วิธีใช้งานกระดาษลิตมัส

วิธีใช้งานกระดาษลิตมัสอย่างถูกวิธี

เมื่อคุณต้องการตรวจสอบความเป็นกรดหรือด่างของ ของเหลวหรือก๊าซที่ละลายในน้ำวิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้กระดาษทดสอบพีเอชซึ่งเป็นแถบกระดาษที่กระบวนการทางเคมีทำให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH แสดงถึงความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายในสเกลลอการิทึมจากศูนย์ถึง 14 บนสเกล 7 pH มีความเป็นกลาง ค่าที่ต่ำกว่า 7 เป็นกรดมากขึ้นโดยที่ 0 เป็นกรดมากที่สุดและค่าที่สูงกว่า 7 เป็นด่างมากขึ้นโดยที่ 14 เป็นด่างมากที่สุด คำว่า “เบส” มักจะใช้แทนกับคำว่าด่างหรือ “อัลคาไลน์” ค่า pH 14 มีค่าเป็นเบสมากที่สุด

แนะนำการใช้งานกระดาษแบบสีเหลือง สำหรับการใช้งานในลักษณะดังต่อไปนี้

 • 1.ใช้งานวัดค่า pH ในน้ำ ของเหลวหรือสารละลาย
 • 2.ใช้วัดค่า pH ในแก็ส ก๊าซ ไอระเหยต่างๆ
 • 3.ใช้วัดค่า pH ในดินสำหรับการเพาะปลูกพืช

อุปกรณ์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ที่แนะนำ

กรณีที่ต้องการทดสอบค่ากรด-ด่างในเบื้องต้นแนะนำกระดาษวัดพีเอช ซึ่งใช้งานง่ายพกพาไปใช้งานได้สะดวกแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความละเอียดและความแม่นยำ แต่ในกรณีที่ต้องการวัดกรด-เบส pH โดยที่มีการแสดงผลเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูงแนะนำให้ใช้ pH Meter ซึ่งง่ายต่อการวัดแต่มีข้อจำกัดในการดูแลรักษาเช่นการดูแลรักษาหัววัดและการสอบเทียบเครื่องวัดที่ต้องทำเป็นประจำ

1.การใช้กระดาษลิตมัสในน้ำหรือของเหลว

1.1 เตรียมตัวอย่าง

เทตัวอย่างน้ำหรือละลายลงในแก้วหรือบีกเกอร์จะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าตัวอย่างที่ทดสอบไม่เป็นของเหลว สสารหรือของเหลวเกือบทุกชนิดไม่เป็นกรดก็ต้องเป็นด่าง ยกเว้นน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกลางดังนั้นจึงมีค่า pH เท่ากับ 7

1.2 จุ่มลงในน้ำตัวอย่าง

จับกระดาษด้านหนึ่งค้างไว้จุ่มลงในน้ำตัวอย่าง (ประมาณ 2วินาที) จากนั้นนำออก ไม่จำเป็นต้องจุ่มแช่ทิ้งไว้ในน้ำตัวอย่างเป็นระยะเวลานานเนื่องจากการเปลี่ยนสีใดๆ จะเกิดขึ้นทันที

1.3 วิเคราะห์ผลลัพธ์

วิเคราะห์ว่ากระดาษโดยเทียบสีที่ได้กับตัวอย่างแถบสีบนกล่องซึ่งจะให้ข้อมูลสีว่ามีค่า pH อยู่ระดับใด

วิเคราะห์ผลลัพธ์

2.ใช้กระดาษลิตมัสกับก๊าซ (วิธีนี้ใช้ได้กับกระดาษสีเหลืองเท่านั้น)

2.1 ชุ่มกระดาษกับน้ำบริสุทธิ์

ทำให้กระดาษเปียกชุ่มด้วยน้ำบริสุทธิ์เช่นน้ำกลั่น น้ำ DI หรือน้ำ RO จากตู้น้ำหยอดเหรียญ เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกลางดังนั้นจึงมีค่า pH เท่ากับ 7 จะไม่ทำให้สีของกระดาษเปลี่ยนไป **ข้อควรระวังความปลอดภัยที่ถูกต้องสำหรับก๊าซที่คุณกำลังทดสอบ

2.2 นำกระดาษลิสมัสไปวางในบริเวณที่มีก๊าซที่ต้องการทดสอบ

เปิดภาชนะบรรจุแก๊สและปล่อยให้แก๊สบางส่วนสัมผัสกับกระดาษซึ่งจะเปลี่ยนสีตามคุณสมบัติความเป็นกรด-ด่างของก๊าซชนิดนั้นๆ

2.3 วิเคราะห์ผลลัพธ์

วิเคราะห์ว่ากระดาษโดยเทียบสีที่ได้กับตัวอย่างแถบสีบนกล่องซึ่งจะให้ข้อมูลสีว่ามีค่า pH อยู่ระดับใด

