pH Meter

  ฿19,200.00 ฿16,000.00

  AZ8603 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบ 6 IN1 รุ่น 1 หน้าจอ LCD แสดงค่าการวัดพร้อมกันทั้ง 4ค่า เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัดค่า DO 0.00-30.00 ppm (mg/L) และ 0.0 ถึง 199% (ความแม่นยำ DO ± 3%)
  2. ช่วงการวัด pH 2.00-12.00 pH (ความแม่นยำ± 0.1 pH)
  3. ช่วงการวัด EC  0 ถึง 150.0 mS/cm
  4. ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 150ppt
  5. ช่วงการวัดความเค็ม 0 ถึง 42 ppt
  6. จอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมพารามิเตอร์หลายตัวแสดงพร้อมกัน
  7. การออกแบบกันน้ำ IP67
  ฿19,800.00 ฿16,500.00

  HI83141 เป็นเครื่องวัด pH และเครื่องวัดค่า ORP และอุณหภูมิแบบ 3 in 1 เหมาะสำหรับมืออาชีพที่จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH: 0.00 ถึง 14.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.01 pH)
  2. ช่วงการวัด ORP: ± 1999 mV (ความแม่นยำ ± 1 mV)
  3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0.0 ถึง 100.0 °C (ความแม่นยำ: ± 0.4 ° C)
  4. แบตเตอรี่อายุการใช้งาน: ประมาณ 100 ชั่วโมงในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿27,000.00 ฿17,000.00

  HI8314 เป็นเครื่องวัด pH และเครื่องวัด ORP และอุณหภูมิแบบ 3 in 1 เหมาะสำหรับมืออาชีพที่จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.01 pH)
  2. ช่วงการวัด ORP ± 1999 mV (ความแม่นยำ ± 1 mV)
  3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0 °C (ความแม่นยำ ± 0.4 ° C)
  4. มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿21,360.00 ฿17,800.00

  เครื่องปรับเทียบค่า pH/mV Precision Simulators รุ่น HI931001 เป็นเครื่องจำลองค่า pH/mV สำหรับการสอบเทียบเครื่องวัด ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการสอบเทียบค่า pH และ mV (ORP) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 (ความแม่นยำ pH ± 0.01)
  2. ช่วงการวัด ORP – 1,000 ถึง 1,000 mV (ความแม่นยำ ± 1mV )
  3. แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ 9V ใช้งานอย่างต่อเนื่อง 500 ชั่วโมง
  4. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿21,600.00 ฿18,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่า ORP Controller รุ่น BL932700-1 (Recorder Output) เป็นตัวควบคุมค่า ORP Controller ที่มีขนาดกะทัดรัด มาพร้อมกับรีเลย์ทำให้สามารถสั่งการ Dosing Pump เมื่อค่า ORP สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด ORP ± 1000 mV
  2. ความแม่นยำ (@ 25 ° C / 77 ° F) ± 5 mV
  3. Dosing Relay สูงสุด 2A
  4. Setpoint ปรับได้ตั้งแต่ -1000 ถึง 1,000 mV
  5. เอาต์พุตอะนาล็อก 4 ถึง 20 mA (ความแม่นยำ± 0.20 mA โหลดสูงสุด 500 OHM)
  ฿21,600.00 ฿18,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่าความต้านทานในน้ำ Resistivity Controller รุ่น BL983314-1 เป็นเครื่องควบคุมค่าความต้านทานในน้ำ Resistivity มีขนาดกะทัดรัด สามารถเชื่อมต่อกับระบบเตือนภัย ปั๊ม ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าหรือระบบ Dosing Pump เมื่อค่าความต้านทานในน้ำสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด 0.00 ถึง 19.90 MΩ• cm
  2. ความแม่นยำ (@ 25 ° C / 77 ° F) ± 2% F.S.
  3. Dosing Relay สูงสุด 2A 
  4. Setpoint ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 19.90 MΩ• cm
  ฿21,600.00 ฿18,000.00

  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH Meter) จาก Hanna รุ่น HI208 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ (Benchtop pH Meter) พร้อมฟังก์ชั่นชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่อ่านค่าชัดเจน สอบเทียบอัตโนมัติทั้งหนึ่งหรือสองจุด (1 Point or 2 Point Calibration) สินค้าคุณภาพราคามาตรฐาน จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH: -2.00 ถึง 16.00 (ความแม่นยำ ± 0.02 pH)
  2. ช่วงอุณหภูมิ: 5.0 ถึง 105.0 องศาเซลเซียส
  3. สภาพแวดล้อมการทำงาน: 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส ความชื้นสูงสุด: 95%
  4. ขนาด: 192 x 104 x 134 มม. (สูง x กว้าง x ลึก)
  5. น้ำหนัก: 420 กรัม
  ฿22,800.00 ฿19,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่ากรดด่าง pH Controller รุ่น BL931700-1 เป็นตัวควบคุมค่า pH Controller ที่มีขนาดกะทัดรัด มาพร้อมกับรีเลย์ทำให้สามารถสั่งการ Dosing Pump เมื่อค่าความเป็นกรดด่างสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด 0.00 ถึง 14.00 pH
  2. ความแม่นยำ (@ 25 ° C / 77 ° F) ± 0.02 pH
  3. Dosing Relay สูงสุด 2A
  4. Setpoint ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 14 pH
  5. เอาต์พุตอะนาล็อก 4 ถึง 20 mA (ความแม่นยำ± 0.20 mA โหลดสูงสุด 500OHM)
  ฿22,800.00 ฿19,000.00

