pH Meter

  ฿40,000.00 ฿31,000.00

  เครื่องวัดกรด-ด่างผิวหนัง Skin pH Portable Meter รุ่น HI99181 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบพกพา เหมาะสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่างผิวหนัง (Skin) สอบเทียบแบบอัตโนมัติแบบ 2จุด (2 Point Calibration) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH
  2. ความละเอียด pH 0.01 pH
  3. ความแม่นยำ pH ± 0.02 pH
  4. ช่วงอุณหภูมิ -5.0 ถึง 105.0 ° C (ความแม่นยำอุณหภูมิ ± 0.5 ° C)
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿40,000.00 ฿32,000.00

  เครื่องวัดกรด-ด่าง pH ORP Benchtop pH Meter แบบตั้งโต๊ะ HI2211 เป็นเครื่องวัด pH และเครื่องวัด ORP มีความแม่นยำสูงเข้ากับขนาดและรูปแบบที่ใช้งานง่าย เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH (ความแม่นยำ pH (@ 25ºC ) ± 0.01 pH)
  2. ช่วงการวัด ORP ± 2000 mV (ความแม่นยำ ± 1 mV)
  3. ช่วงอุณหภูมิ -9.9 ถึง 120.0 ° C (ความแม่นยำอุณหภูมิ ± 0.5 ° C)
  4. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿40,000.00 ฿32,000.00

  เครื่องวัดกรด-ด่างเนื้อสัตว์ Meat pH Meter (Portable) HACCP รุ่น HI99163 เครื่องวัดเป็นไปตามมาตรฐาน HACCP (HACCP compliant testing) หัววัดทำจาก Polyvinylidene fluoride (PVDF) ซึ่งเป็นพลาสติกเกรดสำหรับอาหารและทนต่อการกัดกร่อนทางเคมีและต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อรา ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH
  2. ความละเอียด pH 0.01 pH
  3. ความแม่นยำ pH ± 0.02 pH
  4. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -5.0 ถึง 105.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.5 ° C)
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿38,400.00 ฿32,000.00

  HI991300 เป็นเครื่องวัด pH และ เครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS Meter และอุณหภูมิจาก Hanna  เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่ น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์ ห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ สปา การทดสอบนิเวศวิทยา บำบัดน้ำและอื่นๆ คู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.01 pH)
  2. ช่วงการวัด EC 0 ถึง 3999 µS/cm (ความแม่นยำ ± 2% F.S.)
  3. ช่วงการวัด TDS ช่วง 0 ถึง 2000 ppm (mg/L) (ความแม่นยำ ± 2% F.S.)
  4. ช่วงอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.5 ° C)
  5. คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿45,000.00 ฿35,000.00

  เครื่องวัดกรดด่างแบบตั้งโต๊ะ pH Benchtop Meter รุ่น HI2020 เป็นเครื่องวัดค่า pH ให้ความอย่างเที่ยงตรงและความเรียบง่ายในการออกแบบทันสมัยและเพรียวบาง เครื่องวัดจะรับรู้สถานะหัววัด (Electrode) โดยอัตโนมัติโดยรู้ข้อมูลการสอบเทียบ เป็นเครื่องวัดที่ต้องมีสำหรับห้องปฏิบัติการ และมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2,000 ถึง 16.000 pH
  2. ความละเอียด pH 0.001 pH
  3. ความแม่นยำ pH ± 0.002 pH
  4. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿45,000.00 ฿35,000.00

  เครื่องวัด pH และเครื่องวัด ORP Benchtop pH Meter แบบตั้งโต๊ะ HI2221 เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH ORP ที่มีการสอบเทียบค่า pH อัตโนมัติ 5 จุดซึ่งสามารถทำได้โดยใช้บัฟเฟอร์มาตรฐาน 7 ชุด การวัดค่า pH ทั้งหมดจะมีการชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ มีคุณสมบัติมากมายเช่น CAL Check ™ มีความแม่นยำสูงเข้ากับขนาดและรูปแบบที่ใช้งานง่าย เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ 

  1. ช่วงการวัด pH -2.0 ถึง 16.0 pH (ความแม่นยำ pH ± 0.01 pH)
  2. ช่วงการวัด ORP  ± 2000 mV (ความแม่นยำ ± 1 mV)
  3. ช่วงอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.2 ° C)
  4. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿45,000.00 ฿36,000.00

