วิธีใช้งานกระดาษลิตมัส

วิธีใช้งานกระดาษลิตมัสอย่างถูกวิธี

เมื่อคุณต้องการตรวจสอบความเป็นกรดหรือด่างของ ของเหลวหรือก๊าซที่ละลายในน้ำวิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้กระดาษลิตมัส ซึ่งเป็นแถบกระดาษที่กระบวนการทางเคมีทำให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH ค่า pH แสดงถึงความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายในสเกลลอการิทึมจากศูนย์ถึง 14 บนสเกล 7 pH มีความเป็นกลาง ค่าที่ต่ำกว่า 7 เป็นกรดมากขึ้นโดยที่ 0 เป็นกรดมากที่สุดและค่าที่สูงกว่า 7 เป็นด่างมากขึ้นโดยที่ 14 เป็นด่างมากที่สุด คำว่า “เบส” มักจะใช้แทนกับคำว่าด่างหรือ “อัลคาไลน์” ค่า pH 14 มีค่าเป็นเบสมากที่สุด

แนะนำการใช้งานกระดาษลิตมัส (แบบสีเหลือง) สำหรับการใช้งานในลักษณะดังต่อไปนี้

1.ใช้งานวัดค่า pH ในน้ำ ของเหลวหรือสารละลาย

2.ใช้วัดค่า pH ในแก็ส ก๊าซ ไอระเหยต่างๆ

3.ใช้วัดค่า pH ในดินสำหรับการเพาะปลูกพืช

1.การใช้กระดาษลิตมัสในน้ำหรือของเหลว

1.1 เตรียมตัวอย่าง

เทตัวอย่างน้ำหรือละลายลงในแก้วหรือบีกเกอร์ กระดาษลิตมัสจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าที่ทดสอบตัวอย่างไม่เป็นของเหลว สสารหรือของเหลวเกือบทุกชนิดไม่เป็นกรดก็ต้องเป็นด่าง ยกเว้นน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกลางดังนั้นจึงมีค่า pH เท่ากับ 7

1.2 จุ่มกระดาษลิตมัสลงในน้ำตัวอย่าง

จับกระดาษลิตมัสด้านหนึ่งค้างไว้จุ่มลงในน้ำตัวอย่าง (ประมาณ 2วินาที) จากนั้นนำออก ไม่จำเป็นต้องจุ่มแช่ทิ้งไว้ในน้ำตัวอย่างเป็นระยะเวลานานเนื่องจากการเปลี่ยนสีใดๆ จะเกิดขึ้นทันที

1.3 วิเคราะห์ผลลัพธ์

วิเคราะห์ว่ากระดาษโดยเทียบสีที่ได้กับตัวอย่างแถบสีบนกล่องของกระดาษลิตมัสซึ่งจะให้ข้อมูลสีว่ามีค่า pH อยู่ระดับใด

วิเคราะห์ผลลัพธ์

กระดาษลิตมัสวัดค่า pH คุณภาพสูง

แนะนำกระดาษลิตมัสวัดค่า pH สินค้าจากเยอรมัน อังกฤษ และจีน มีสินค้าให้เลือกหลายย่านการวัด คุณภาพสูง ขายราคาถูก

2.ใช้กระดาษลิตมัสกับก๊าซ (วิธีนี้ใช้ได้กับกระดาษลิตมัสสีเหลืองเท่านั้น)

2.1 ชุ่มกระดาษลิตมัส

ทำให้กระดาษลิตมัสเปียกชุ่มด้วยน้ำบริสุทธิ์เช่นน้ำกลั่น น้ำ DI หรือน้ำ RO จากตู้น้ำหยอดเหรียญ เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกลางดังนั้นจึงมีค่า pH เท่ากับ 7 จะไม่ทำให้สีของกระดาษลิตมัสเปลี่ยนไป **ข้อควรระวังความปลอดภัยที่ถูกต้องสำหรับก๊าซที่คุณกำลังทดสอบ

2.2 นำกระดาษลิสมัสไปวางในบริเวณที่มีก๊าซที่ต้องการทดสอบ

เปิดภาชนะบรรจุแก๊สและปล่อยให้บางส่วนสัมผัสกับกระดาษลิตมัส ซึ่งกระดาษจะเปลี่ยนสีตามคุณสมบัติความเป็นกรด-ด่างของก๊าซชนิดนั้นๆ

2.3 วิเคราะห์ผลลัพธ์

วิเคราะห์ว่ากระดาษโดยเทียบสีที่ได้กับตัวอย่างแถบสีบนกล่องของกระดาษลิตมัสซึ่งจะให้ข้อมูลสีว่ามีค่า pH อยู่ระดับใด