  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH Meter รุ่น AMT10 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ (Benchtop pH Meter) พร้อมฟังก์ชั่นชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) สอบเทียบอัตโนมัติทั้งหนึ่งหรือสองจุด สินค้าคุณภาพ จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด: pH: -2.00 ~ 19.99pH
  2. ความละเอียด: pH: 0.01pH
  3. ความแม่นยำ: pH: ± 0.01pH
  4. ATC: 0.0 ~ 60.0 ℃
  5. มาพร้อมกับ Magnetic Stirrer รอบการหมุน 0-1500 RPM
  ฿24,000.00 ฿20,000.00

  เครื่องวัดปริมาณโพเเทสเซียมในน้ำ Potassium Meter รุ่น HI96750 สองย่านการวัดในเครื่องเดียว มีย่านการวัด Low Range (P1) 0.0 to 10.0 mg/L (ppm) และ Medium Range (P2) 10 to 100 mg/L (ppm) โพแทสเซียมเป็นเเร่ธาตุที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติทั้งในดินและน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โพเเทสเซียมมีความสำคัญมากในการเพาะปลูก มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด (LR) 0.0 ถึง 10.0 mg/L (ppm) (MR) 10 ถึง 100 mg/L (ppm)
  2. ความละเอียด (LR) = 0.1 mg/L (MR) = 1 mg/L
  3. ความแม่นยำ (LR) ± 1.5 mg/L (MR) ± 15 mg/L
  4. สินค้าคุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรอง (Certificate) จากโรงงาน
  ฿24,000.00 ฿20,000.00

  เครื่องวัดปริมาณไนเตรทในน้ำ Nitrate-Nitrogen รุ่น HI96728 เป็นเครื่องวัดไนโตรเจนในรูปของไนเตรท พืชใช้ไนโตรเจนเป็นสารอาหารในการสร้างโปรตีน ไนเตรตเกิดขึ้นในน้ำส่วนใหญ่ผ่านสายฝนและการสลายตัวของสารอินทรีย์และการไหลบ่าจากสารก่อมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นของเสียจากสิ่งปฏิกูลและปุ๋ย ถ้าน้ำมีไนเตรทในปริมาณปานกลางถือว่าเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามปริมาณไนเตรทจำนวนมากทำให้ระดับออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำลดลง มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด 0.0 ถึง 30.0 mg/L (ppm)
  2. ความละเอียด 0.1 mg/L
  3. ความแม่นยำ ± 0.5 mg/L
  4. สินค้าคุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรอง (Certificate) จากโรงงาน
  ฿24,000.00 ฿20,000.00

  เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำ Phosphorus Meter รุ่น HI96706 วัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำมีความสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับฟอสฟอรัสที่สูงเกินไปจะนำไปสู่การเติบโตของสาหร่ายที่มากเกิน จะทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลดลงและในที่สุดอาจเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำ คู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด 0.0 ถึง 15.0 mg/L (ppm)
  2. ความละเอียด 0.1 mg/L
  3. Accuracy ± 0.3 mg/L
  4. สินค้าคุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรอง (Certificate) จากโรงงาน
  5. ขนาด 192 x 104 x 69 มม.
  ฿25,200.00 ฿21,000.00

  HI981420 แบรนด์ Hanna เป็นเครื่องวัด pH และ เครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS และอุณหภูมิ Datalogger 4 IN 1 เหมาะสำหรับไฮโดรโปนิกส์ หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ เครื่องวัดนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเรือนกระจกและงานพืชสวน การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปรนิกส์ (Hydroponics) เครื่องวัดนี้สามารถกันน้ำและป้องกันฝุ่น สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.05 pH)
  2. ช่วงการวัด EC 0.00 ถึง 10.00 mS/cm (ความแม่นยำ ± 0.1mS/cm)
  3. ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 5,000 ppm (ความแม่นยำ ± 2%)
  4. ช่วงอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 °C (ความแม่นยำ ± 0.5 °C)
  5. พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากผู้ผลิต
  ฿25,000.00 ฿22,000.00

  เครื่องวัด pH Meter แบรนด์ Amtast รุ่น AMT620 เป็นเครื่องวัดค่า pH ในน้ำ มีย่านการวัด 0.00 – 14.00 pH ความละเอียด 0.01pH ความถูกต้อง ±0.01pH มีการชดเชยโดยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การสอบเทียบสามารถดำเนินการอัตโนมัติ 1 จุด 2 จุด หรือ 3จุด สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 64 การทดสอบ สินค้าคุณภาพสูง ใช้งานง่ายมีความเเม่นยำ จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH 0.00 – 14.00 (ความแม่นยำ pH ± 0.01)
  2. ช่วงการวัด mV -2000 ~ +2000 (ความแม่นยำ mV 0.1% )
  3. สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 64
  4. ช้งานง่ายมีความเเม่นยำ 
  ฿27,600.00 ฿23,000.00

