pH Meter

  ฿30,000.00 ฿25,000.00

  เครื่องวัด pH ORP EC TDS Salinity Resistivity DO Meter และอุณหภูมิรุ่น EC900 มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมายที่พบในอุปกรณ์พกพาที่มีราคาแพงกว่าเช่น การสอบเทียบโดยอัตโนมัติ กันน้ำตามาตรฐาน IP57 สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ AMTAST (จาก USA) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 19.99
  2. ช่วงการวัด ORP ระหว่าง -1999mV ถึง 1999mV
  3. ช่วงการวัด EC 20.0 ถึง 199.9 mS/cm
  4. ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 100 ppt
  5. ช่วงการวัด Salinity 0 ถึง 100 ppt
  6. ช่วงการวัด Resistivity ระหว่าง 0 ถึง 100 MΩ·cm
  7. ช่วงการวัด DO 0.00 ถึง 40.00 mg/L
  ฿30,000.00 ฿25,000.00

  เครื่องวัดปริมาณโพเเทสเซียมในน้ำ Potassium Meter รุ่น HI96750C มี 2ย่านการวัดในเครื่องเดียว ย่านการวัด Low Range (P1) 0.0 – 10.0 mg/L (ppm) และ Medium Range (P2) 10 – 100 mg/L (ppm) โพแทสเซียมเป็นเเร่ธาตุที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ทั้งในดินและน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โพเเทสเซียมมีความสำคัญมากในการเพาะปลูก  

  1. ช่วงการวัด (LR) 0.0 ถึง 10.0 mg/L (ppm) (MR) 10 ถึง 100 mg/L (ppm)
  2. ความแม่นยำที่ (LR) ± 1.5 mg/L และ (MR) ± 15 mg/L
  3. สินค้าคุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรอง (Certificate) จากโรงงาน
  ฿30,000.00 ฿26,000.00

  เครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พีแบบตั้งโต๊ะ pH/ORP Benchtop Meter รุ่น HI2002 เป็นเครื่องวัดค่า pH และเครื่องวัด ORP 2 IN 1 โดยให้ความอย่างเที่ยงตรงและความเรียบง่ายในการออกแบบทันสมัยและเพรียวบาง เครื่องวัดจะรับรู้สถานะหัววัด (Electrode) โดยอัตโนมัติโดยรู้ข้อมูลการสอบเทียบ เป็นเครื่องวัดที่ต้องมีสำหรับห้องปฏิบัติการ และมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2,000 ถึง 16.000 pH (ความแม่นยำ ± 0.002 pH)
  2. การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ -5.0 ถึง 100.0 ° C (ใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิครบถ้วน)
  3. ช่วงการวัด ORP ± 2000 mV (ความแม่นยำ ± 0.2 mV) ต้องซื้อหัววัด ORP เพิ่ม
  4. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿35,000.00 ฿26,000.00

  เครื่องวัดกรด-ด่างในดิน ph ดิน (Soil pH Meter) รุ่น HI99121 ผู้ใช้สามารถทดสอบความเป็นกรดของดินได้โดยตรงโดยการจุ่มหัววัดลงไปในดินเครื่องจะแสดงค่า pH และอุณหภูมิ เป็นสินค้าคุณภาพสูง มาตรฐานยุโรป ขายราคาถูก บริษัทมีอะใหล่ครบทุกชิ้นพร้อมจำหน่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH ดิน: -2.00 ถึง 16.00 pH
  2. ความละเอียดค่า pH 0.01 pH
  3. ความแม่นยำค่า pH ± 0.02 pH
  4. การสอบเทียบค่า pH อัตโนมัติด้วยน้ำยา Buffer
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿32,400.00 ฿27,000.00

  pH Meter รุ่น HI99141 สำหรับ Boiler และ Cooling Tower หัววัด pH Electrode มาพร้อมกับเครื่องวัด HI72911D ทำจากไทเทเนียม (Titanium) ทนต่อการกัดกร่อนและสารเคมีรุนแรง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH
  2. ความละเอียดค่า pH 0.01 pH
  3. ความแม่นยำค่า pH ± 0.02 pH
  4. แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1200 ชั่วโมง
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿32,400.00 ฿27,000.00

  เครื่องวัดเครื่องวัดกรด-ด่าง Milk pH Meter (Portable) สำหรับอุตสาหกรรมนมรุ่น HI99162 มีย่านการวัด pH ระหว่าง -2.00 ถึง 16.00 pH ด้วยความถูกต้อง ±0.02 pH ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH
  2. ความละเอียดค่า pH 0.01 pH
  3. ความแม่นยำ pH ± 0.02 pH
  4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1200 ชั่วโมง
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿32,400.00 ฿27,000.00

