เครื่องวัดความหวาน

฿3,000.00 ฿2,500.00

วัดความหวาน Brix Refractometer 0-10%Brix  รุ่น RHB-10ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 0-10% Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เหมาะสำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัดความหวาน Brix: 0 ถึง 10% Brix
 • 2) ความละเอียด 0.1% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.1% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบแบบ Manual 
฿3,000.00 ฿2,500.00

Brix Refractometer 0-20%Brix  รุ่น RHB-20ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 0-20%Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ในตัว เหมาะสำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัดความหวาน Brix: 0 ถึง 20% Brix
 • 2) การอ่านค่าขั้นต่ำ: 0.1% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.1% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบแบบ Manual
฿3,240.00 ฿2,700.00

Brix Refractometer 0-32%Brix รุ่น RHB-32ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 0-32%Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ในตัว เหมาะสำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัดความหวาน: 0 ถึง 32% Brix
 • 2) สเกลขั้นต่ำ: 0.2% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.2% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) : 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบแบบ Manual 
฿3,240.00 ฿2,700.00

Brix Refractometer 0-50%Brix รุ่น RHB-50ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 0-50%Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เหมาะสำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัด Brix: 0 ถึง 50% Brix
 • 2) ค่าแสดงผลขั้นต่ำ: 0.5% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.5% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบแบบ Manual 
฿3,240.00 ฿2,700.00

Brix Refractometer 28-62%Brix รุ่น RHB-62ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 28-62%Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) สำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัดความหวาน Brix: 28-62% Brix
 • 2) สเกลขั้นต่ำ: 0.2% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.2% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบแบบ Manual
฿3,240.00 ฿2,700.00

Brix Refractometer 45-82%Brix รุ่น RHB-82ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 45-82%Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) สำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัดความหวาน Brix: 45-82% Brix
 • 2) สเกลขั้นต่ำ: 0.5% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.5% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบ Manual
฿3,240.00 ฿2,700.00

Brix Refractometer 0-90%Brix รุ่น RHB-90ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 0-90%Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เหมาะสำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัดความหวาน: 0-90% บริกซ์
 • 2) สเกลขั้นต่ำ: 0.5% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.5% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบแบบ Manual
฿4,000.00 ฿3,000.00

ST335A แบรนด์ Smart Sensor เครื่องวัดระดับความหวานบริกซ์ สำหรับวัดความเข้มข้นของน้ำตาลในผลไม้ เครื่องดื่ม และผัก สามารถใช้ในการจัดการคุณภาพเครื่องดื่ม ภาคอุตสาหกรรมอาหาร การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการผลิตเบียร์และไวน์

 1. ช่วงการวัด 0~35%
 2. ความละเอียด: 0.1% Brix
 3. ความแม่นยำ: ± 0.2% Brix
 4. พร้อมใบรับรอง Quality Inspection จากโรงงาน
฿3,740.00 ฿3,200.00

REBS-32ATC ย่านวัด 0-32บริกซ์ และความเค็ม 0-28% สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

 • 1) ย่านวัด 0-32บริกซ์ และความเค็ม 0-28% 
 • 2) ค่าแสดงผลขั้นต่ำ: 0.2% Brix
 • 3) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 4) การสอบเทียบแบบ Manual 
฿5,040.00 ฿4,200.00

HI759 เป็นเครื่องที่ออกแบบมาสำหรับวัดความเข้มข้นของเมเบิลไซรัป Maple Syrup Digital Grader HI759 (เพื่อการคัดเกรดเมเบิลไซรับ)  วัดโดยการส่องผ่านน้ำเชื่อมและแสดงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์บนจอ LCD ขนาดใหญ่ที่อ่านง่าย สินค้าคุณภาพสูง จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด 0 ถึง 100%
 • 2) ความละเอียด 1%
 • 3) ด้วยความเเม่นยำ ±4%
 • 4) วิธีการวัดมาตรฐานน้ำเชื่อมเมเปิ้ล USDA
 • 5) แบตเตอรี่ (1) 1.5V AAA
฿5,400.00 ฿4,500.00

Honey Moisture รุ่น RHB-5890BE เหมาะสำหรับวัดความชื้นอาหารและความหวานในน้ำผึ้งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารอาหาร เครื่องดื่ม ใช้งานง่ายและแม่นยำมั่นใจการทำงานที่ง่ายดายและเชื่อถือได้ทุกครั้ง สินคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 1. ย่านการวัดความชื้น 12 ถึง 27% และค่าความหวาน 58-90%Brix และ 38-43 Be°
 2. ความละเอียด: 0.5% Brix และ 0.5 Be ° และ 1% ความชื้น
 3. ความแม่นยำ: ± 0.5% Brix และ ± 0.5 Be ° และ ± 1% ความชื้น
 4. การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC)
฿6,000.00 ฿4,500.00

VICTOR รุ่น 2GHS เครื่องวัดบริกซ์แบบดิจิตอลความแม่นยำสูง มีขนาดเล็กและใช้งานง่าย หน้าจอ LCD ดิจิตอล LCD ขนาดใหญ่