  เครื่องวัดกรดด่าง pH Portable Meter สำหรับงานภาคสนามรุ่น HI991001 เป็นเครื่องวัดค่า pH สำหรับงานภาคสนามแบบพกพาและทนทานที่ออกแบบมาเพื่อให้ความแม่นยำและความถูกต้องแม่นยำระดับเดียวกับเครื่องวัด pH ในห้องปฏิบัติการแต่มีความทนทานสำหรับการใช้งานในภาคสนามกันน้ำได้  หัววัด pH Electrode รุ่น HI991001 ผลิตจากไทเทเนียมสามารถทนต่อสารเคมีที่กัดกร่อนเหมาะสำหรับที่ใช้ในการชุบ (Plating) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.02 pH)
  2. ช่วงอุณหภูมิ -5.0 ถึง 80.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.5 ° C )
  3. การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติตั้งแต่ -5.0 ถึง 80.0ºC
  4. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

   

  ฿27,600.00 ฿23,000.00

  HI8424 เป็นเครื่องวัดแบบ 3 in 1 ได้แก่เครื่องวัดค่า ORP pH และอุณหภูมิใช้งานง่ายและประสิทธิภาพการทดสอบที่ถูกต้อง สามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมี โลหะ สิ่งแวดล้อม ยา ชีวเคมี อาหาร ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.01 pH)
  2. ช่วงการวัด ORP ± 1999 mV (ความแม่นยำ ± 1 mV)
  3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0 ° C  (ความแม่นยำ ± 0.4 ° C)
  4. อายุการใช้แบตเตอรี่ประมาณ 150 ชั่วโมงในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
  5. สินค้าคุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿28,800.00 ฿24,000.00

  HI991002 เครื่องวัด pH และเครื่องวัด ORP การปรับเทียบอัตโนมัติ 1 หรือ 2 จุด มาพร้อมกับหัววัด pH/ORP Electrode รุ่น HI1297D ผลิตจากไทเทเนียมสามารถทนต่อสารเคมีที่กัดกร่อนเหมาะสำหรับที่ใช้ในการชุบ (Plating) เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.02 pH)
  2. ช่วงการวัด ORP ± 1999 mV (ความแม่นยำ± 2 mV)
  3. ช่วงอุณหภูมิ -5.0 ถึง 105.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.5 ° C)
  4. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿28,800.00 ฿24,000.00

  เครื่องวัดปริมาณไนเตรท์ในน้ำ Nitrate-Nitrogen รุ่น HI96728C เป็นเครื่องวัดไนโตรเจนในรูปของไนเตรท โดยทั่วไปไนเตรตเกิดขึ้นในน้ำส่วนใหญ่ผ่านสายฝนและการสลายตัวของสารอินทรีย์และการไหลบ่าจากสารก่อมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นของเสียจากสิ่งปฏิกูลและปุ๋ย ถ้าน้ำมีไนเตรทในปริมาณปานกลางถือว่าเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามปริมาณไนเตรตจำนวนมากอาจทำให้ระดับออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำลดลง ดังน้ำการตรวจสอบไนเตรทจึงเป็นสิ่งจำเป็น

  1. ย่านการวัด 0.0 ถึง 30.0 mg/L (ppm)
  2. ความละเอียด 0.1 mg/L
  3. ความแม่นยำ @ 25 ° C (77 ° F) ± 0.5 mg/L ± 10% ของการอ่าน
  4. สินค้าคุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรอง (Certificate) จากโรงงาน
  ฿28,800.00 ฿24,000.00

  เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำ Phosphorus Meter รุ่น HI96706C สำหรับการวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำมีความสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับฟอสฟอรัสที่สูงเกินไปจะนำไปสู่การเติบโตของสาหร่ายที่มากเกิน จะทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลดลงและในที่สุดอาจเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำ คู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด 0.0 ถึง 15.0 mg/L (ppm)
  2. ความละเอียด 0.1 mg/L
  3. Accuracy @ 25 ° C (77 ° F) ± 0.3 mg/L ± 4% ของการอ่าน
  4. สินค้าคุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรอง (Certificate) จากโรงงาน
  ฿29,880.00 ฿24,900.00

  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง pH Meter รุ่น HI99131 สำหรับ Plating Baths เป็นเครื่องทดสอบค่า pH และวัดอุณหภูมิในสำหรับการใช้งานกระบวนการชุบ Plating Baths หัววัดทำจากไทเทเนียม (Titanium) ทนต่อการกัดกร่อนและสารเคมีรุนแรง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.02 pH)
  2. ช่วงอุณหภูมิ -5.0 ถึง 105.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.5 ° C)
  3. แบตเตอรี่อายุการใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1200 ชั่วโมง
  4. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  Showing 61–80 of 138 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th