เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

  ฿20,000.00 ฿18,000.00

  HI97104 สำหรับการวัด pH ,กรดไซยานูริก,คลอรีนอิสระ และคลอรีนรวม ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า ใช้วิธีการหาค่า pH ,กรดไซยานูริก,คลอรีนอิสระ และคลอรีนรวม ในน้ำ มีย่านการวัด

  pH 6.5 ถึง 8.5 pH

  การตรวจวัดโบรมีน คลอรีนและไอโอดีนใช้วิธี DPD การตรวจวัดธาตุเหล็กใช้วิธี TPTZ การวัดค่า pH ใช้วิธีฟีนอล การตรวจหากรดไซยานูริกใช้การวัดความขุ่น รีเอเจนต์อยู่ในรูปแบบผงและของเหลวขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ทดสอบ อุปกรณ์ครบชุดมาพร้อมกับกระเป๋าหิ้ว

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97701C สำหรับการวัดเครื่องวัดคลอรีนพร้อม CAL Check ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า ใช้วิธีการหาค่า คลอรีนพร้อม CAL Check 

  มีย่านการวัด ในน้ำ 0.00 ถึง 5.00 mg/L (as Cl2) และมีความแม่นยำ ±0.03 mg/L ความละเอียดการแสดงผล 0.01 mg/L  วิธีการตรวจตามวิธีมาตรฐาน

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97702 สำหรับการวัดทองแดง ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า ใช้วิธีการหาค่าทองแดง ในน้ำ

  มีย่านการวัด  0.00 ถึง 5.00 mg/L (as Cu) และมีความแม่นยำ ±0.02 mg/L ความละเอียดการแสดงผล 0.01 mg/L วิธีการตรวจตามวิธีมาตรฐาน adaptation of the EPA Method

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97704 สำหรับการวัดไฮดราซีนในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า ใช้วิธีการหาค่าไฮดราซีนในน้ำ มีย่านการวัด 0 ถึง 400 μg/L (as N2H4) และมีความแม่นยำ ±4% of full scale reading at 25°C ความละเอียดการแสดงผล 1 μg/L วิธีการตรวจตามวิธีมาตรฐาน Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, Method D1385, p-Dimethylaminobenzaldehyde Method

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97705 สำหรับการวัดซิลิกาในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า ใช้วิธีการหาค่าซิลิกาในน้ำ มีย่านการวัด 0.00 ถึง 2.00 mg/L (as SiO2) และมีความแม่นยำ ±0.03 mg/L ความละเอียดการแสดงผล 0.01 mg/L วิธีการตรวจตามวิธีมาตรฐาน adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D859, Heteropoly Molybdenum Blue Method

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97706 สำหรับการวัดฟอสฟอรัสในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า ใช้วิธีการหาค่าฟอสฟอรัสในน้ำ มีย่านการวัด 0.0 ถึง 15.0 mg/L (as P) และมีความแม่นยำ ±0.3 mg/L ความละเอียดการแสดงผล      0.1 mg/L วิธีการตรวจตามวิธีมาตรฐาน adaptation of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th Edition, Amino Acid Method 

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97707 สำหรับการวัดไนไตรท์ ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า ใช้วิธีการหาค่าไนไตรท์ ในน้ำ มีย่านการวัด 0 to 600 μg/L (as NO2–-N) และมีความแม่นยำ ±20 μg/L ความละเอียดการแสดงผล            1 μg/Lวิธีการตรวจตามวิธีมาตรฐาน adaptation of the EPA Diazotization Method 354.1

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97708 สำหรับการวัดไนไตรท์ ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า ใช้วิธีการหาค่าไนไตรท์ ในน้ำ มีย่านการวัด 0 ถึง 150 mg/L (as NO2-) และมีความแม่นยำ ±4 mg/L ความละเอียดการแสดงผล 1 mg/Lวิธีการตรวจตามวิธีมาตรฐาน adaptation of the Ferrous Sulfate Method

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97709 สำหรับการวัดแมงกานีสในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า ใช้วิธีการหาค่าแมงกานีสในน้ำ มีย่านการวัด 0.0 ถึง 20.0 mg/L (as Mn) และมีความแม่นยำ ±0.2 mg/L ความละเอียดการแสดงผล     0.01 mg/L วิธีการตรวจตามวิธีมาตรฐาน adaptation of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, Periodate Method

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97710 สำหรับการวัดpH คลอรีนอิสระและคลอรีนรวม  ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97711 สำหรับการวัด คลอรีนอิสระและคลอรีนรวม  ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97712 สำหรับการวัด อลูมิเนียม ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97713 สำหรับการวัด ฟอสเฟต LR  ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97714 สำหรับการวัดไซยาไนด์ ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97715 สำหรับการวัดแอมโมเนีย MR ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97716 สำหรับการวัดโบรมีน ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97717 สำหรับการวัดฟอสเฟต HR  ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97718 สำหรับการวัดไอโอดีน ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97719 สำหรับการวัดความแข็งแมกนีเซียม ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97720 สำหรับการวัดความแข็งแคลเซียม ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97721 สำหรับการวัดธาตุเหล็ก HR  ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97722 สำหรับการวัดกรดไซยานูริก ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97723 สำหรับการวัดโครเมียม (VI) พร้อม CAL Check ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97723 สำหรับการวัดคลอรีน,กรดไซยานูริกและ pH ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97726 สำหรับการวัดนิกเกิล HR  ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97727 สำหรับการวัดสี ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97728 สำหรับการวัดไนเตรต ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97729 สำหรับการวัดฟลูออไรด์ LR  ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97730 สำหรับการวัดโมลิบดีนัม ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97731 สำหรับการวัดสังกะสี ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97732 สำหรับการวัดค่าออกซิเจน ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97733 สำหรับการวัดแอมโมเนียHR ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97734 สำหรับการวัดคลอรีนอิสระและคลอรีนรวม HR  ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97735 สำหรับการวัดความแข็งทั้งหมด ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97736 สำหรับการวัดความกระด้างและ pH  ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97737 สำหรับการวัดแร่ธาตุเงิน ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97738 สำหรับการวัดคลอรีนไดออกไซด์ ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97739 สำหรับการวัดฟลูออไรด์ HR ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97740 สำหรับการวัดนิกเกิล LR  ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  ฿25,000.00 ฿20,000.00

  HI97741 สำหรับการวัดกระด้างรวมและธาตุเหล็ก ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

  Showing 1–40 of 110 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th