วิดิโอแนะนำการใช้กระดาษลิสมัสวัดกรด-ด่างของก๊าซคลอรีน

3. ใช้กระดาษวัดพีเอชทดสอบดิน (วิธีนี้ใช้ได้กับกระดาษลิสมัสสีเหลืองเท่านั้น)

3.1 เตรียมตัวอย่างดิน

นำดินมาในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในถ้วยแก้วหรือบีกเกอร์ โดยเก็บดินจากหลายๆ บริเวณทั่วทั้งพื้นที่ จากนั้นเติมน้ำบริสุทธิ์เช่นน้ำกลั่น น้ำ DI หรือน้ำ RO จากตู้น้ำหยอดเหรียญ เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกลางดังนั้นจึงมีค่า pH เท่ากับ 7 จะไม่ทำให้สีของกระดาษเปลี่ยนไป

3.2 จุ่มกระดาษทดสอบ

นำลิตมัสจุ่มลงในภาชนะที่มีดินละลายอยู่ในน้ำ ค่อยๆ จุ่มเพื่อให้น้ำดูดซึมลงบนกระดาษเพื่อรอการเปลี่ยนสี

3.3 วิเคราะห์ผลลัพธ์

วิเคราะห์ว่ากระดาษโดยเทียบสีที่ได้กับตัวอย่างแถบสีบนกล่องซึ่งจะให้ข้อมูลสีว่ามีค่า pH อยู่ระดับใด

วิดิโอแนะนำการใช้กระดาษลิสมัสวัดกรด-ด่างในดิน

กรณีที่ต้องการความแม่นยำสำหรับการวัดค่า pH ในดินแนะนำเครื่องวัด pH ดิน ค่า pH ของดินที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตดีที่สุดเพราะจะช่วยให้ธาตุอาหารพืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระ การทดสอบค่า pH ของดินช่วยในการพิจารณาว่าพืชใดเหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่นั้นๆ เครื่องวัด pH ดิน (Soil pH Meter) ดินเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปลูกพืชให้มีคุณภาพ

เครื่องวัด pH ดินและความชื้น TAKEMURA DM-15

DM-15

DM-15 แบรนด์ Takemura จากญี่ปุ่น เป็นเครื่องวัดค่าพีเอชของดิน ซึ่งดินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกพืชให้มีคุณภาพ พืชส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอดได้ในดินที่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไป 

 • 1) สำหรับทดสอบค่า pH และความชื้นในดิน
 • 2) ช่วงการวัดดิน 3 – 8 pH
 • 3) ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่
 • 4) ช่วงการวัดความชื้นในดิน 1 – 8 ระดับ
 • 5) ผลิตภัณฑ์แบรนด์ TAKEMURA ประเทศญี่ปุ่น

HI981030 เครื่องวัดดิน (Soil pH Meter) แบรนด์ Hanna

HI981030

HI981030 เป็นเครื่องวัดค่ากรดด่างในดินหรือวัดค่า pH ดิน แบบพกพาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน ผู้ใช้สามารถทดสอบความเป็นกรดของดินได้โดยตรง ราคาถูก มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย

 • 1) ช่วงการวัดค่า pH 0 ถึง 14.0 pH
 • 2) ความละเอียด 0.1 pH
 • 3) ความแม่นยำ pH ± 0.2 pH @ 25 °C
 • 4) แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1,000 ชั่วโมง
 • 5) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration)

สำหรับการวัดค่ากรดด่างที่ต้องการความแม่นยำสูงแนะนำให้ใช้ pH Meter

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (pH Meter) คือเครื่องมือที่ใช้วัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายในหน่วย pH ซึ่งเป็นหน่วยวัดที่แสดงค่าตั้งแต่ 0 ถึง 14 ตามสเกลแบบ log ชนิดของเครื่องมือวัด pH แบ่งตามการใช้งานได้ดังต่อไปนี้แบบปากกา แบบพกพา แบบตั้งโต๊ะ ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดวัตถุประสงค์ที่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน

 

สินค้าอุปกรณ์และเครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (วัดพีเอช) สินค้าหลายรุ่นให้เลือกเหมาะสำหรับงานภาคสนามในการวัดน้ำเสีย น้ำดื่ม อาหาร ดิน ไฮโดรโปนิกส์และสำหรับอุตสาหกรรมดังรายละเอียดด้านล่าง

อุปกรณ์เครื่องมือวัดค่าพีเอช (pH) แสดงผลเป็นตัวเลข

สรุป

กระดาษลิตมัสเป็นอุปกรณ์ทดสอบค่า pH ที่มีราคาถูกที่สุด และใช้งานได้สารพัดประโยชน์ ดังนั้นการใช้งานอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งจำเป็น 

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาสินค้าโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th

