คลอรีนคือ

คลอรีนคือ

คลอรีน (Chlorine) เป็นธาตุที่องค์ประกอบทางเคมีมีสัญลักษณ์ Cl และเลขอะตอม 17 อยู่ในกลุ่มของธาตุฮาโลเจนที่เบาที่สุดเป็นอันดับสองที่อยู่ระหว่างฟลูออรีนและโบรมีนในตารางธาตุและคุณสมบัติของคลอรีนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางระหว่างนั้น

 

คลอรีนธาตุผลิตในเชิงพาณิชย์จากน้ำเกลือโดยอิเล็กโทรลิซิส ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกระบวนการคลอร์อัลคาไล ศักยภาพในการออกซิไดซ์สูงของคลอรีนองค์ประกอบนำไปสู่การพัฒนาสารฟอกขาวและสารฆ่าเชื้อในเชิงพาณิชย์ และเป็นตัวทำปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรมเคมี

 

คลอรีนประโยชน์ใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท โดยประมาณสองในสามเป็นสารเคมีอินทรีย์เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) สารตัวกลางจำนวนมากสำหรับการผลิตพลาสติกและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายอื่นๆ เป็นส่วนประกอบในฐานะที่เป็นยาฆ่าเชื้อทั่วไป

 

คลอรีนและสารประกอบที่ถูกใช้โดยตรงในสระว่ายน้ำมากกว่าเพื่อรักษาสุขอนามัย ธาตุคลอรีนที่ความเข้มข้นสูงเป็นอันตรายอย่างยิ่งและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ และถูกใช้เป็นอาวุธในสงครามเคมี คลอรีนถูกใช้ครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพื่อเป็นอาวุธก๊าซพิษ

ประเภทของคลอรีนที่ใช้ในการบำบัดน้ำ

“คลอรีนบริสุทธิ์” มักไม่ค่อยนำมาใช้ในการบำบัดน้ำ สารที่มีคลอรีนส่วนใหญ่สามชนิดที่ใช้ในการบำบัดน้ำ ได้แก่ก๊าซคลอรีน โซเดียมไฮโปคลอไรท์และแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ การเลือกประเภทคลอรีนที่จะใช้มักขึ้นอยู่กับต้นทุน ตัวเลือกการจัดเก็บที่มี และสภาวะ pH ที่กำหนด คลอรีนส่งผลต่อค่า pH และค่า pH ส่งผลต่อผลลัพธ์ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่มักถูกมองข้ามในการบำบัดน้ำในที่พักอาศัย

 

ก๊าซคลอรีน

ก๊าซคลอรีนมีสีเหลืองแกมเขียวและหนักกว่าอากาศ ความเป็นพิษสูงทำให้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ดีเยี่ยมสำหรับน้ำ แต่ยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ก๊าซคลอรีนเป็นอาวุธร้ายแรงเมื่อใช้ในสงครามเคมี เป็นสารระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและสามารถระคายเคืองผิวหนังและเยื่อเมือกและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากได้รับสารที่เพียงพอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อนำเข้าสู่น้ำ ก๊าซคลอรีนจึงไม่เป็นพิษต่อมนุษย์อีกต่อไปเมื่อใช้บำบัดน้ำดื่มมากกว่าคลอรีนรูปแบบอื่น ก๊าซคลอรีนซึ่งจริงๆ แล้วขายเป็นของเหลวอัดสีสีเหลืองเป็นคลอรีนรูปแบบที่มีราคาต่ำที่สุด ดังนั้นจึงเป็นประเภทที่ต้องการสำหรับระบบน้ำในเขตเทศบาล

 

แคลเซียมไฮโปคลอไรท์

แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ผลิตจากก๊าซคลอรีน เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อคลอรีนเม็ดและแกรนูลในการบำบัดน้ำที่อยู่อาศัย เป็นของแข็งสีขาวมีกลิ่นฉุนมากและสามารถสร้างความร้อนได้มากพอที่จะระเบิดได้ จึงไม่ควรเก็บไว้ใกล้ไม้ ผ้า หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แคลเซียมไฮโปคลอไรท์จะเพิ่มค่า pH ของน้ำที่บำบัด

 

โซเดียมไฮโปคลอไรต์

โซเดียมไฮโปคลอไรต์เป็นสารประกอบที่มีคลอรีนซึ่งรู้จักได้ง่ายที่สุดว่าเป็นสารฟอกขาวในครัวเรือน เป็นของเหลวสีเหลืองอ่อนที่มีอายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้น ง่ายต่อการจัดการกับคลอรีนทุกประเภท โซเดียมไฮโปคลอไรต์ยังช่วยเพิ่มค่า pH ของน้ำที่กำลังบำบัดอีกด้วย ต้องใช้คลอรีนที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าในการบำบัดน้ำมากกว่าการใช้แคลเซียมไฮโปคลอไรท์หรือก๊าซคลอรีน

การวัดคลอรีนในน้ำ

เมื่อคลอรีนถูกเติมลงในน้ำ คลอรีนส่วนหนึ่งจะทำปฏิกิริยากับวัสดุอนินทรีย์และอินทรีย์และโลหะในน้ำและจะเหลือปริมาณคลอรีนอีกส่วนที่ไม่ได้ทำปฎิกริยาใดๆ เราแบ่งคลอรีนที่เติมลงในน้ำออกดังนี้

คลอรีนรวม (Total chlorine) ที่ถูกเติมลงไปในน้ำจะถูกแบ่งออกเป็น:

