คลอรีนประโยชน์

คลอรีนประโยชน์

คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อของคลอรีนได้ช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก คลอรีนยังเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่จำเป็น ซึ่งใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์มากมายที่มีส่วนช่วยในการสาธารณสุขและความปลอดภัย เทคโนโลยีขั้นสูง โภชนาการ ความปลอดภัย และการขนส่ง อาหาร น้ำ และยา คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ คลอรีนยังใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์มากมายตั้งแต่คอนแทคเลนส์ สารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศและแผงโซลาร์เซลล์ ไปจนถึงเสื้อกันกระสุนเป็นต้น

 

คลอรีนผลิตจากเกลือธรรมดา ซึ่งเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่จำเป็นมากที่สุดในโลก กระบวนการผลิตคลอรีนมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ: ไฮโดรเจน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานในโรงงานผลิตหลายแห่ง และโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและจำเป็นสำหรับใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรมจำนวนมาก

การใช้และประโยชน์ของคลอรีน

ช่วยทำให้น้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรค

คลอรีนช่วยให้น้ำดื่มและสระว่ายน้ำปลอดภัย น้ำดื่มหรือแม้กระทั่งน้ำปะปามีการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคเป็นส่วนใหญ่ ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนจากโรคที่เกิดจากน้ำเช่น อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด และไวรัสตับอักเสบเอ น้ำยาฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำที่ใช้คลอรีนและสปาช่วยรักษาแหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจให้ปลอดภัยโดยการทำลายเชื้อโรคในน้ำที่สามารถ ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเช่น ท้องร่วง หูของนักว่ายน้ำ ผื่นที่ผิวหนัง รวมทั้งเท้าของนักกีฬา

 

น้ำยาฆ่าเชื้อในครัวเรือน

คลอรีนใช้ในการผลิตสารฟอกขาวคลอรีนในครัวเรือนซึ่งทำให้ขาวและฆ่าเชื้อเสื้อผ้า และฆ่าเชื้อพื้นผิวห้องครัวและห้องน้ำ น้ำยาฟอกขาวและน้ำเจือจางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฆ่าเชื้อโรคที่อาจพบบนพื้นผิวในครัวเรือนที่ทำให้คนป่วยซึ่งรวมถึงโนโรไวรัสและไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

 

อาหารปลอดภัย

คลอรีนช่วยให้อาหารปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์โดยการปกป้องพืชผลจากศัตรูพืชและฆ่าเชื้อเคาน์เตอร์ครัวและพื้นผิวที่สัมผัสอาหารอื่นๆ ทำลาย E. coli, ซัลโมเนลลาและเชื้อโรคอื่นๆ ที่เกิดจากอาหาร

 

อาคารและการก่อสร้าง

ฉนวนโฟมพลาสติกที่ผลิตขึ้นโดยใช้สารเคมีคลอรีน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศในบ้าน ลดค่าพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หน้าต่างไวนิลประหยัดพลังงานช่วยลดต้นทุนการทำความร้อนและความเย็นและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การวิจัยระบุว่าการผลิตหน้าต่างไวนิลต้องใช้พลังงานเพียง 1 ใน 3 ในการผลิตหน้าต่างอะลูมิเนียม และเคมีคลอรีนยังมีส่วนช่วยในความสวยงามของทุกห้องในบ้านของคุณด้วยการผลิตสีที่ทนทาน

เครื่องวัดรุ่นแนะนำ

MN90709 กระดาษทดสอบคลอรีนรวม (Total chlorine)

กระดาษทดสอบคลอรีนคุณภาพสูงจากเยอรมัน ย่านการวัด 50-200 mg/l (PPM) การใช้งานจุ่มลงในสารละลายคลอรีน กระดาษเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีม่วงสีฟ้า ซึ่งแสดงถึงการมีอยู่ของคลอรีน Cl2 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมด้าน ยาฆ่าเชื้อ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและฟาร์มเลี้ยงสัตว์