การใช้งานกระดาษลิตมัส

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH Litmus Paper ย่าน 1-14pH

กระดาษทดสอบและวัดค่า pH ย่าน 1-14pH เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ คำแนะนำ: การตรวจสอบค่า pH เพียงแค่ใช้แถบวัดค่า pH จุ่มลงในสารละลาย 1-2 วินาที รอให้ถึง 15 วินาทีแล้วเทียบแถบของคุณกับแผนภูมิสีที่มีให้ในกล่องก็จะรู้ค่าความเป็นกรด-ด่าง

 • 1) ช่วงการวัด 1-14pH
 • 2) เทียบสีในการประเมินค่าความเป็นกรด-ด่าง
 • 3) เหมาะกับงานใน ตรวจสอบค่ากรด-ด่างในเบื้องต้น
 • 4) สินค้าจากประเทศจีน
 • 5) 1 แพคประกอบด้วยกระดาษ 80 แผ่น
0-14pH OEM

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ชนิด 4แถบวัด 0-14pH

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ชนิด 4แถบวัด 0-14pH แถบวัดสามารถวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0-14pH เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ เช่นใช้ตรวจสอบปัสสาวะถ้าเป็นกรดนั่นคือสัญญาณความผิดปกติของไขมันและการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากโรคเบาหวานเป็นต้น

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) เหมาะกับงานทั่วไป
 • 4) สินค้าจากประเทศจีน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น

กระดาษลิตมัส 4 แถบวัดย่าน 0-14pH แบรนด์ MN92110

MN92110 (รุ่น 92110) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันนี เหมาะสำหรับตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำและสารละลายอื่นๆ แผ่นทดสอบมีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) ชนิด 4 แถบวัด
 • 4) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 5) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 6) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN92111

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH แบบ tube ย่าน 0-14pH แบรนด์ MN92111

MN92111 (รุ่น 92111) ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ แผ่น แผ่นทดสอบมีความยาว 85mm ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย มาในบรรจุภัณฑ์ Tube เหมาะสำหรับการพกพาสะดวก

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) ชนิด 4 แถบวัด
 • 4) บรรจุภัณฑ์ Tube แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 5) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 6) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN90204

กระดาษทดสอบพีเอชแบบตลับแบรนด์ MN90204

MN90204 สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันนี มีความยาว 5เมตร ถูกออกแบบมาในลักษณะตลับ ทำให้พกพาไปไหนได้สะดวกเพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบค่า pH เพียงแค่ใช้แถบวัดค่า pH จุ่มลงในสารละลาย 1-2 วินาที รอให้ถึง 15 วินาทีแล้วเทียบแถบของคุณกับแผนภูมิสีที่มีให้ในกล่องก็จะรู้ค่าความเป็น กรด-ด่าง

 • 1) ช่วงการวัด 1-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) เหมาะกับงานทั่วไป
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 5) 1 ตลับประกอบด้วยกระดาษยาว 5เมตร

กระดาษลิตมัสรุ่นพิเศษมีย่านการวัดเป็นช่วง (มีความละเอียดมากชึ้น)

MN92115

กระดาษทดสอบค่า pH ย่าน 0.0-6.0pH แบรนด์ MN92115

MN92115 (รุ่น 92115) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมัน ย่านการวัดวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0.0-6.0pH เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ แผ่น Strip ทำจากพลาสติกมีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 0.0-6.0 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 0.5pH
 • 3) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN92118

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ย่าน 2.0-9.0pH แบรนด์ MN92118

MN92118 (รุ่น 92118) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันเพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ แผ่น Strip ทำจากพลาสติกยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 2.0-9.0 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 0.5pH
 • 3) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN92180

Litmus Paper ย่าน 0.3-2.3pH แบรนด์ MN92180

MN92180 (รุ่น 92180) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมัน ย่านการวัดวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0.3-2.3pH เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ แผ่น Strip มีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 0.3-2.3 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 0.3pH
 • 3) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 3) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN92120

กระดาษทดสอบค่า pH ย่าน 4.5-10.0pH MN92120

MN92120 (รุ่น 92120) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันสำหรับการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ แผ่น Strip ทำจากพลาสติกความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 4.5-10.0 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 0.5pH
 • 3) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วย 100 แผ่น
กระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่า pH Litmus Paper ย่าน 6.0-10.0pH แบรนด์ MN92122

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ย่าน 6.0-10.0pH แบรนด์ MN92122

MN92122 (รุ่น 92122) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมัน ใช้ในการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำและสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ แผ่น Strip มีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 6.0-10.0 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 0.3pH
 • 3) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษจำนวน 100 แผ่น
กระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่า pH Litmus Paper ย่าน 7.0-14.0pH แบรนด์ MN92125

Litmus Paper ย่าน 7.0-14.0pH แบรนด์ MN92125

MN92125 (รุ่น 92125) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันใช้วัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 7.0-14.0pH แผ่น Strip ทำจากพลาสติก มีขนาด 6X85 mm เนื่องจากแผ่นทดสอบมีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 7.0-14.0pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 0.5pH
 • 3) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษจำนวน 100 แผ่น

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th