pH พีเอช ค่าความเป็นกรด-เบส

pH เป็นการวัดความเป็นกรด-เบส ช่วงเริ่มจาก 0 ถึง 14 โดยที่ 7 จะเป็นกลาง ค่า pH ที่น้อยกว่า 7 บ่งบอกถึงความเป็นกรด ในขณะที่ค่าที่มากกว่า 7 หมายถึงเบส ดังนั้นค่า pH ของน้ำเป็นการวัดที่สำคัญมากเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ ค่าพีเอชเป็นผลมาจากไอออนไฮโดรเจนอิสระที่มีอยู่ในน้ำนั้น กรดในน้ำปล่อยไฮโดรเจนไอออนอิสระ ไอออนไฮโดรเจนให้น้ำหรืออาหารมีรสเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น pH อาจถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดความเป็นกรดอิสระ 

กระดาษลิตมัสเป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเคมี ใช้สำหรับการทดสอบค่า pH ที่มีราคาถูกที่สุด ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเมื่อสัมผัสกับสารละลายที่เป็นกรดหรือด่าง โดยมีระดับ pH อยู่ระหว่าง 0-14 โดยที่ 0 มีความเป็นกรดมากที่สุด และ pH 7 มีความเป็นกลางและ pH 14 เป็นด่างมากที่สุด กระดาษชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

สินค้าเครื่องวัด pH Meter รุ่นต่างๆ

สินค้ากระดาษลิตมัสรุ่นต่างๆ

กระดาษลิตมัส

กระดาษลิตมัสคืออะไรและทำงานอย่างไร

กระดาษลิตมัสคือกระดาษที่ใช้สำหรับการตรวจสอบค่าความเป็นกรดหรือด่าง (เบส) จากนั้นจะแสดงผลการทดสอบด้วยการเปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสเป็นกระดาษที่ได้รับผลิตเป็นพิเศษมีส่วนผสมของสีธรรมชาติที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อตอบสนองต่อสภาวะที่เป็นกรด (pH น้อยกว่า 7) และเมื่อค่า pH เป็นกลาง (pH = 7) สีจะเป็นสีม่วง

รู้จักกับ pH Meter

รู้จักกับเครื่องวัดค่า pH meter การดูแลรักษาเครื่องวัด pH

รู้จักกับเครื่องวัดค่า pH Meter เครื่องวัดค่า pH meter เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดการทำงานของไฮโดรเจน - อิออนในสารละลายหรือน้ำ ของแข็งและของกึ่งแข็งซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นกรดหรือด่างที่แสดงเป็น ระดับค่า pH โดยที่ระดับค่า pH = 0 มีความเป็นกรดมากและระดับค่า pH = 7 เป็นกลางและระดับค่า pH = 14 มีค่าเป็นเบส  ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการวัดค่า pH แสดงระดับของกิจกรรมของกรดหรือเบสในแง่ของไฮโดรเจนไอออน ค่า pH ของสารเกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตราส่วนของไฮโดรเจนไอออน [H +] และความเข้มข้นของไฮดรอกซิลไอออน [...]

Showing 11–12 of 12 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th