วิธีใช้งานกระดาษลิตมัส

วิธีใช้งานกระดาษลิตมัสอย่างถูกวิธี

เมื่อคุณต้องการตรวจสอบความเป็นกรดหรือด่างของ ของเหลวหรือก๊าซที่ละลายในน้ำวิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้กระดาษลิตมัส ซึ่งเป็นแถบกระดาษที่กระบวนการทางเคมีทำให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH ค่า pH แสดงถึงความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายในสเกลลอการิทึมจากศูนย์ถึง 14 บนสเกล 7 pH มีความเป็นกลาง ค่าที่ต่ำกว่า 7 เป็นกรดมากขึ้นโดยที่ 0 เป็นกรดมากที่สุดและค่าที่สูงกว่า 7 เป็นด่างมากขึ้นโดยที่ 14 เป็นด่างมากที่สุด คำว่า “เบส” มักจะใช้แทนกับคำว่าด่างหรือ “อัลคาไลน์” ค่า pH 14 มีค่าเป็นเบสมากที่สุด

แนะนำการใช้งานกระดาษลิตมัส (แบบสีเหลือง) สำหรับการใช้งานในลักษณะดังต่อไปนี้

 • 1.ใช้งานวัดค่า pH ในน้ำ ของเหลวหรือสารละลาย
 • 2.ใช้วัดค่า pH ในแก็ส ก๊าซ ไอระเหยต่างๆ
 • 3.ใช้วัดค่า pH ในดินสำหรับการเพาะปลูกพืช

อุปกรณ์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ที่แนะนำ

กรณีที่ต้องการทดสอบค่ากรด-ด่าง ในเบื้องต้นแนะนำกระดาษลิตมัส แต่ถ้าต้องการวัด pH โดยที่มีการแสดงผลเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูงแนะนำ pH Meter

1.การใช้กระดาษลิตมัสในน้ำหรือของเหลว

1.1 เตรียมตัวอย่าง

เทตัวอย่างน้ำหรือละลายลงในแก้วหรือบีกเกอร์ กระดาษลิตมัสจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าที่ทดสอบตัวอย่างไม่เป็นของเหลว สสารหรือของเหลวเกือบทุกชนิดไม่เป็นกรดก็ต้องเป็นด่าง ยกเว้นน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกลางดังนั้นจึงมีค่า pH เท่ากับ 7

1.2 จุ่มกระดาษลิตมัสลงในน้ำตัวอย่าง

จับกระดาษลิตมัสด้านหนึ่งค้างไว้จุ่มลงในน้ำตัวอย่าง (ประมาณ 2วินาที) จากนั้นนำออก ไม่จำเป็นต้องจุ่มแช่ทิ้งไว้ในน้ำตัวอย่างเป็นระยะเวลานานเนื่องจากการเปลี่ยนสีใดๆ จะเกิดขึ้นทันที

1.3 วิเคราะห์ผลลัพธ์

วิเคราะห์ว่ากระดาษโดยเทียบสีที่ได้กับตัวอย่างแถบสีบนกล่องของกระดาษลิตมัสซึ่งจะให้ข้อมูลสีว่ามีค่า pH อยู่ระดับใด

วิเคราะห์ผลลัพธ์

กระดาษลิตมัสวัดค่า pH คุณภาพสูง

แนะนำกระดาษลิตมัสวัดค่า pH สินค้าจากเยอรมัน อังกฤษ และจีน มีสินค้าให้เลือกหลายย่านการวัด คุณภาพสูง ขายราคาถูก

2.ใช้กระดาษลิตมัสกับก๊าซ (วิธีนี้ใช้ได้กับกระดาษลิตมัสสีเหลืองเท่านั้น)

2.1 ชุ่มกระดาษลิตมัส

ทำให้กระดาษลิตมัสเปียกชุ่มด้วยน้ำบริสุทธิ์เช่นน้ำกลั่น น้ำ DI หรือน้ำ RO จากตู้น้ำหยอดเหรียญ เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกลางดังนั้นจึงมีค่า pH เท่ากับ 7 จะไม่ทำให้สีของกระดาษลิตมัสเปลี่ยนไป **ข้อควรระวังความปลอดภัยที่ถูกต้องสำหรับก๊าซที่คุณกำลังทดสอบ

2.2 นำกระดาษลิสมัสไปวางในบริเวณที่มีก๊าซที่ต้องการทดสอบ

เปิดภาชนะบรรจุแก๊สและปล่อยให้บางส่วนสัมผัสกับกระดาษลิตมัส ซึ่งกระดาษจะเปลี่ยนสีตามคุณสมบัติความเป็นกรด-ด่างของก๊าซชนิดนั้นๆ