  เครื่องวัดกรด-ด่าง pH Portable Meter สำหรับโยเกิร์ต (Yogurt) HI99164 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบพกพา สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโยเกิร์ต (Yogurt) เป็น pH meter ที่มีความทนทานพร้อมกับประสิทธิภาพ เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH
  2. ความละเอียดค่า pH 0.01 pH
  3. ความแม่นยำ pH ± 0.02 pH
  4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1200 ชั่วโมง
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿32,400.00 ฿27,000.00

  เครื่องวัดกรด-ด่าง HACCP pH Portable Meter รุ่น HI99161 (Food and Dairy) สำหรับด้านอาหารและโรงรีดนม เครื่องวัดเป็นไปตามมาตรฐาน HACCP (HACCP compliant testing) เครื่องวัดคุณภาพสูงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH
  2. ความละเอียดค่า pH 0.01 pH
  3. ความแม่นยำค่า pH ± 0.02 pH
  4. หัววัดทำจาก Polyvinylidene fluoride (PVDF) ซึ่งเป็นพลาสติกเกรดสำหรับอาหาร
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

   

  ฿32,400.00 ฿27,000.00

  HI99151 Beer Analysis pH Portable Meter เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบพกพา เหมาะสำหรับวัดเบียร์ (Beer) หน้าจอ LCD แสดงผลการวัดทั้งค่า pH และอุณหภูมิ ความถูกต้อง ±0.02 pH สินค้าคุณภาพสูงขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH
  2. ความละเอียดค่า pH 0.01 pH
  3. ความแม่นยำ pH ± 0.02 pH
  4. แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1200 ชั่วโมง
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿32,400.00 ฿27,000.00

  ชุดตรวจสอบคุณภาพดิน Backpack Lab Soil Quality Test Kit รุ่น HI3896BP เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้ทดสอบคุณภาพดินเเบบกระเป๋าสะพายหลัง สามารถทดสอบไนโตรเจน Nitrogen (N) ฟอสฟอรัส Phosphorus (P) โพแตสเซี่ยม Potassium (K) และค่าความเป็นกรด-ด่าง pH/EC/TDS และอุณหภูมิ Temperature ครบถ้วนสำหรับการตรวจสอบคุณภาพดิน สินค้าคุณภาพสูง พร้อมคู่มือภาษาไทย จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿32,400.00 ฿27,000.00

  ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ Backpack Lab Water Quality Test Kit รุ่น HI3817BP เป็นชุดทดสอบทางเคมี ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ แบบกระเป๋าสะพายหลัง เพียบพร้อมด้วยชุดตรวจสอบ Acidity, Alkalinity, Carbon Dioxide, Dissolved Oxygen, Hardness, Nitrate เเละ Phosphate เเละมี เครื่องวัด pH/EC/TDS Meter จาก Hanna รุ่น HI98129 อยู่ในชุดตรวจสอบครบถ้วนสำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ สินค้าคุณภาพ พร้อมคู่มือภาษาไทย จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿35,000.00 ฿28,000.00

  เครื่องวัดกรดด่าง pH Portable Meter สำหรับงานภาคสนามรุ่น HI9124 เป็นเครื่องวัดค่า pH สำหรับงานภาคสนามแบบพกพาและทนทานที่ออกแบบมาเพื่อให้ความแม่นยำและความถูกต้อง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH
  2. ความละเอียด 0.01 pH
  3. ความแม่นยำ ± 0.01 pH
  4. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿33,600.00 ฿28,000.00

  HI991003 สำหรับการวัด pH ORP แบบพกพาสำหรับงานภาคสนามเป็นเครื่องวัดค่า pH และเครื่องวัด ORP มีฟังก์ชั่นตรวจสอบหัววัด Sensor Check ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะหัววัดตลอดเวลา เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.02 pH)
  2. ช่วงการวัด ORP ± 1999 mV (ความแม่นยำ ± 2 mV)
  3. หัววัด pH/ORP Electrode รุ่น HI1297D ผลิตจากไทเทเนียมสามารถทนต่อสารเคมีที่กัดกร่อน
  4. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿37,000.00 ฿28,000.00

  เครื่องวัดกรด-ด่าง pH Portable Meter สำหรับวัดชีส เนยแข็ง (Cheese) HI99165 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบพกพา เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชีส เนยแข็ง (Cheese) มีความทนทานพร้อมกับประสิทธิภาพ วัดค่า pH และอุณหภูมิ คุณภาพสูงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH
  2. ความละเอียด pH 0.01 pH
  3. ความแม่นยำ pH ± 0.02 pH
  4. แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1200 ชั่วโมง
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿34,800.00 ฿29,000.00