  HI98190 เครื่องวัด pH และเครื่องวัด ORP สำหรับงานภาคสนามกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67 และวัดค่า pH ORP และอุณหภูมิ หัววัดแบบไทเทเนี่ยมมีความทนทานต่อสารเคมีที่มีการกัดกร่อนสูง เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.000 ถึง 20.000 pH (ความแม่นยำ pH ± 0.002 pH)
  2. ช่วงการวัด ORP ± 2000 mV (ความแม่นยำ± 0.2 mV)
  3. ช่วงอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0 ° C ความแม่นยำ ± 0.4 ° C
  4. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿50,000.00 ฿38,000.00

  เครื่องวัด EC TDS Salinity Benchtop Meter รุ่น HI2003 เป็นเครื่องวัด EC เครื่องวัด TDS และเครื่องวัดความเค็ม (Salinity) และอุณหภูมิที่ใช้งานง่าย ให้ความอย่างเที่ยงตรงและความเรียบง่ายในการออกแบบทันสมัยและเพรียวบาง เครื่องวัดจะรับรู้สถานะหัววัด (Electrode) โดยอัตโนมัติโดยรู้ข้อมูลการสอบเทียบ คู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด EC: 0.00 ถึง 500.0 mS/cm (ความแม่นยำ EC ± 1% )
  2. ช่วงการวัด TDS 0.00 ถึง 400.0 ppt (ช่วงอัตโนมัติ ppm และ  ppt)
  3. ความแม่นยำ TDS ± 1%
  4. ช่วงการวัดความเค็ม 0.0 ถึง 400.0% NaCl; 2.00 ถึง 42.00 PSU; 0.0 ถึง 80.0 g/L
  5. ความแม่นยำของความเค็ม (@ 25 ° C) ± 1% ของการอ่าน
  6. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿50,000.00 ฿40,000.00

  เครื่องวัด pH Meter และเครื่องวัด ORP (Portable) สำหรับอุตสาหกรรมอาหารรุ่น HI98161 เป็นเครื่องวัดค่า pH ORP แบบพกพา เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Foodcare) กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67 หัววัดเกรดอาหาร (Foodcare) ผลิตจากพลาสติก PVDF ทนต่อสารเคมีและป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH  -2.000 ถึง 20.000 pH
  2. pH ความละเอียด 0.1 pH; 0.01 pH 0.001 pH
  3. ความแม่นยำ ± 0.002 pH
  4. ช่วงการวัด ORP ± 2000 mV
  5. ความแม่นยำ ± 0.2 mV
  6. มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿50,000.00 ฿40,000.00

  เครื่องวัด Milk pH Meter (Portable) สำหรับอุตสาหกรรมนมรุ่น HI98162 เป็นเครื่องวัดค่า pH ORP แบบพกพา เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมนม (Milk) กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67 และวัดค่า pH และอุณหภูมิ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH  -2.000 ถึง 20.000 pH
  2. pH ความละเอียด 0.1 pH; 0.01 pH 0.001 pH
  3. ความแม่นยำ ± 0.002 pH
  4. ช่วงการวัด ORP ± 2000 mV
  5. ความแม่นยำ ± 0.2 mV
  6. มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿50,000.00 ฿40,000.00

  เครื่องวัดเครื่องวัดกรด-ด่าง Meat pH Meter (Portable) สำหรับวัดเนื้อสัตว์รุ่น HI98163 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบพกพาสำหรับเหมาะสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในเนื้อสัตว์ หัววัด pH Electrode รุ่น FC2323 มีใบมีดเจาะสแตนเลสเพื่อเจาะลงในเนื้อสัตว กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67 ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH  -2.000 ถึง 20.000 pH
  2. pH ความละเอียด 0.1 pH; 0.01 pH 0.001 pH
  3. ความแม่นยำ ± 0.002 pH
  4. ช่วงการวัด ORP ± 2000 mV
  5. ความแม่นยำ ± 0.2 mV
  6. มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿50,000.00 ฿40,000.00

