Buffer Solution

฿1,700.00 ฿1,250.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI7004L มีค่า pH 4.01 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certification ต่อ Lot และฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿1,700.00 ฿1,250.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI7006L มีค่า pH 6.68 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certification ต่อ Lot และฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿1,700.00 ฿1,250.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI7007L มีค่า pH 7.01 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certification ต่อ Lot และฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿1,700.00 ฿1,250.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI7009L มีค่า pH 9.18 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certification ต่อ Lot และฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿1,700.00 ฿1,250.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI7010L มีค่า pH 10.01 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certification ต่อ Lot และฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿1,700.00 ฿1,250.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ EC Calibration Solution จาก Hanna Instrument รุ่น HI7033L มีค่าความนำไฟฟ้า 84µS/cm@25°C (ขนาด 500ml) เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม ถูกสอบเทียบด้วย KCL (Potassium chloride NIST) สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot) ฉลากบนขวดระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿1,700.00 ฿1,250.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ EC Calibration Solution จาก Hanna Instrument รุ่น HI7031L มีค่าความนำไฟฟ้า 1413µS/cm@25°C (ขนาด 500ml) เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม ถูกสอบเทียบด้วย KCL (Potassium chloride NIST) สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot) ฉลากบนขวดระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿1,700.00 ฿1,250.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ EC Calibration Solution จาก Hanna Instrument รุ่น HI7030L มีค่าความนำไฟฟ้า 12880µS/cm@25°C (ขนาด 500ml) เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม ถูกสอบเทียบด้วย KCL (Potassium chloride NIST) สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST  (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot) ฉลากบนขวดระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿1,600.00 ฿1,250.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ TDS Calibration Solution รุ่น HI7032L มีค่า TDS มาตรฐาน 1382 mg/L (ppm) @25°C (ขนาด 500ml) สำหรับสอบเทียบเครื่องวัด TDS Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿1,600.00 ฿1,250.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ TDS Calibration Solution รุ่น HI70442L มีค่า TDS มาตรฐาน 1500 mg/L (ppm) @25°C (ขนาด 500ml) สำหรับสอบเทียบเครื่องวัด TDS Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿1,700.00 ฿1,250.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด (General Purpose Cleaning) รุ่น HI7061L เป็นน้ำยาทำความสะอาดหัววัดทั่วไป เพียงแค่แช่หัววัด (Electrode) ไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI7061L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบอื่นๆ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿1,700.00 ฿1,300.00

น้ำยาเก็บรักษาหัววัด pH และ ORP จาก Hanna Instrument รุ่น HI70300L (ขนาด 500mL) เป็นน้ำยาพิเศษสำหรับการจัดเก็บหัววัด (Electrode) เพื่อให้อายุการใช้งานของหัววัดนานขึ้น สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,000.00 ฿1,450.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ EC Calibration Solution จาก Hanna Instrument รุ่น HI7039L มีค่าความนำไฟฟ้า 5000µS/cm@25°C (ขนาด 500ml) เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม ถูกสอบเทียบด้วย KCL (Potassium chloride NIST) สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot) ฉลากบนขวดระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿1,700.00 ฿1,450.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ EC Calibration Solution จาก Hanna Instrument รุ่น HI7035L มีค่าความนำไฟฟ้า 111800µS/cm@25°C (ขนาด 500ml) เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม ถูกสอบเทียบด้วย KCL (Potassium chloride NIST) สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST  (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot) ฉลากบนขวดระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,000.00 ฿1,450.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ TDS Calibration Solution รุ่น HI7036L มีค่า TDS มาตรฐาน 12.41 g/L (ppt) @25°C (ขนาด 500ml) สำหรับสอบเทียบเครื่องวัด TDS Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,400.00 ฿1,700.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ EC Calibration Solution จาก Hanna Instrument รุ่น HI7034L มีค่าความนำไฟฟ้า 80000µS/cm@25°C (ขนาด 500ml) เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม ถูกสอบเทียบด้วย KCL (Potassium chloride NIST) สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST  (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot) ฉลากบนขวดระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5001 มีค่า pH 1.00 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5002 มีค่า pH 2.00 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5003 มีค่า pH 3.00 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5005 มีค่า pH 5.00 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5006 มีค่า pH 6.00 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5068 มีค่า pH 6.86 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5007 มีค่า pH 7.01 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5008 มีค่า pH 8.00 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5009 มีค่า pH 9.00 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5091 มีค่า pH 9.18 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5010 มีค่า pH 10.01 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5011 มีค่า pH 11.00 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5012 มีค่า pH 12.00 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5124 มีค่า pH 12.45 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,200.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution แบบซองรุ่น HI50016-01 มีค่า pH 1.68 (แบบซอง 1 กล่องมี 10 ซอง แต่ละซองมีขนาด 20ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,200.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution แบบซองรุ่น HI50004-01 มีค่า pH 4.01 (แบบซอง 1 กล่องมี 10 ซอง แต่ละซองมีขนาด 20ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,200.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution แบบซองรุ่น HI50007-01 มีค่า pH 7.01 (แบบซอง 1 กล่องมี 10 ซอง แต่ละซองมีขนาด 20ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,200.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution แบบซองรุ่น HI50010-01 มีค่า pH 10.01 (แบบซอง 1 กล่องมี 10 ซอง แต่ละซองมีขนาด 20ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,200.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺสอบเทียบ pH Buffer Solution แบบซองรุ่น HI50012-01 มีค่า pH 12.00 (แบบซอง 1 กล่องมี 10 ซอง แต่ละซองมีขนาด 20ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿1,750.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI5013 มีค่า pH 13.00 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.01 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,400.00 ฿1,800.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ORP Calibration Solution รุ่น HI7021L (500mL) เป็นสารละลายสำหรับการสอบเทียบเครื่องวัด ORP Meter ที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความแม่นยำของเครื่องวัด ORP มีค่า 240 mV ที่ 25องศาเซลเซียส (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certification ต่อ Lot) คุณภาพสูงราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ

