโคส (Glucose) มีความหวาน 0.74 – 0.8

6) ฟรุกโตส (Fructose) มีความหวาน 1.17 – 1.75

7) โซเดียมไซคลาเมต (Sodium cyclamate) มีความหวาน 26

8) สตีวิออลไกลโคไซด์ (Steviol glycoside) มีความหวาน 40 – 300

9) แอสปาร์แตมไดเปปไทด์ (Aspartame Dipeptide) มีความหวาน 180 – 250

10) โซเดียมซัคคาริน (Sodium saccharin) มีความหวาน 300 – 675

11) ซูคราโลส (Sucralose) มีความหวาน 600

หน่วยสำหรับวัดความหวานในปัจจุบัน

การวัดค่าความหวานโดยการใช้ซูโครสเป็นค่าอ้างอิงนั้นยากต่อความเข้าใจ จึงมีการคิดค้นหน่วยการวัดความหวานต่างๆ ได้แก่ บริกซ์ Brix, Balling, Plato และ Baumé เป็นต้น

องศา Brix (° Bx)

องศาบริกซ์ Brix (สัญลักษณ์ °Bx) ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำหนดจำนวนซูโครสที่ละลายในสารละลายน้ำตาล 100 กรัม องศาบริกซ์แสดงถึงความเข้มข้นของสารละลายเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวล เช่นหากคุณวัดค่าได้ 25 ° Bx หมายความว่าในสารละลาย 100 กรัมจะมีซูโครส 25 กรัม กล่าวอีกนัยหนึ่งในสารละลายซูโครสในน้ำ 100 กรัมคือซูโครส 25 กรัมและน้ำ 75 กรัม นั่นคือเหตุผลที่บางครั้งใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) เป็นหน่วยเนื่องจากปริมาณซูโครสเป็นเปอร์เซ็นต์ซูโครสโดยน้ำหนัก

 

ผลลัพธ์ Brix สามารถแปลงเป็นดัชนีหักเหได้อย่างสมบูรณ์ (องศา Brix ถูกกำหนดโดย The International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis: ICUMSA มาตรฐานสากล)

องศาบริกซ์

องศาบริกซ์หรือ ° บริกซ์ (Brix) เป็นการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด Total Soluble Solids (TSS) ที่มีอยู่ในผลไม้ ค่า TSS (บริกซ์) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำตาล แต่ยังรวมถึงสารประกอบอื่นๆ ด้วยซึ่งเป็นของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดได้แก่

 • 1) น้ำตาลซึ่งอาจเป็นโมโนแซ็กคาไรด์หรือไดแซ็กคาไรด์หรือโอลิโกแซ็กคาไรด์เช่นซูโครส ฟรุกโตสเป็นต้น
 • 2) กรดอินทรีย์เช่นซิตริกกรดมาลิกกรดทาร์ทาริกเป็นต้น
 • 3) กรดอะมิโนที่ละลายน้ำได้ แต่ไม่ใช่โปรตีนเนื่องจากไม่ละลายน้ำ
 • 4) สารประกอบอื่นๆ เช่นไขมัน แร่ธาตุ แอลกอฮอล์ ฟลาโวนอยด์ (วิตามินซีและวิตามินเอ) เป็นต้น
 • 5) ปริมาณน้ำตาลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 80% Brix และส่วนของของแข็งอื่นๆ มีเพียงเล็กน้อย

Brix ใช้เป็นหน่วยวัดน้ำตาลหรือความหวานของผลไม้หรือน้ำผลไม้ อย่างไรก็ตามส่วนประกอบอื่นๆ ของ TSS สามารถมีอิทธิพลต่อ Brix ได้หากสัดส่วนเพิ่มขึ้น Brix ไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างน้ำตาลที่แตกต่างกัน แต่ระบุถึงปริมาณทั้งหมดของน้ำตาลทั้งหมด ° Brix ซึ่งวัดได้ที่ 200C คือปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในผลไม้ ดังนั้น 50 Brix หมายถึงผลไม้มีน้ำตาล 50% (TSS)

การใช้งานเครื่องวัดความหวาน (%Brix)

เครื่องวัดความหวาน (%Brix) ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อวัดปริมาณน้ำตาลในผลไม้ ผัก น้ำผลไม้และความเข้มข้น ตามค่าที่วัดได้คุณสามารถกำหนดเวลาที่เหมาะในการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ที่จะถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่สมบูรณ์หรืออยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปต่อไป (เช่นการผลิตไวน์เป็นต้น)