วิดิโอแนะนำการใช้กระดาษลิตมัสวัดกรด-ด่างของก๊าซคลอรีน

กระดาษลิตมัสวัดค่า pH คุณภาพสูง

แนะนำกระดาษลิตมัสวัดค่า pH สินค้าจากเยอรมัน อังกฤษ และจีน มีสินค้าให้เลือกหลายย่านการวัด คุณภาพสูง ขายราคาถูก

3. ใช้กระดาษลิตมัสทดสอบดิน (วิธีนี้ใช้ได้กับกระดาษลิตมัสสีเหลืองเท่านั้น)

3.1 เตรียมตัวอย่างดิน

นำดินมาในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในถ้วยแก้วหรือบีกเกอร์ โดยเก็บดินจากหลายๆ บริเวณทั่วทั้งพื้นที่ จากนั้นเติมน้ำบริสุทธิ์เช่นน้ำกลั่น น้ำ DI หรือน้ำ RO จากตู้น้ำหยอดเหรียญ เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกลางดังนั้นจึงมีค่า pH เท่ากับ 7 จะไม่ทำให้สีของกระดาษลิตมัสเปลี่ยนไป

3.2 จุ่มกระดาษลิตมัส

นำกระดาษลิตมัสจุ่มลงในภาชนะที่มีดินละลายอยู่ในน้ำ ค่อยๆให้น้ำดูดซึมลงบนกระดาษลิตมัสเพื่อรอการเปลี่ยนสี

3.3 วิเคราะห์ผลลัพธ์

วิเคราะห์ว่ากระดาษโดยเทียบสีที่ได้กับตัวอย่างแถบสีบนกล่องของกระดาษลิตมัสซึ่งจะให้ข้อมูลสีว่ามีค่า pH อยู่ระดับใด

วิดิโอแนะนำการใช้กระดาษลิตมัสวัดกรด-ด่างในดิน

สำหรับการวัดดินแนะนำเครื่องวัด pH ดิน

มีอีกวิธีในการทดสอบค่า pH ดิน และแสดงผลเป็นตัวเลขแบบดิจิตอล เหมาะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ตรวจสอบดินก่อนการเพาะปลูก

สรุป

กระดาษลิตมัสเป็นอุปกรณ์ทดสอบค่า pH ที่มีราคาถูกที่สุด และใช้งานได้สารพัดประโยชน์ ดังนั้นการใช้งานอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งจำเป็น 

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาสินค้าโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th

การใช้งานกระดาษลิตมัส
กระดาษลิตมัสสีเหลือง

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH Litmus Paper ย่าน 1-14pH

กระดาษทดสอบและวัดค่า pH ย่าน 1-14pH เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ คำแนะนำ: การตรวจสอบค่า pH เพียงแค่ใช้แถบวัดค่า pH จุ่มลงในสารละลาย 1-2 วินาที รอให้ถึง 15 วินาทีแล้วเทียบแถบของคุณกับแผนภูมิสีที่มีให้ในกล่องก็จะรู้ค่าความเป็นกรด-ด่าง

 • 1) ช่วงการวัด 1-14pH
 • 2) เทียบสีในการประเมินค่าความเป็นกรด-ด่าง
 • 3) เหมาะกับงานใน ตรวจสอบค่ากรด-ด่างในเบื้องต้น
 • 4) สินค้าจากประเทศจีน
 • 5) 1 แพคประกอบด้วยกระดาษ 80 แผ่น
กระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่า pH Litmus Paper ชนิด 4แถบวัด 0-14pH

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ชนิด 4แถบวัด 0-14pH

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ชนิด 4แถบวัด 0-14pH แถบวัดสามารถวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0-14pH เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ เช่นใช้ตรวจสอบปัสสาวะถ้าเป็นกรดนั่นคือสัญญาณความผิดปกติของไขมันและการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากโรคเบาหวานเป็นต้น

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) เหมาะกับงานทั่วไป
 • 4) สินค้าจากประเทศจีน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
กระดาษลิตมัส

กระดาษลิตมัส 4 แถบวัดย่าน 0-14pH แบรนด์ MN92110

MN92110 (รุ่น 92110) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันนี เหมาะสำหรับตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำและสารละลายอื่นๆ แผ่นทดสอบมีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) ชนิด 4 แถบวัด
 • 4) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 5) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 6) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น

เกี่ยวกับผู้เขียน

บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด
บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด
บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดำเนินกิจการด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วลม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดหาสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและโรงงานหลายประเภท้ให้ตรงกับความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลายรายการที่เรามีให้บริการ เช่นเครื่องวัดระยะเลเซอร์ เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ pH meter และสินค้าเครื่องมือวัดอื่นๆ สินค้าคุณภาพสูง พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลติดต่อ 02-077-7602 Email: sale@neonics.co.th

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th