  เครื่องวัดกรด-ด่าง pH Portable Meter สำหรับโยเกิร์ต (Yogurt) HI98164 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบพกพาสำหรับเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโยเกิร์ต (Yogurt) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.000 ถึง 20.000 pH
  2. pH ความละเอียด 0.001 pH
  3. ความแม่นยำ pH ± 0.002 pH
  4. ช่วงการวัด ORP ± 2000 mV (ความแม่นยำ ± 0.2 mV)
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿50,000.00 ฿40,000.00

  เครื่องวัดกรด-ด่าง pH Portable Meter สำหรับวัดชีส เนยแข็ง (Cheese) HI98165 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบพกพาสำหรับเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชีส เนยแข็ง (Cheese) โอนข้อมูลผลการวัดไปยังเครื่องพีซีได้โดยใช้ Micro USB และซอฟต์แวร์ HI92000 ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.000 ถึง 20.000 pH
  2. ความละเอียด 0.001 pH
  3. ความแม่นยำ ± 0.002 pH
  4. ช่วงการวัด ORP ± 2000 mV (ความแม่นยำ ± 0.2 mV)
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿48,000.00 ฿40,000.00

  HI98191 เป็นเครื่องวัดค่า pH และเครื่องวัด ORP Meter และ ISE แบบพกพาสำหรับไปใช้งานในภาคสนาม มีความทนทานพร้อมกับประสิทธิภาพและคุณสมบัติของเครื่องวัดวัดระดับห้องปฎิบัติการ กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67 สามารถถ่ายโอนข้อมูลผลการวัดไปยังเครื่องพีซีได้โดยใช้ Micro USB ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.000 ถึง 16.000 pH (ความแม่นยำ ± 0.002 pH)
  2. ช่วงการวัด ORP ± 2000 mV (ความแม่นยำ ± 0.2 mV)
  3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.4 ° C)
  4. สินคุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿49,200.00 ฿41,000.00

  เครื่องวัด Portable EC/TDS/Resistivity/Salinity Meter Waterproof รุ่น HI98192 กันน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน IP67 ข้อมูล GLP รวมถึงวันที่เวลาสอบเทียบและน้ำยาสอบเทียบที่ใช้ รวมถึงการชดเชยอุณหภูมิ ถูกบันทึกเก็บข้อมูลได้ถึง 1000 ครั้ง ข้อมูลนี้จะสามารถถ่ายโอนไปยังเครื่องพีซีได้โดยใช้สาย USB เหมาะกับการใช้งานภาคสนามคุณภาพสูงเทียบเท่ากับเครื่องวัดระดับงานวิจัย ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด EC 0.000 ถึง 1,000.0 mS/cm (ความแม่นยำ ± 1%)
  2. ช่วงการวัด TDS ช่วง 0.00 ถึง 400.0 ppt (g/L) (ความแม่นยำ ± 1%)
  3. ช่วงการวัดความต้านทาน 1.0 ถึง 100.0 MΩ•cm (ความแม่นยำ ± 1%)
  4. ช่วงการวัดความเค็ม NaCl: 0.0 ถึง 400.0% (ความแม่นยำ ± 1%)
  5. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.2 ° C)
  6. พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿50,400.00 ฿42,000.00

  900P เป็นเครื่องวัดคุณภาพสามารถวัด pH ORP EC TDS DO Salinity Resistivity และ ISE ประกอบด้วยโหมดวัด 8 แบบ มีชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติให้การอ่านที่ถูกต้องในช่วงทั้งหมด Calibration Due Alarm แจ้งให้ผู้ใช้สอบเทียบเครื่องวัดเป็นประจำ ตัวบ่งชี้ความเสถียรแสดงเมื่อวัดได้รับการยอมรับว่ามีเสถียรภาพ Auto-Hold มีหน่วยความจำภายในเก็บข้อมูลได้ 500ค่า สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

  1. ช่วงการวัด pH -2.000 ~ 20.000pH (ความแม่นยำ ± 0.002pH)
  2. ช่วงการวัด ORP ± 1999.9mV (ความแม่นยำ ± 0.2mV)
  3. ช่วงการวัด EC 0.01 ~ 200.0 mS/cm (ความแม่นยำ ± 0.5%)
  4. ช่วงการวัด TDS 0 ~ 200ppt (ความแม่นยำ ± 1%)
  5. ช่วงการวัดความเค็ม 0.00 ~ 80.00ppt (ความแม่นยำ ± 1%)
  6. ช่วงการวัดความต้านทานในน้ำ 0.00 ~ 20.00MΩ (ความแม่นยำ ± 1%)
  7. ช่วงการวัด DO 0.00 ~ 20.00 mg/L (ความแม่นยำ ± 0.2 mg/L)
  ฿55,000.00 ฿44,000.00