  HI9126 เป็นเครื่องวัดค่า pH ORP แบบพกพาเป็นเครื่องวัด pH และเครื่องวัด ORP สำหรับไปใช้งานในภาคสนามที่ออกแบบมาเพื่อให้ความแม่นยำระดับเดียวกับเครื่องวัดในห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยี CAL Check ™ Feature เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.01 pH)
  2. ช่วงการวัด ORP ± 1999 mV (ความแม่นยำ ± 0.2 mV)
  3. ช่วงอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0 °C (ความแม่นยำ ± 0.4 ° C)
  4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 200 ชั่วโมงในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿34,800.00 ฿29,000.00

  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง pH Meter รุ่น HI99171 สำหรับ Leather และ Paper เป็นเครื่องทดสอบค่า pH และวัดอุณหภูมิที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้ในโรงงานฝอกหนัง (Leather) และโรงงานกระดาษ (Paper) หน้าจอ LCD แสดงผลการวัดทั้งค่า pH และอุณหภูมิในหน่วย ° C หรือ° F ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH
  2. ความละเอียด pH 0.01 pH
  3. ความแม่นยำ pH ± 0.02 pH
  4. ช่วงอุณหภูมิ -5.0 ถึง 105.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.5 ° C)
  5. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1200 ชั่วโมง
  6. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿37,000.00 ฿29,000.00

  HI99111 Portable Wine Must and Grape Juice pH Meter เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบพกพาเหมาะสำหรับวัดไวน์และน้ำองุ่น มีหน้าจอ LCD แสดงผลการวัดทั้งค่า pH และอุณหภูมิในหน่วย ° C หรือ° F ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH
  2. ความละเอียด pH 0.01 pH
  3. ความแม่นยำ pH ± 0.02 pH
  4. ช่วงอุณหภูมิ -5.0 ถึง 105.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.5 ° C)
  5. แบตเตอรี่อายุการใช้งานประมาณ 1200 ชั่วโมง
  6. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿38,000.00 ฿30,000.00

  HI9125 วัด pH และ ORP แบบพกพาสำหรับงานภาคสนามเป็นเครื่องวัด pH และเครื่องวัด ORP มาพร้อมกับหัววัด pH Electrode รุ่น HI1230B ผลิตจากพลาสติก PEI มีความต้านทานสารเคมีที่รุนแรง สินค้ามาตรฐานขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัดค่า pH -2.00 ถึง 16.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.01 pH)
  2. ช่วงการวัดค่า ORP  ± 1999 mV (ความแม่นยำ ± 1 mV)
  3. ช่วงอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0 ºC (ความแม่นยำ ± 0.4 ° C)
  4. แบตเตอรี่อายุการใช้งานประมาณ 200 ชั่วโมง
  5. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿37,200.00 ฿31,000.00

  เครื่องวัดกรด-ด่าง pH Benchtop Meter แบบตั้งโต๊ะ HI2210 เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH ที่มีการสอบเทียบค่า pH อัตโนมัติ 5 จุดซึ่งสามารถทำได้โดยใช้บัฟเฟอร์มาตรฐาน 7 ชุด มีความแม่นยำสูงใช้งานง่ายเป็นเครื่องวัดคุณภาพสูงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.0 ถึง 16.0 pH
  2. ความละเอียด 0.01 pH
  3. ความแม่นยำ pH ± 0.01 pH
  4. การสอบเทียบ pH อัตโนมัติ (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45)
  5. ช่วงอุณหภูมิ -9.9 ถึง 120.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.5 ° C)
  6. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿40,000.00 ฿31,000.00

  เครื่องวัดกรด-ด่างน้ำดื่ม Drinking Water pH Meter (Portable) HI99192 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบพกพา เหมาะสำหรับวัดน้ำดื่ม หน้าจอ LCD แสดงผลการวัดทั้งค่า pH และอุณหภูมิในหน่วย ° C หรือ° F เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่จำเป็นต้องตรวจสอบค่า pH ในน้ำดื่มที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ ประหยัดสามารถเปลี่ยนหัววัด เครื่องวัดคุณภาพสูงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.02 pH)
  2. ช่วงอุณหภูมิ -5.0 ถึง 105.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.5 ° C)
  3. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 1200 ชั่วโมง
  4. คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานขายราคาถูก
  Showing 81–100 of 138 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th