2.3 วิเคราะห์ผลลัพธ์

วิเคราะห์ว่ากระดาษโดยเทียบสีที่ได้กับตัวอย่างแถบสีบนกล่องของกระดาษลิตมัสซึ่งจะให้ข้อมูลสีว่ามีค่า pH อยู่ระดับใด

วิดิโอแนะนำการใช้กระดาษลิตมัสวัดกรด-ด่างของก๊าซคลอรีน

กระดาษลิตมัสวัดค่า pH คุณภาพสูง

แนะนำกระดาษลิตมัสวัดค่า pH สินค้าจากเยอรมัน อังกฤษ และจีน มีสินค้าให้เลือกหลายย่านการวัด คุณภาพสูง ขายราคาถูก

3. ใช้กระดาษลิตมัสทดสอบดิน (วิธีนี้ใช้ได้กับกระดาษลิตมัสสีเหลืองเท่านั้น)

3.1 เตรียมตัวอย่างดิน

นำดินมาในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในถ้วยแก้วหรือบีกเกอร์ โดยเก็บดินจากหลายๆ บริเวณทั่วทั้งพื้นที่ จากนั้นเติมน้ำบริสุทธิ์เช่นน้ำกลั่น น้ำ DI หรือน้ำ RO จากตู้น้ำหยอดเหรียญ เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกลางดังนั้นจึงมีค่า pH เท่ากับ 7 จะไม่ทำให้สีของกระดาษลิตมัสเปลี่ยนไป

3.2 จุ่มกระดาษลิตมัส

นำกระดาษลิตมัสจุ่มลงในภาชนะที่มีดินละลายอยู่ในน้ำ ค่อยๆให้น้ำดูดซึมลงบนกระดาษลิตมัสเพื่อรอการเปลี่ยนสี

3.3 วิเคราะห์ผลลัพธ์

วิเคราะห์ว่ากระดาษโดยเทียบสีที่ได้กับตัวอย่างแถบสีบนกล่องของกระดาษลิตมัสซึ่งจะให้ข้อมูลสีว่ามีค่า pH อยู่ระดับใด

วิดิโอแนะนำการใช้กระดาษลิตมัสวัดกรด-ด่างในดิน

สำหรับการวัดดินแนะนำเครื่องวัด pH ดิน

มีอีกวิธีในการทดสอบค่า pH ดิน และแสดงผลเป็นตัวเลขแบบดิจิตอล เหมาะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ตรวจสอบดินก่อนการเพาะปลูก

สรุป

กระดาษลิตมัสเป็นอุปกรณ์ทดสอบค่า pH ที่มีราคาถูกที่สุด และใช้งานได้สารพัดประโยชน์ ดังนั้นการใช้งานอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งจำเป็น 

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาสินค้าโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th

การใช้งานกระดาษลิตมัส
กระดาษลิตมัสสีเหลือง

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH Litmus Paper ย่าน 1-14pH

กระดาษทดสอบและวัดค่า pH ย่าน 1-14pH เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ คำแนะนำ: การตรวจสอบค่า pH เพียงแค่ใช้แถบวัดค่า pH จุ่มลงในสารละลาย 1-2 วินาที รอให้ถึง 15 วินาทีแล้วเทียบแถบของคุณกับแผนภูมิสีที่มีให้ในกล่องก็จะรู้ค่าความเป็นกรด-ด่าง

 • 1) ช่วงการวัด 1-14pH
 • 2) เทียบสีในการประเมินค่าความเป็นกรด-ด่าง
 • 3) เหมาะกับงานใน ตรวจสอบค่ากรด-ด่างในเบื้องต้น
 • 4) สินค้าจากประเทศจีน
 • 5) 1 แพคประกอบด้วยกระดาษ 80 แผ่น
กระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่า pH Litmus Paper ชนิด 4แถบวัด 0-14pH

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ชนิด 4แถบวัด 0-14pH

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ชนิด 4แถบวัด 0-14pH แถบวัดสามารถวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0-14pH เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ เช่นใช้ตรวจสอบปัสสาวะถ้าเป็นกรดนั่นคือสัญญาณความผิดปกติของไขมันและการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากโรคเบาหวานเป็นต้น

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) เหมาะกับงานทั่วไป
 • 4) สินค้าจากประเทศจีน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
กระดาษลิตมัส