฿2,400.00 ฿1,800.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ORP Calibration Solution รุ่น HI7022L (500mL) เป็นสารละลายสำหรับการสอบเทียบเครื่องวัด ORP Meter ที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความแม่นยำของเครื่องวัด ORP มีค่า 470 mV ที่ 25องศาเซลเซียส (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certification ต่อ Lot) คุณภาพสูงราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ

฿2,160.00 ฿1,800.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ pH Buffer Solution แบบซองรุ่น HI70004P มีค่า pH 4.01 เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการน้ำยาสอบเทียบเครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter ที่มีคุณภาพราคาถูก น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ HI70004P (1 กล่องประกอบด้วยน้ำยามาตรฐานจำนวน 25 ซอง แต่ละซองมีขนาด 20mL)

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ pH Buffer Solution แบบซองรุ่น HI70004P เหมาะสำหรับพกพาไปสอบเทียบเครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter นอกสถานที่และเหมาะกับงานในภาคสนาม

฿2,160.00 ฿1,800.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ pH Buffer Solution แบบซองรุ่น HI70007P มีค่า pH 7.01 เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการน้ำยาสอบเทียบเครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter ที่มีคุณภาพราคาถูก น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ HI70007P (1 กล่องประกอบด้วยน้ำยามาตรฐานจำนวน 25 ซอง แต่ละซองมีขนาด 20mL)

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ pH Buffer Solution แบบซองรุ่น HI70007P เหมาะสำหรับพกพาไปสอบเทียบเครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter นอกสถานที่และเหมาะกับงานในภาคสนาม

฿2,160.00 ฿1,800.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ pH Buffer Solution แบบซองรุ่น HI70010P มีค่า pH 10.01 เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการน้ำยาสอบเทียบเครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter ที่มีคุณภาพราคาถูก น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ HI70010C (1 กล่องประกอบด้วยน้ำยามาตรฐานจำนวน 25 ซอง แต่ละซองมีขนาด 20mL)

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ pH Buffer Solution แบบซองรุ่น HI70010P เหมาะสำหรับพกพาไปสอบเทียบเครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter นอกสถานที่และเหมาะกับงานในภาคสนาม

฿2,200.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6001 มีค่า pH 1.000 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6016 มีค่า pH 1.679 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6002 มีค่า pH 2.000 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6003 มีค่า pH 3.000 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6004 มีค่า pH 4.010 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6006 มีค่า pH 6.000 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6068 มีค่า pH 6.862 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6007 มีค่า pH 7.010 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6074 มีค่า pH 7.413 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6008 มีค่า pH 8.000 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6009 มีค่า pH 9.000 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6010 มีค่า pH 10.010 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6012 มีค่า pH 12.000 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6124 มีค่า pH 12.450 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,280.00 ฿1,900.00

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI6013 มีค่า pH 13.000 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ±0.002 pH ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate ฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับสอบเทียบ pH Meter เกรดงานวิจัย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

Showing 1–56 of 74 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th