กระดาษลิตมัส

กระดาษลิตมัสคืออะไรและทำงานอย่างไร

กระดาษลิตมัสคือกระดาษที่ใช้สำหรับการตรวจสอบค่าความเป็นกรดหรือด่าง (เบส) จากนั้นจะแสดงผลการทดสอบด้วยการเปลี่ยนสี นี้เป็นกระดาษที่ได้รับผลิตเป็นพิเศษมีส่วนผสมของสีธรรมชาติที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อตอบสนองต่อสภาวะที่เป็นกรด (pH น้อยกว่า 7) และเมื่อเป็นกลาง (pH = 7) สีจะเป็นสีม่วง

กระดาษทดสอบ pH แบบดั้งเดิมจะมีสีเหลืองดังรูป เมื่อจุ่มลงในสารละลายที่เป็นของเหลว กระดาษจะเปลี่ยนสี จากนั้นผู้ใช้ทำการเทียบสีจากหน้ากล่องเราก็จะทราบค่า pH ของสารละลายได้ในทันที

กระดาษลิตมัสสีแดงหรือสีน้ำเงินคืออะไร

โดยปกติกระดาษวัดค่า pH จะเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงิน กระดาษสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อค่าเป็นด่าง (pH มากกว่า 7) ในขณะที่กระดาษสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อ pH เปลี่ยนเป็นกรด (pH น้อยกว่า 7) ในขณะที่กระดาษทดสอบนี้ใช้ในการทดสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างส่วนใหญ่ก็สามารถใช้ในการทดสอบก๊าซได้หากกระดาษถูกชุบด้วยน้ำกลั่น (น้ำที่มีความสะอาดมาก) ก่อนที่จะสัมผัสกับก๊าซ

แถบวัดค่า pH (pH Test Strip)

เนื่องจากกระดาษทดสอบนี้ให้ผลที่ไม่แน่นอนรอบเป็นกลาง 7 จึงต้องพิจารณาการทดสอบทางเลือกในช่วงนี้ เครื่องวัด pH เป็นตัวเลือกหนึ่งแต่มีราคาค่อนข้างแพงและไม่เหมาะสำหรับการใช้ในงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวขน

แถบทดสอบ pH (pH Test Strip) ใช้ตัวชี้วัดทางเคมีที่แตกต่างกันบางตัวมีเพียงหนึ่งตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองในช่วงแคบๆ เช่น pH 3-6 แถบทดสอบอื่นๆ ใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวซึ่งสามารถทำงานกับช่วง pH ที่กว้างขึ้น ทำให้ได้ค่าที่มีความแม่นยำสูง

แถบวัดค่า pH

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th