 

มาตราส่วน Brix สะท้อนถึงปริมาณน้ำตาลที่ละลายในของเหลว ในน้ำ (ความเข้มข้น) และเนื่องจากความเข้มข้นนี้สัมพันธ์กับความหนาแน่นของของเหลว (ความถ่วงจำเพาะ SG) จึงคำนวณความถ่วงจำเพาะ (SG) ได้อย่างง่ายดายจากค่าที่วัดโดย Brix refractometer – ° Bx = 261.3 * (1 – 1 / SG)

เครื่องวัดค่าความหวานรุ่นแนะนำ

เครื่องวัดค่าความหวานมีหลายชนิดหลายรุ่นทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อก ดูรายละเอียดเครื่องวัดความหวานชนิดต่างๆ เพิ่มเติมจาก Link ด้านล่าง

เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer แบบดิจิตอล HI96800 สำหรับ Food Grade

เครื่องวัดความหวานและวัดดัชนีหักเห nD รุ่น HI96800

HI96800 สำหรับ Food Grade ใช้วัดดัชนีหักเหและการแสดงผลทั้งรูปแบบการอุณหภูมิชดเชย (nD20) และไม่ได้รับการชดเชยอุณหภูมิ (ND) และค่าความหวาน % Brix ผู้ใช้สามารถสลับการแสดงผลไปมาระหว่างดัชนีหักเห (ND) และ ดัชนีหักเห (nD20) และ ค่า % Brix เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ผลไม้เครื่องดื่มให้พลังงาน พุดดิ้ง นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ แยม น้ำผึ้ง ซุป วุ้นเต้าหู้และเครื่องปรุงรส สำหรับการใช้งานภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ

 • 1) ย่านการวัดความหวาน 0.0 ถึง 85.0% Brix และดัชนีหักเห
 • 2) ความละเอียด 0.1% Brix; 0.0001 nD; 0.0001 nD₂₀
 • 3) ความแม่นยำ (@ 25ºC / 77ºF) ± 0.2% Brix; ± 0.0005 nD; ± 0.0005 nD₂₀
 • 4) การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติระหว่าง 10 ถึง 40 ° C (50 ถึง 104 ° F)
 • 5) กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP65
 • 6) สินคุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
HI96801

เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer แบบดิจิตอล HI96801

HI96801 สำหรับ Food Grade ใช้วัดดัชนีหักเหและแสดงค่า % Brix โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ICUMSA หนังสือ (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) สำหรับการวิเคราะห์ผลไม้เครื่องดื่มให้พลังงาน พุดดิ้ง นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ แยม น้ำผึ้ง ซุป วุ้นเต้าหู้และเครื่องปรุงรส 

 • 1) ช่วงการวัดความหวาน 0 ถึง 85% บริกซ์
 • 2) ความละเอียดการแสดงผล 0.1% Brix
 • 3) ความแม่นยำ (@ 25ºC / 77ºF) ± 0.2% Brix
 • 4) การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติระหว่าง 10 ถึง 40 ° C
 • 5) กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP65
 • 6) สินคุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
เครื่องวัดน้ำตาลฟรุกโตส Fructose Refractometer แบบดิจิตอล HI96802

เครื่องวัดน้ำตาลฟรุกโตส Fructose Refractometer แบบดิจิตอล HI96802

HI96802 ใช้วัดปริมาณน้ำตาลฟรุกโตส (Fructose) เป็น % ของน้ำหนัก (%W/W) หน้าจอแสดงอุณหภูมิ (° C หรือ° F) และค่าความหวานจากการวัดพร้อมกัน กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP65 เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ฟรุกโตส (Fructose) ซื่งพบมากในผลไม้และน้ำผึ้ง

 • 1) ช่วงการวัดปริมาณน้ำตาล (ความหวาน) 0 ถึง 85% มวล (% w/w ฟรุกโตส)
 • 2) ความละเอียด 0.1%
 • 3) ความแม่นยำของปริมาณน้ำตาล (@ 25ºC / 77ºF) ± 0.2%
 • 4) ความแม่นยำของอุณหภูมิ ± 0.3 ° C (± 0.5 ° F)
 • 5) การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติระหว่าง 10 ถึง 40 ° C
 • 6) สินค้าคุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
เครื่องวัดน้ำตาลกลูโคส Glucose Refractometer แบบดิจิตอล HI96803