 • 1) คอมไบน์คลอรีน (Combined chlorine) ซึ่งเป็นปริมาณคลอรีนที่ทำปฏิกิริยากับสารอนินทรีย์ (ไนเตรต ฯลฯ) และโมเลกุลอินทรีย์ที่ประกอบด้วยไนโตรเจน (ยูเรีย ฯลฯ) จนหมดความสามารถในการฆ่าเชื้อโรค
 • 2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ซึ่งเป็นคลอรีนที่ตกค้างและสามารถยับยั้งสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคได้ เป็นการวัดความสามารถในการดื่มน้ำ

 

ดังนั้นการวัดคลอรีนในน้ำเป็นสิ่งจำเป็น Chlorine ทั้งหมดจึงเท่ากับผลรวมของการวัดคลอรีนที่รวมกันและคลอรีนอิสระ แต่ถ้าปริมาณคลอรีนอิสระมากเกินไปจะมีกลิ่นคลอรีนและอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์

MN90709 กระดาษทดสอบคลอรีนรวม (Total chlorine)

กระดาษทดสอบคลอรีนคุณภาพสูงจากเยอรมัน ย่านการวัด 50-200 mg/l (PPM) การใช้งานจุ่มลงในสารละลายคลอรีน กระดาษเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีม่วงสีฟ้า ซึ่งแสดงถึงการมีอยู่ของคลอรีน Cl2 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมด้าน ยาฆ่าเชื้อ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและฟาร์มเลี้ยงสัตว์

HI3829F

HI3829F ชุดทดสอบคลอรีนอิสระ Free Chlorine

ชุดทดสอบคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) HI3829F เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้วิธีการ DPD ในการวัดคลอรีนอิสระมีย่านการทดสอบ 0.0-2.0 mg/L (ppm) ชุดทดสอบคลอรีน HI3829F มาพร้อมกับอุปการณ์การทดสอบที่สมบูรณ์ประกอบด้วยชุดของน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบ สามารถทดสอบได้ประมาณ 50 การทดสอบ

HI3831T

HI3831T ชุดทดสอบคุณภาพน้ำคลอรีนรวม Total Chlorine

ชุดทดสอบคลอรีนรวม Total Chlorine รุ่น HI3831T เป็นชุดทดสอบทางเคมีสำหรับตรวจสอบระดับคลอรีนรวมในน้ำใช้วิธีการ DPD ในการวัดคลอรีนรวมมีย่านการทดสอบระหว่าง 0.0-2.5 mg/L (ppm) ชุดทดสอบคลอรีน HI3831T มาพร้อมกับอุปการณ์การทดสอบที่สมบูรณ์ประกอบด้วยชุดของน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบ สามารถทดสอบได้ประมาณ 50 การทดสอบ

HI3887

HI3887 ชุดทดสอบคลอรีนและ pH สำหรับสระว่ายน้ำ

ชุดทดสอบคลอรีนและ pH สำหรับสระว่ายน้ำรุ่น HI3887 เป็นชุดทดสอบทางเคมีสำหรับตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระและระดับค่า pH ในน้ำตัวอย่าง ช่วงการวัดคลอรีน 0.0 ถึง 2.5 mg/L และช่วง pH 6.0 ถึง 8.5 pH HI3887 มาพร้อมกับสารทำปฏิกิริยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์คลอรีนประมาณ 50 ตัวอย่างและทดสอบความเป็นกรด-ด่าง pH 100 ตัวอย่าง

HI711

เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) สำหรับ Total Chlorine จาก Hanna HI711

Hanna รุ่น HI711 สำหรับวัดค่า Total Chlorine ทำงานได้ในอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส (32-122 องศา F) และความชื้นสูงสุด 95% RH เป็นเครื่องวัดแบบพกพาสำหรับการวัดคลอรีนในธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำและระบบน้ำดื่ม

 • 1) ช่วงการวัด 0.00-3.50 ppm (มิลลิกรัม/ลิตร)
 • 2) ความแม่นยำ (+/- 3%) ที่ 25 องศาเซลเซียส
 • 3) ความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)

HI701 เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) สำหรับ Free Chlorine

เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) Hanna รุ่น HI 701 สำหรับวัดค่า Free Chlorine ทำงานได้ในอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส (32-122 องศา F) / ความชื้นสูงสุด 95% เป็นเครื่องวัดแบบพกพาสำหรับการวัดคลอรีนในธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำและระบบน้ำดื่ม 

 • 1) ช่วงการวัด 0.00-2.50 ppm (มิลลิกรัม/ลิตร)
 • 2) ความแม่นยำ (+/- 3%) ที่ 25 องศาเซลเซียส
 • 3) ความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)
HI771

HI771 เครื่องวัดคลอรีนรวม (Total Chlorine Meter) Ultra High Range

HI771 Ultra High Range ทำงานได้ในอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส (32-122 องศา F) และความชื้นสูงสุด 95% RH เป็นเครื่องวัดแบบพกพาสำหรับการวัดคลอรีนในธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำและระบบน้ำดื่ม เป็นอุปกรณ์สำหรับมืออาชีพที่มีราคาไม่แพงที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคลอรีนในน้ำด้วยการใช้งานที่ง่ายและอ่านผลภายในไม่กี่วินาที

 • 1) ช่วงการวัดที่กว้างเป็นพิเศษ 0.00-500 ppm (มิลลิกรัม/ลิตร)
 • 2) ความแม่นยำ ±0.03 ppm
 • 3) ความละเอียด 1 ppm (mg/L)

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th