 1. ช่วงการวัดบริกซ์ 0.0-55%
 2. ความละเอียด 0.1Brix/0.1℃
 3. ความแม่นยำ ±0.2บริกซ์/1℃
 4. ใช้สภาพแวดล้อม 10-80 ℃
฿7,200.00 ฿6,000.00

Atago รุ่น MASTER-3M วัดความหวานแบบส่องกล้องพกพาสะดวก มีการชดเชยอุณหภูมิแบบ Manual และการปรับเทียบจะปรับด้วยสกรู ใช้ในอุตสาหกรรมการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ช่วงการวัด: Brix 58.0 – 90.0%
 • 2) สเกลต่ำสุด: Brix 0.2%
 • 3) ความแม่นยำ: ± 0.2% ที่ 10 ถึง 30 องศา C
 • 4) คุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate)

 

฿7,200.00 ฿6,000.00

Atago รุ่น MASTER-2M Brix Refractometer การชดเชยอุณหภูมิแบบ Manual เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

 • 1) ช่วงการวัด: Brix 28.0 – 62.0%
 • 2) สเกลชั้นต่ำ: Brix 0.2%
 • 3) ความแม่นยำ: ± 0.2% ที่ 10 ถึง 30 องศา C
 • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
฿7,920.00 ฿6,600.00

 MASTER-53M Brix Refractometer การชดเชยอุณหภูมิแบบ Manual และการปรับเทียบจะปรับด้วยสกรู ใช้ในอุตสาหกรรมการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

 • 1) ช่วงการวัด: Brix 0.0 – 53.0%
 • 2) สเกลขั้นต่ำ: Brix 0.5%
 • 3) ความแม่นยำ: ± 0.2% ที่ 10 ถึง 30 องศา C
 • 4) คุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
฿9,000.00 ฿7,500.00

MASTER-M Brix เครื่อง Refractometer แบรนด์Atago การชดเชยอุณหภูมิแบบ Manual ใช้ในอุตสาหกรรมการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ สินคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน ขายราคาถูก

 • ย่านการวัดความหวาน 0.0 ถึง 33.0 Brix
 • ความถูกต้อง Brix + or – 0.2 percent
 • ความละเอียด Brix + or – 0.2 percent
฿9,360.00 ฿7,800.00

Brix Refractometer 0-10%Brix แบรนด์ Atago รุ่น MASTER-10M ชดเชยอุณหภูมิแบบ Manual และการปรับเทียบจะปรับด้วยสกรู ใช้ในอุตสาหกรรมการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  

 • 1) ช่วงการวัดความหวาน: Brix 0.0 – 10.0%
 • 2) สเกลขั้นต่ำ: 0.1 %Brix
 • 3) ความแม่นยำ:  ± 0.2%
 • 4) คุณภาพสูงจากญี่ปุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
฿9,360.00 ฿7,800.00

Brix Refractometer 0-20% Brix Atago รุ่น MASTER-20M ชดเชยอุณหภูมิแบบ Manual และการปรับเทียบจะปรับด้วยสกรู ใช้ในอุตสาหกรรมการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

 • 1) ย่านการวัด: Brix 0.0 – 20.0%
 • 2) สเกลขั้นต่ำ: Brix 0.1%
 • 3) ความแม่นยำ: ±0.2 เปอร์เซ็นต์ที่ 10 ถึง 30 องศา C
 • 4) คุณภาพสูงจากญี่ปุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
฿11,400.00 ฿9,500.00

Brix Refractometer 45-82%Brix Atago รุ่น MASTER-4M ชดเชยอุณหภูมิแบบ Manual และการปรับเทียบจะปรับด้วยสกรู ใช้ในอุตสาหกรรมการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

 • 1) ย่านการวัด: Brix 45.0 – 82.0%
 • 2) สเกลขั้นต่ำ: Brix 0.2%
 • 3) ความแม่นยำ: Brix ±0.2% ที่ 10 ถึง 30 องศา C
 • 4) สินค้าคุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
฿12,000.00 ฿10,000.00

AMR307 สำหรับการวัดความชื้น-ความหวานน้ำผึ้ง Honey Moisture แบบดิจิตอลเป็นเครื่องวัดแบบ 4 in 1 สามารถวัดความชื้น ความหวาน °Baume และ Refractive Index เหมาะสำหรับวัดความชื้น ความหวานในน้ำผึ้ง สำหรับอุตสาหกรรมอาหารอาหาร เครื่องดื่ม ใช้งานง่ายและแม่นยำ สินคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 1. ช่วงการวัดความหวานน้ำผึ้ง: Brix: 0.0-90% ความแม่นยำ: ± 0.2%
 2. ช่วงการวัด Be°: 33-48%, ความแม่นยำ: ± 0.2%
 3. ช่วงความชื้นน้ำผึ้ง: 38.0% -5.0% ความแม่นยำ: ± 0.2%
 4. ช่วงการวัดดัชนีหักเห: 1.3330-1.5177nD ความแม่นยำ: ± 0.0003nD
 5. ระดับการป้องกันฝุ่น: IP65
Showing 1–20 of 47 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th