เครื่องวัดน้ำตาลกลูโคส Glucose Refractometer แบบดิจิตอล HI96803

HI96803 ใช้วัดปริมาณน้ำตาลกลูโคส Glucose เป็น % ของน้ำหนัก (%W/W) เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณกลูโคส Glucose เหมาะสำหรับการวิเคราะห์น้ำตาลกลูโคสในเครื่องดื่มให้พลังงาน พุดดิ้ง นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ แยม น้ำผึ้ง ซุป วุ้นเต้าหู้และเครื่องปรุงรส เป็นเรื่องง่ายที่จะใช้เครื่องมือสำหรับวัดน้ำตาลในตัวอย่างอาหารในห้องปฏิบัติการ

 • 1) ช่วงการวัด 0 ถึง 85% (% w/w กลูโคส)
 • 2) ความละเอียดการแสดงผล 0.1%
 • 3) ความแม่นยำ (@ 25ºC / 77ºF) ± 0.2%
 • 4) กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP65
 • 5) คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
PAL-1 แบรนด์ Atago #3810

เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer แบบดิจิตอล PAL-1

PAL-1 แบรนด์ Atago เป็นเครื่องวัดความหวานขนาดเล็กเหมาะสำหรับใส่ในกระเป๋าพกพา ย่านการวัด %Brix ในช่วง 0.0 ถึง 53.0% และย่านการวัดอุณหภูมิ 9.0 ถึง 99.9 องศาเซลเซียสมีการชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ (ATC) ถูกออกแบบมามีฟังก์ชั่นพิเศษป้องกันแสงจากภายนอกแทรกแซงรบกวนการวัด (ELI) ขายราคาถูก

 • 1) ช่วงการวัด Brix 0.0 ถึง 53.0% และอุณหภูมิ 9.0 ถึง 99.9 องศาเซลเซียส
 • 2) ความละเอียดในการวัด Brix 0.1% และอุณหภูมิ 0.1 องศาเซลเซียส
 • 3) ความถูกต้องของการวัด ± 0.2%Brix และ ± 1 องศาเซลเซียส
 • 4) มาตรฐาน IP-65
 • 5) สินคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate)จากโรงงาน
เครื่องวัดน้ำตาลแลคโตส Lactose Refractometer แบบดิจิตอลรุ่น PAL-19S

เครื่องวัดความหวานจากน้ำตาลแลคโตสรุ่น PAL-19S

Lactose Refractometer แบบดิจิตอลรุ่น PAL-19S การชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ (ATC) จอแสดงผล LED พร้อมเทคโนโลยีการรบกวนจากแสงภายนอก (ELI) ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอาหาร เครื่องดื่ม การศึกษา อุตสาหกรรม ใช้งานง่ายและแม่นยำมั่นใจการทำงานที่ง่ายดายและเชื่อถือได้ทุกครั้ง

 • 1) ช่วงการวัดปริมาณน้ำตาลแลคโตส 0.0 ถึง 20.0% (g/100g)
 • 2) ช่วงอุณหภูมิ 10.0 ถึง 40.0 องศาเซลเซียส
 • 3) ความแม่นยำ ±0.2% และ ±1 องศาเซลเซียส
 • 4) กันน้ำได้ตามมาตรฐานระดับ IP-65
 • 5) สินคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate)
เครื่องวัดน้ำตาลฟรุกโตส Fructose Refractometer แบบดิจิตอลรุ่น PAL-14S

เครื่องวัดความหวานผักและผลไม้ น้ำตาลฟรุกโตส (Fructose) รุ่น PAL-14S

PAL-14S การชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ (ATC) จอแสดงผล LED พร้อมเทคโนโลยีการรบกวนจากแสงภายนอก (ELI) ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอาหารเครื่องดื่มการศึกษาอุตสาหกรรม ใช้งานง่ายและแม่นยำมั่นใจการทำงานที่ง่ายดายและเชื่อถือได้ทุกครั้ง สินคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

 • 1) ช่วงการวัดความหวาน Fructose 0.0 ถึง 50.0%
 • 2) ความถูกต้อง: ฟรุกโตส ±0.2%
 • 3) ความละเอียดฟรุกโตส 0.1%
 • 4) กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP-65
 • 5) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

TAG:

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th