  เครื่องวัดกรดด่าง pH Benchtop Meter แบบตั้งโต๊ะรุ่น HI2202 with Smart Electrode เป็นเครื่องวัด pH Edge®blu ที่มีเทคโนโลยี Bluetooth® Smart Electrode หัววัด pH เชื่อมต่อกับเครื่องวัดแบบไร้สายใช้งานได้ไกลถึง 10 เมตร มี Application เฉพาะของ Hanna สามารถแสดงผลการวัดแบบ Real Time (รองรับอุปกรณ์ Apple และ Android สามารถ Download ผ่าน App Store หรือ Google Play) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH: -2.000 ถึง 16.000 pH (โหมดมาตรฐาน)
  2. ความแม่นยำของ pH: ± 0.002 pH
  3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -20.0 ถึง 120.0 ºC
  4. ความแม่นยำ: ± 0.5 ° C
  5. การเชื่อมต่อ Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0) ช่วง 10 เมตร
  6. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿54,000.00 ฿45,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่ากรดด่าง pH Controller รุ่น pH500111-2 เป็นชุดควบคุมสำหรับวัดควบคุมและวิเคราะห์ระดับกรด-ด่าง สำหรับการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมและมีการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) หรือการชดเชยอุณหภูมิด้วยตนเอง การสอบเทียบอัตโนมัติ เชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางซอฟต์แวร์ RS232 สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH
  2. ความแม่นยำ ± 0.02 pH
  3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -9.9 ถึง 120 °C
  4. ความแม่นยำ ± 0.5 °C
  5. สัญญาณ Ouput แบบอะนาล็อก: 0-1 mA, 0-20 mA และ 4-20 mA
  6. Alarm Relay 1 เอาต์พุตติดต่อ SPDT
  ฿54,000.00 ฿45,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่ากรดด่าง pH Controller รุ่น pH502421-2 เป็นชุดควบคุมแบบ PID สำหรับวัดควบคุมและวิเคราะห์ระดับกรด-ด่าง ใช้รีเลย์ SSR สำหรับการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมและมีการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) หรือการชดเชยอุณหภูมิด้วยตนเอง การสอบเทียบอัตโนมัติ หน้าจอ LCD การควบคุมเอาท์พุทอนาล็อกและระบบเตือนภัย ใช้ในระบบควบคุมอุตสาหกรรมเพื่อคำนวณความแตกต่างระหว่างค่า pH ที่วัดได้กับค่าที่ต้องการตัวควบคุม สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางซอฟต์แวร์ RS485 สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH
  2. ความแม่นยำ pH ± 0.02 pH
  3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -9.9 ถึง 120 °C
  4. ความแม่นยำ ± 0.5 ° C
  5. เอาต์พุตดิจิตอล: RS485
  6. อะนาล็อกแยกต่างหากด้วยไฟฟ้า: 0-1 mA, 0-20 mA และ 4-20 mA
  7. โซลิดสเตตรีเลย์ (SSR)
  ฿55,000.00 ฿48,000.00

  เครื่องวัด pH และเครื่องวัด ORP Benchtop pH Meter แบบตั้งโต๊ะ Research Grade รุ่น HI5221 เป็นเครื่องวัดค่า pH ORP แบบเบ็ดเสร็จ HI5221 ทำให้การวัดค่าต่างๆ ทำได้ง่ายรวดเร็วและแม่นยำกว่าที่เคย ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ การผสมผสานเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงเข้ากับขนาดและรูปแบบที่ใช้งานง่าย เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ คุณภาพสูงขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.000 ถึง 20.000 pH (ความแม่นยำ pH ± 0.002 pH)
  2. ช่วงการวัด ORP ± 2000 mV (ความแม่นยำ ± 0.2 mV)
  3. ช่วงอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0 ºC (ความแม่นยำ ± 0.2 ° C)
  4. จัดเก็บข้อมูล 100,000 ค่า จุด และ Data Logger บันทึกได้ระหว่าง 1 วินาทีถึง 180 นาที
  5. การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
  6. มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  Showing 101–120 of 138 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th