กระดาษลิตมัส 4 แถบวัดย่าน 0-14pH แบรนด์ MN92110

MN92110 (รุ่น 92110) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันนี เหมาะสำหรับตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำและสารละลายอื่นๆ แผ่นทดสอบมีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) ชนิด 4 แถบวัด
 • 4) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 5) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 6) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN92111

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH แบบ tube ย่าน 0-14pH แบรนด์ MN92111

MN92111 (รุ่น 92111) ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ แผ่น แผ่นทดสอบมีความยาว 85mm ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย มาในบรรจุภัณฑ์ Tube เหมาะสำหรับการพกพาสะดวก

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) ชนิด 4 แถบวัด
 • 4) บรรจุภัณฑ์ Tube แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 5) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 6) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN90204

กระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่า pH Litmus Paper แบบตลับแบรนด์ MN90204

MN90204 สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันนี มีความยาว 5เมตร ถูกออกแบบมาในลักษณะตลับ ทำให้พกพาไปไหนได้สะดวกเพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบค่า pH เพียงแค่ใช้แถบวัดค่า pH จุ่มลงในสารละลาย 1-2 วินาที รอให้ถึง 15 วินาทีแล้วเทียบแถบของคุณกับแผนภูมิสีที่มีให้ในกล่องก็จะรู้ค่าความเป็น กรด-ด่าง

 • 1) ช่วงการวัด 1-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) เหมาะกับงานทั่วไป
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 5) 1 ตลับประกอบด้วยกระดาษยาว 5เมตร

กระดาษลิตมัสรุ่นพิเศษมีย่านการวัดเป็นช่วง (มีความละเอียดมากชึ้น)

MN92115

กระดาษทดสอบค่า pH ย่าน 0.0-6.0pH แบรนด์ MN92115

MN92115 (รุ่น 92115) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมัน ย่านการวัดวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0.0-6.0pH เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ แผ่น Strip ทำจากพลาสติกมีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 0.0-6.0 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 0.5pH
 • 3) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN92118

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ย่าน 2.0-9.0pH แบรนด์ MN92118

MN92118 (รุ่น 92118) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันเพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ แผ่น Strip ทำจากพลาสติกยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 2.0-9.0 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 0.5pH
 • 3) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
กระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่า pH Litmus Paper ย่าน 0.3-2.3pH แบรนด์ MN92180

กระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่า pH Litmus Paper ย่าน 0.3-2.3pH แบรนด์ MN92180

MN92180 (รุ่น 92180) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมัน ย่านการวัดวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0.3-2.3pH เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ แผ่น Strip มีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 0.3-2.3 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 0.3pH
 • 3) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 3) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN92120

กระดาษทดสอบค่า pH ย่าน 4.5-10.0pH MN92120

MN92120 (รุ่น 92120) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันสำหรับการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ แผ่น Strip ทำจากพลาสติกความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 4.5-10.0 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 0.5pH
 • 3) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วย 100 แผ่น
กระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่า pH Litmus Paper ย่าน 6.0-10.0pH แบรนด์ MN92122

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ย่าน 6.0-10.0pH แบรนด์ MN92122

MN92122 (รุ่น 92122) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมัน ใช้ในการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำและสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ แผ่น Strip มีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 6.0-10.0 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 0.3pH
 • 3) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษจำนวน 100 แผ่น
กระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่า pH Litmus Paper ย่าน 7.0-14.0pH แบรนด์ MN92125

กระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่า pH Litmus Paper ย่าน 7.0-14.0pH แบรนด์ MN92125

MN92125 (รุ่น 92125) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันใช้วัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 7.0-14.0pH แผ่น Strip ทำจากพลาสติก มีขนาด 6X85 mm เนื่องจากแผ่นทดสอบมีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 7.0-14.0pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 0.5pH
 • 3) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 4) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษจำนวน 100 แผ่น

TAG:

เกี่ยวกับผู้เขียน

บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด
บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด
บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดำเนินกิจการด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วลม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดหาสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและโรงงานหลายประเภท้ให้ตรงกับความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลายรายการที่เรามีให้บริการ เช่นเครื่องวัดระยะเลเซอร์ เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ pH meter และสินค้าเครื่องมือวัดอื่นๆ สินค้าคุณภาพสูง พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลติดต่อ 02-077-7602 Email: sale@neonics.co.th Line ID:@neonics

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th