HOME-TEST

เครื่องมือวัด

บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วลม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดหาสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและโรงงานหลายประเภท้ให้ตรงกับความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลายรายการที่เรามีให้บริการ เช่นเครื่องวัดระยะเลเซอร์ เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ pH meter และสินค้าเครื่องวัดอื่นๆ สินค้าคุณภาพสูง พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศทาง Kerry และ EMS

สินค้าใหม่ล่าสุด

เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิคืออุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิใช้กันอย่างแพร่หลายในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในการตรวจสอบกระบวนการในอุตุนิยมวิทยาในการแพทย์และในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สินค้าคุณภาพสูง หลายรุ่นมีใบรับรองการสอบเที่ยบ (Certification of Calibration)

pH Meter

เครื่องวัดค่า pH เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดการทำงานของไฮโดรเจนอิออนในสารละลายหรือน้ำซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นกรดหรือความเป็นด่างที่แสดงเป็น pH ค่า pH ที่วัดได้ระหว่างค่า 0 และ 14

ORP Meter

เครื่องวัดค่าโออาร์พี (ORP Meter) คำว่า ORP ย่อมาจาก Oxidation Reduction Potential หมายถึงการวัดความสามารถของระบบน้ำในการปลดปล่อยหรือรับอิเล็กตรอนจากปฏิกิริยาทางเคมี ค่า ORP ถูกใช้เหมือนกับค่า pH เพื่อกำหนดคุณภาพน้ำ ค่า ORP มักใช้เพื่อควบคุมการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนหรือคลอรีนไดออกไซด์ในหอหล่อเย็น (Cooling Tower) สระว่ายน้ำ อุปกรณ์ประปาที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่มและการใช้งานบำบัดน้ำอื่นๆ หน่วย ORP วัดเป็น millivolts (mv) โดยใช้ ORP meter

EC Meter

EC Meter เป็นเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของโมเลกุล (Electrical Conductivity) การวัดค่าการนำไฟฟ้าจะวัดความสามารถในการทำนำไฟฟ้าในน้ำซึ่งตรงกันข้ามกับค่าความต้านทาน น้ำกลั่นบริสุทธิ์เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดี (ไม่นำไฟฟ้า) เมื่อมีเกลือและสารเคมีอนินทรีย์อื่นๆ ละลายในน้ำจะกลายเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีประจุไฟฟ้าเรียกว่าไอออน ไอออนเพิ่มความสามารถในการนำไฟฟ้าของน้ำ ค่าความนำไฟฟ้าแสดงในหน่วยซีเมนส์ (S) ไมโครซีเมนซ์ (μS) น้ำบริสุทธิ์เป็นตัวนำที่ไม่ดีซึ่งหรือไม่นำไฟฟ้าและในทางตรงกันข้ามทะเล น้ำเค็มเป็นตัวนำที่ดีมาก

เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) เป็นเครื่องมือสำหรับการวัดความเร็วลม วัดแรงลม ความเร็วของก๊าซเช่นการไหลของอากาศในท่อ การไหลของลมเช่นความเร็วลมในบรรยากาศ สำหรับการวัดความเร็วของการไหลของอากาศในอุโมงค์ลม เหมาะสำหรับตรวจวัดความเร็วลม (Velocity) สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots และสามารถวัดการไหลของลมหรือ Flow ลมในหน่วย CFM CMM และ CMS มีสินค้าหลายชนิดได้แก่แบบใบพัด และแบบ Hotwire ซึ่งเหมาะกับการวัดความเร็วลมในท่อลม ระบบระบายอากาศเป็นต้น

น้ำยามาตรฐาน

น้ำยามาตรฐาน (Standard ฺBuffer Solution) เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบหรือสารที่ทราบค่าอย่างชัดเจนและมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิหรือสิ่งแวล้อม ดังนั้นน้ำยามาตรฐานถูกเตรียมมาเป็นพิเศษเพื่อสำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ต่างๆ ได้แก่น้ำยามาตรฐาน pH, น้ำยามาตรฐาน EC, น้ำยามาตรฐาน TDS, น้ำยามาตรฐาน ORP, น้ำยามาตรฐาน DO, น้ำยามาตรฐาน Salinity

เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสง (Lux meter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความสว่างของการตกลงบนวัตถุในพื้นที่เฉพาะ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการวัดความเข้มที่ความสว่างปรากฏต่อสายตามนุษย์อย่างเหมาะสม เครื่องวัดแสง Lux meter เป็นอุปกรณ์ที่วัดความสว่างของแสงในสถานที่ทำงาน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยของแสง (SI Unit) คือ Lux (ลักซ์) และหน่วย ฟุตแคนเดิล (Foot candle)

เครื่องวัดความหวาน

เครื่องวัดความหวาน (Brix refractometer) เป็นเครื่องมือออพติคอลที่ใช้การวัดดัชนีการหักเหเพื่อกำหนด % Brix ของน้ำตาลในสารละลายน้ำ วิธีการนั้นง่ายและรวดเร็ว ตัวอย่างจะถูกวัดหลังจากการสอบเทียบใช้งานอย่างง่ายด้วยน้ำที่ปราศจากไอออนหรือน้ำกลั่น ภายในไม่กี่วินาทีเครื่องมือจะวัดดัชนีการหักเหของตัวอย่างและแปลงเป็นหน่วยความเข้มข้น % Brix เครื่องวัดแบบดิจิตอลนี้กำจัดความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดเชิงกลและพกพาได้ง่ายสำหรับการวัดในสนาม เทคนิคการวัดและการชดเชยอุณหภูมิ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ICUMSA หนังสือ (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis)

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th