HI3829F

HI3829F ชุดทดสอบคลอรีนอิสระ Free Chlorine

ชุดทดสอบคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) HI3829F เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้วิธีการ DPD ในการวัดคลอรีนอิสระมีย่านการทดสอบ 0.0-2.0 mg/L (ppm) ชุดทดสอบคลอรีน HI3829F มาพร้อมกับอุปการณ์การทดสอบที่สมบูรณ์ประกอบด้วยชุดของน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบ สามารถทดสอบได้ประมาณ 50 การทดสอบ

HI3831T

HI3831T ชุดทดสอบคุณภาพน้ำคลอรีนรวม Total Chlorine

ชุดทดสอบคลอรีนรวม Total Chlorine รุ่น HI3831T เป็นชุดทดสอบทางเคมีสำหรับตรวจสอบระดับคลอรีนรวมในน้ำใช้วิธีการ DPD ในการวัดคลอรีนรวมมีย่านการทดสอบระหว่าง 0.0-2.5 mg/L (ppm) ชุดทดสอบคลอรีน HI3831T มาพร้อมกับอุปการณ์การทดสอบที่สมบูรณ์ประกอบด้วยชุดของน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบ สามารถทดสอบได้ประมาณ 50 การทดสอบ

HI3887

HI3887 ชุดทดสอบคลอรีนและ pH สำหรับสระว่ายน้ำ

ชุดทดสอบคลอรีนและ pH สำหรับสระว่ายน้ำรุ่น HI3887 เป็นชุดทดสอบทางเคมีสำหรับตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระและระดับค่า pH ในน้ำตัวอย่าง ช่วงการวัดคลอรีน 0.0 ถึง 2.5 mg/L และช่วง pH 6.0 ถึง 8.5 pH HI3887 มาพร้อมกับสารทำปฏิกิริยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์คลอรีนประมาณ 50 ตัวอย่างและทดสอบความเป็นกรด-ด่าง pH 100 ตัวอย่าง

HI711

เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) สำหรับ Total Chlorine จาก Hanna HI711

Hanna รุ่น HI711 สำหรับวัดค่า Total Chlorine ทำงานได้ในอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส (32-122 องศา F) และความชื้นสูงสุด 95% RH เป็นเครื่องวัดแบบพกพาสำหรับการวัดคลอรีนในธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำและระบบน้ำดื่ม

  • 1) ช่วงการวัด 0.00-3.50 ppm (มิลลิกรัม/ลิตร)
  • 2) ความแม่นยำ (+/- 3%) ที่ 25 องศาเซลเซียส
  • 3) ความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)

HI701 เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) สำหรับ Free Chlorine

เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) Hanna รุ่น HI 701 สำหรับวัดค่า Free Chlorine ทำงานได้ในอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส (32-122 องศา F) / ความชื้นสูงสุด 95% เป็นเครื่องวัดแบบพกพาสำหรับการวัดคลอรีนในธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำและระบบน้ำดื่ม 

  • 1) ช่วงการวัด 0.00-2.50 ppm (มิลลิกรัม/ลิตร)
  • 2) ความแม่นยำ (+/- 3%) ที่ 25 องศาเซลเซียส
  • 3) ความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)
HI771

HI771 เครื่องวัดคลอรีนรวม (Total Chlorine Meter) Ultra High Range

HI771 Ultra High Range ทำงานได้ในอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส (32-122 องศา F) และความชื้นสูงสุด 95% RH เป็นเครื่องวัดแบบพกพาสำหรับการวัดคลอรีนในธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำและระบบน้ำดื่ม เป็นอุปกรณ์สำหรับมืออาชีพที่มีราคาไม่แพงที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคลอรีนในน้ำด้วยการใช้งานที่ง่ายและอ่านผลภายในไม่กี่วินาที

  • 1) ช่วงการวัดที่กว้างเป็นพิเศษ 0.00-500 ppm (มิลลิกรัม/ลิตร)
  • 2) ความแม่นยำ ±0.03 ppm
  • 3) ความละเอียด 1 ppm (mg/L)

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th